Dodávateľ

Gratex International, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Gratex International, a.s.

IČO: 35743468

Adresa: Galvaniho ul. 17/C, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-D1422

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Október 2019

Záznam platný do: 3. Október 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 24 378,00 EUR 1 1
2014 9 991 657,00 EUR 16 17
2015 1 595 467,00 EUR 10 11
2016 4 023 433,34 EUR 49 49
2017 1 626 532,38 EUR 32 32
2018 1 755 717,23 EUR 16 18
2019 4 753 405,33 EUR 17 21
2020 38 014 490,00 EUR 10 11
2021 1 052 728,00 EUR 13 16
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 820 541,00 EUR 13 14
2015 1 641 169,00 EUR 13 14
2016 4 115 284,34 EUR 49 49
2017 1 502 315,38 EUR 25 25
2018 1 184 056,23 EUR 19 21
2019 4 458 433,33 EUR 20 20
2020 39 009 683,00 EUR 9 14
2021 1 106 326,00 EUR 15 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 4 960,00 4960.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 47 060 484,56 47060484.56 EUR
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 49 400,00 49400.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 18 038,00 18038.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 20 582,49 20582.49 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 2 270 725,00 2270725.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 794 131,00 794131.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 745 655,11 745655.11 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 187 000,00 187000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 799,97 1799.97 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 15 208,33 15208.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 919 339,00 919339.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 179 165,83 179165.83 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 15 644,00 15644.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 197 195,00 197195.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 1 082 139,00 1082139.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 1 800 000,00 1800000.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
JAGA GROUP, s.r.o. 1 5 083,00 5083.00 EUR
Dopravný úrad 5 110 713,33 110713.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 48 930,00 48930.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 39 240,00 39240.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 453,60 453.60 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 3 221 575,00 221575.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 20 624,00 20624.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 2 481 700,00 2481700.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 91 560,00 91560.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 174 991,00 174991.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 349,90 4349.90 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 1 487 184,33 1487184.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 3 281,00 3281.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9 738,00 9738.00 EUR
KFB Control s.r.o. 1 57 080,00 57080.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 8 162 212,34 162212.34 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 289,27 1289.27 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 866,58 866.58 EUR
MH Invest, s.r.o. 13 146 344,38 146344.38 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 3 847,00 3847.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 4 063,74 4063.74 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 105 360,00 105360.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 257 758,00 257758.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 15 600,00 15600.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 189,00 1189.00 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 1 991,00 1991.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 8 346,00 8346.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 4 916,67 4916.67 EUR
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 1 12 600,00 12600.00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 1 185,58 1185.58 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 839 000,00 839000.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 42 410,00 42410.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 209 704,00 209704.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 8 630,00 8630.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6 493 753,00 493753.00 EUR
SOFIS, s.r.o. 1 228 540,00 228540.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 163 940,00 163940.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 6 291,27 6291.27 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o. JAGA GROUP, s.r.o. od 74 700,00 do 97 056,00 74700 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - hardvér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 156,00 88156.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o. KFB Control s.r.o. 82 000,00 82000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Podpora sociálnej inklúzie a ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 27 990,00 27990.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 41 592,00 41592.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 29 166,00 29166.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 76 643,00 76643.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie - didaktické pomôcky Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 54 140,00 54140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kariérové poradenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 839 000,00 839000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150 207,00 150207.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačný systém identifikátora fyzických osôb(IS IFO) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 799 999,00 6799999.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby technickej podpory Oracle 2016 Pôdohospodárska platobná agentúra 209 704,00 209704.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie Sociálna poisťovňa, ústredie 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 105 712,00 105712.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 000,00 749000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 69 006,00 69006.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 83 641,00 83641.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 12 864,00 12864.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Rozšírenie IS centrálnej ohlasovne o nové funkcionality požadované v rámci integrácie na finálnu verziu ÚPVS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 250 000,00 250000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výpočtová technika pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 257 758,00 257758.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 221 969,00 221969.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 225,00 49225.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 381,00 36381.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 46 463,00 46463.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 199 989,00 1199989.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aplikačné úpravy systému IS PATRMV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 125 000,00 125000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 149 792,00 149792.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technická podpora, údržba a rozvoj, poskytovanie poradenských, konzultačných a servisných služieb pre IS GINS a InfoPortál Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 11 885,00 11885.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 344 115,00 344115.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139 741,00 139741.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Posilnenie inštitucionálnych kapacít Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v oblasti výmeny DNA údajov systémom CODIS a daktyloskopických údajov systémom AFIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 499,00 51499.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 57 941,00 57941.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 847,00 21847.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 378,00 2378.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 36 881,00 36881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16 619,00 16619.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465 647,00 465647.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35 602,00 35602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 837,00 21837.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 463,00 59463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 131,00 611131.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99 677,00 99677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka IT infraštruktúry. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 82 280,00 82280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 7 900,00 7900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru pre server a príslušenstva MH Invest, s.r.o. 26 852,00 26852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 536,50 8536.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie hardvérovej podpory Gold Support pre McAfee Web Gateway NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Mesto Žilina 16 200,00 16200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Adobe Acrobat Pro DC NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 933,33 1933.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 03/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 730,00 11730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server, ekvivalent Lenovo System x3650 M5 (model 5462E3G) Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 2 650,00 2650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 14 980,00 14980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre SW produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 73 490,00 73490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sieťové úložisko NAS a pevné disky do NAS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 648,00 1648.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľahký prenosný notebook s WWAN a príslušenstvo Dopravný úrad 1 685,12 1685.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac Stredná odborná škola informačných technológií 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 39 000,00 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prepínače Cisco WS-C2960+48TC-L Národný bezpečnostný úrad 5 377,50 5377.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
zakúpenie pamätí Generálna prokuratúra SR 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28 800,00 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1x serverová pamäť RAM HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) LRDIMM CAS-9 LP Memory Kit (PN: 647903-B21) Národný onkologický ústav 3 550,00 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, notebooky, projektory a spotrebný materiál alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 43 500,00 43500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 13 996,00 13996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery MH Invest, s.r.o. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Router Univerzitná nemocnica Bratislava 8 685,00 8685.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie záruk 3 serverov HP DL380p G8 o tri roky. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 199,00 2199.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenosný počítač alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Dopravný úrad 10 238,88 10238.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál HP Dual Port Enterprise hot-swap pevný disk 1,2 TB SAS2 6Gb/s (PN: E7W47A) s podporou a kompatibilitou HP MSA 2000 G3 s rozsirenim D2700 SAS AJ941A Národný onkologický ústav 8 700,00 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového priestoru servera HP ProLiant DL380 Gen9 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 740,00 2740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SERVERY Technická inšpekcia, a.s. 47 000,00 47000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 350,00 6350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komponenty pre upgrade servera HP Proliant ML350p Gen 8 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserove čierno-biele tlačiarne s 1 podavačom-9ks, laserove čb. tlačiarne s 2 podavačmi- 12ks, USB kábel prepojovací-21ks Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 938,88 1938.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 2. Slovenská konsolidačná, a.s. 17 370,00 17370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora Oracle licencií a Red Hat licencií Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 25 626,00 25626.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora pre systém komplexného zabezpečenia ochrany mailovej komunikácie a koncových bodov s centrálnou správou Sociálna poisťovňa, ústredie 163 200,00 163200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 900,00 10900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie na vyučovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 219,79 1219.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 10 368,00 10368.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie inštalácií a konfigurácií IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 282,00 282.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 9 100,00 9100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava pracovnej stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 157 098,24 157098.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 027,00 16027.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 6 750,00 6750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Technická inšpekcia, a.s. 135 000,00 135000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 386 500,00 386500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložisko NAS s možnosťou virtualizácie operačných systémov osadené kompatibilnými pevnými diskami a pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 480,00 4480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manažérsky tabletový počítač s dokovacou stanicou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie sieťových úložísk dát s príslušenstvom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 81 600,00 81600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitory Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 250 320,00 250320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 20 850,00 20850.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Expanzná disková polica Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 126 432,00 126432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Mestská časť Bratislava - Petržalka 67 200,00 67200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12 591,00 12591.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, prepojovacieho kábla RJ-45 , Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 23 314,32 23314.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 118 676,00 118676.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2-ročná podpora (support) pre Thales karty (HSM) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 391,17 99391.17 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 510,00 72510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 186,00 200186.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Monitory, HW firewall a spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Petržalka 78 000,00 78000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvérové moduly na realizáciu programovania v oblasti prieskumov verejnej mienky V2 SOFIS, s.r.o. 268 900,00 268900.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup počítačového príslušenstva MH Invest, s.r.o. 6 900,00 6900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 839,00 82839.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 138,00 3138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 16 200,00 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka blade serverov Štatistický úrad Slovenskej republiky 52 804,80 52804.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 124 539,00 3124539.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828,00 828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12 591,00 12591.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 783,00 197783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému ES CO Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 756 000,00 756000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Národná aplikácia Sociálnej poisťovne (EESSI – Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) Sociálna poisťovňa, ústredie 882 500,00 882500.0 EUR 2019 Služby Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787,00 938787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 131 188,00 131188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotopasce a prislúchajúce vybavenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 372 834,00 1372834.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 742 170,00 742170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 156,00 1156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 7 570,00 7570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 254,00 122254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 34 840,00 34840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Národný systém WAMS SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 410 000,00 410000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Multifunkčné zariadenia pre tlač Štatistický úrad Slovenskej republiky 37 987,78 37987.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúceho storage Netapp 2552 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 108 415,00 108415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, tablety a mobilné telefóny Štatistický úrad Slovenskej republiky 77 517,12 77517.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače a notebooky Štatistický úrad Slovenskej republiky 120 369,13 120369.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 158 189,40 158189.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne Štatistický úrad Slovenskej republiky 132 624,00 132624.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12 500,00 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 20 624,00 20624.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Fotopasce a prislúchajúce vybavenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 893 312,00 893312.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Technické zariadenia 2 - Veľkokapacitná tlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 332 269,00 37332269.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 249 108,00 249108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 249 108,00 249108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova infraštruktúry IKT – serverová infraštruktúra Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 98 682,00 98682.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 155 620,00 155620.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 14 800,00 14800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 4 791 666,00 4791666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 41 611,00 41611.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Informačné a komunikačné technológie Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotopasce a prislúchajúce vybavenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 290,00 2290.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 742,00 28742.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 85 343,33 85343.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 302 931,00 302931.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 783 913,00 783913.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 139 943,00 139943.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 379,00 14379.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fotopasce a prislúchajúce vybavenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 290,00 2290.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 783 913,00 783913.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 783 913,00 783913.0 EUR 2021 Tovary Áno 2http://www.gratex.comZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 366 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Berky
Adresa:
Malokarpatská 17 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kožár
Adresa:
Hrubá Borša 162 Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kožár
Adresa:
Hrubá Borša 162 Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kožár
Adresa:
Hrubá Borša 162 Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Berky
Adresa:
Malokarpatská 17 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.
Adresa:
Drieňová 34 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Meno:
Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.
Adresa:
Drieňová 34 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 29.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×