Dodávateľ

Chemkostav, a.s.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Chemkostav, a.s.

IČO: 36191892

Adresa: K. Kuzmanyho 1259/22, Michalovce

Registračné číslo: 2019/12-PO-A3968

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. December 2019

Záznam platný do: 11. December 2022

Posledná zmena: 10. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 377 047,00 EUR 3 3
2015 3 066 097,00 EUR 2 2
2017 20 882 425,00 EUR 2 2
2018 7 934 511,00 EUR 4 4
2019 11 309 304,00 EUR 6 6
2020 9 474 255,00 EUR 4 5
2021 16 021 096,00 EUR 4 4
2022 3 383 577,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 377 047,00 EUR 3 3
2015 3 066 097,00 EUR 2 2
2017 20 882 425,00 EUR 2 2
2018 7 934 511,00 EUR 4 4
2019 11 309 304,00 EUR 6 6
2020 9 474 255,00 EUR 4 5
2021 16 021 096,00 EUR 4 4
2022 3 383 577,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 529 000,00 529000.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 2 276 839,00 2276839.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 912 239,00 912239.00 EUR
Mesto Medzilaborce 1 462 212,00 462212.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 402 496,00 402496.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 2 663 601,00 2663601.00 EUR
Obec Kamenica nad Cirochou 1 485 577,00 485577.00 EUR
Košický samosprávny kraj 2 2 998 202,00 2998202.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 238 132,00 1238132.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 3 626 415,00 3626415.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4 732 936,00 4732936.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 722 551,00 722551.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 420 008,00 420008.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 2 399 073,00 2399073.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 3 392 405,00 3392405.00 EUR
Mesto Trebišov 1 5 201 589,00 5201589.00 EUR
Mesto Ružomberok 1 2 739 000,00 2739000.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 15 355 341,00 15355341.00 EUR
Obec Višňov 1 856 837,00 856837.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 10 492 091,00 10492091.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 527 084,00 5527084.00 EUR
Stredná odborná škola Andyho Warhola 1 1 440 378,00 1440378.00 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 3 569 640,00 3569640.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 2 1 004 666,00 1004666.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v Zsp a DSS Trebišov. Košický samosprávny kraj 83 527,00 83527.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce - Manželské internáty, bloky A, B, C, D Univerzita Komenského v Bratislave 420 008,00 420008.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obec Višňov - Kanalizácia Obec Višňov 1 384 958,00 1384958.0 EUR 2014 Práce Áno 1
SO 05 – Vývar Hate VS Vyšné Opátske – rekonštrukcia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 406 000,00 406000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Košice-rekonštrukcia hate Vyšné Opátske SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 914 233,00 2914233.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 355 341,00 15355341.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 527 084,00 5527084.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK Slovenská správa ciest 2 276 839,00 2276839.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 240 150,00 1240150.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Vybudovanie traktu urgentnej medicíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 399 073,00 2399073.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 346 360,00 2346360.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebná pripravenosť pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov + CT vrátane prislúchajúcich priestorov FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 680 893,00 680893.0 EUR 2019 Práce Nie 1
CHP Vyšné Nemecké - AB, osobná doprava - rekonštrukcia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 722 551,00 722551.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia interného pavilónu - stavebné úpravy II.NP - oddelenie radiačnej onkológie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 365 152,00 365152.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia Technická univerzita v Košiciach 3 325 781,00 3325781.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - stavebné práce Nemocnica Zvolen a. s. 3 569 640,00 3569640.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby Nemocnica Poprad a. s. 4 732 936,00 4732936.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bytový dom Plavisko - I. ETAPA Mesto Ružomberok 2 739 000,00 2739000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty Mesto Trebišov 5 201 589,00 5201589.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia nemocnice Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 1 004 666,00 1004666.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Michalovce, MK – rekonštrukcia b. č. 20 TOV - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 529 000,00 529000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce Stredná odborná škola Andyho Warhola 1 440 378,00 1440378.0 EUR 2021 Práce Áno 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10 492 091,00 10492091.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 905 500,00 23905500.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Medzilaborce - stavebné práce Mesto Medzilaborce 462 212,00 462212.0 EUR 2021 Práce Áno 1
ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín Košický samosprávny kraj 4 499 700,00 4499700.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou 485 577,00 485577.0 EUR 2022 Práce Áno 1

chemkostav@chemkostav.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 140 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tibor Mačuga
Adresa:
Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Janič
Adresa:
Agátova 54 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Záznam do:
2. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Dunaj
Adresa:
Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Záznam do:
7. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Dunaj
Adresa:
Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Mačuga
Adresa:
Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Janič
Adresa:
Agátova 54 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Kucharčík
Adresa:
Štefánikova 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.09.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.06.2019 do: 2.09.2021

StiahniZáznam platný od: 21.06.2017 do: 7.06.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×