Obstarávanie

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 325 781,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 325 780,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom realizácie je komplexná rekonštrukcia dvoch pavilónov komplexu ŠD Jedlíkova 9 pavilónu C a pavilónu D. Primárnym účelom tejto rekonštrukcie objektov je odstránenie havarijného stavu niektorých konštrukcií, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, zabezpečenie súladu stavu objektov s technickými normami a modernizácia technického i interiérového vybavenia za celkového zvýšenia komfortu ubytovania. Rekonštrukciou nebude zmenený účel objektov. Súčasný stav predmetných objektov si vyžaduje zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky a revitalizáciu budovy, spolu s odstránením systémových porúch nezapríčinených vlastníkom zariadenia. Nemenej významnou súčasťou prínosov spojených s realizáciou stavebného zámeru je taktiež zatraktívnenie životného prostredia a prehlbovanie estetického vnímania okolia ubytovaných študentov, nepriamo vplývajúceho aj na kvalitu ostatných služieb a vzdelania poskytovaného Technickou univerzitou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 62 648,00 Neuvedené EUR 5. August 2019 257284
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 2 025 000,00 Neuvedené EUR 5. August 2019 257283
Chemkostav, a.s. 5 1 238 132,00 Neuvedené EUR 13. August 2019 257282

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053164/content/977452/download","filename":"Zmluva časť 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941112/download","filename":"Pav. C - 2. NP, typické podlažie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941113/download","filename":"Pav. C - 7. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941114/download","filename":"Pav. C - prízemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941115/download","filename":"Pav. D - typické podlažie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941116/download","filename":"Pav. D . prízemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941117/download","filename":"PO_-_Va0401_-_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941118/download","filename":"ŽoV záujemca STANOVISKO.pdf"}]
Súťažné podklady https://tuke.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/54 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 []
Zápisnica Zápisnica 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977460/download","filename":"Zápisnica - AUKCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977461/download","filename":"Zápisnica - OTVÁRANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977462/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977463/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977464/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977465/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977466/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977467/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977468/download","filename":"Zápisnica - VYHODNOTENIE 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977469/download","filename":"Zápisnica - VYHODNOTENIE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053173/content/977458/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054100/content/979624/download","filename":"Ponuka METROSTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054096/content/979620/download","filename":"Ponuka EURO ŠTUKONZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054103/content/979626/download","filename":"Ponuka TWINSTAV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Júl 2019 26. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049596/content/969721/download","filename":"formular § 55 časť 1.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Informácia o výsledku verejného obstarávania 19. August 2019 19. August 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047557/content/965464/download","filename":"formular § 55 časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047557/content/965465/download","filename":"formular § 55 časť 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054101/content/979625/download","filename":"Ponuka PEHAES.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037098/content/941997/download","filename":"ŽoV záujemca STANOVISKO 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054098/content/979622/download","filename":"Ponuka CHEMKOSTAV.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053161/content/977450/download","filename":"Zmluva časť 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053156/content/977443/download","filename":"Zmluva časť 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054105/content/979629/download","filename":"Ponuka TWINSTAV.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053174/content/977459/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 19. August 2019 19. August 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×