Dodávateľ

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

IČO: 34142941

Adresa: Pribylinská 2/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/12-PO-E6925

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. December 2020

Záznam platný do: 13. December 2023

Posledná zmena: 12. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 128,00 EUR 5 8
2015 92 076,00 EUR 3 23
2016 2 277 273,00 EUR 3 3
2017 390 251,00 EUR 1 1
2018 45 999 410,00 EUR 25 35
2019 51 069 788,93 EUR 51 62
2020 120 383 577,23 EUR 48 48
2021 19 560 657,65 EUR 22 24
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 128,00 EUR 5 8
2015 92 076,00 EUR 3 23
2016 1 887 022,00 EUR 2 2
2017 390 251,00 EUR 1 1
2018 34 992 418,00 EUR 12 21
2019 47 919 531,93 EUR 41 53
2020 106 936 891,23 EUR 45 45
2021 39 112 541,65 EUR 44 46
2022 8 442 302,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 134 008,00 134008.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 7 741 227,10 7741227.10 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 532 800,00 532800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 109 440,00 109440.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 6 240,00 6240.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 220 030,00 220030.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 48 227 565 971,00 227565971.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 27 453,00 27453.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 3 42 049,00 42049.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 47 198,97 47198.97 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50 1 182 810,00 1182810.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 11 195 023,40 195023.40 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 588 112,34 588112.34 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 222 798,89 222798.89 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 669,00 669.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 99 948,42 99948.42 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 224 913,00 224913.00 EUR
Národný onkologický ústav 6 750 648,17 750648.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 11 115 364,00 115364.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 6 187,00 6187.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 100 270,52 100270.52 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Antitrombotické činidlá Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 79 000,00 10000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Analgetiká Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 21 700,00 10000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Anestetiká Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 34 800,00 10000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá na systémové použitie Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 61 300,00 10000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Minerálne doplnky Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 27 400,00 10000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Liečivá Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 426,00 167426.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Antimykotiká a antivírusové prostriedky na systémové použitie a imunoglobulíny Univerzitná nemocnica Martin 194 028,00 194028.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 747 539,00 2747539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 176 645,00 13176645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín: č.1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č. 2. ANTIREUMATIKÁ, č. 3. CHEMOTERAPEUTIKÁ, č. 4. VAZOPRESORIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 444,00 298444.0 EUR 2015 Tovary Nie 20
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 255 345,00 3255345.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 255 345,00 3255345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre nemocnice v zriaďovacie pôsobonosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 672 510,00 4672510.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 578 129,00 12578129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 241 743,00 5241743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Účinná látka Treprostinilum Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 360 621,00 5360621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 291 255,00 291255.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 871,00 24871.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 554 966,00 6554966.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 637 321,00 1637321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 800 000,00 2800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 376 250,00 376250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 879,00 33879.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 556 058,00 556058.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 290 092,00 6290092.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 277 483,00 3277483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 331 225,00 1331225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 006 643,00 1006643.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 456,00 33456.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dexmedetomidín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 467,60 14467.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - Ľudský koncentrovaný protrombínový komplex Nemocnica Poprad a. s. 12 204,66 12204.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B02 - Antihemoragiká (ľudský fibrinogén) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 535,99 13535.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 215 676,00 3215676.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Antihemoragiká - Fibrinogenum humanum Nemocnica Poprad a. s. 36 915,60 36915.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 585 654,00 12585654.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 232 470,00 3232470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krvné deriváty Nemocnica Poprad a. s. 7 082,00 7082.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (albumín) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 28 815,60 28815.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 290,00 77290.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lieky ATC skupiny - N05CM18 Dexmedetomidín 200mcg/2ml Národný onkologický ústav 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antiinfektíva Univerzitná nemocnica Martin 756 399,00 756399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 934 675,00 1934675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 547,00 82547.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 281 206,00 281206.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 24 823 200,00 24823200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 552 300,00 3552300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 493 375,00 493375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 447 942,00 3447942.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 26,00 26.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 402 028,00 402028.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 478,00 72478.0 EUR 2018 Služby Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 225 414,00 1225414.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krvné deriváty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 250 461,00 1250461.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 15 745 072,00 15745072.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 691 412,00 4691412.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 337 080,00 337080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62 853,00 62853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 039 999,00 1039999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 195 078,00 4195078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 184 100,00 1184100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 274 813,00 8274813.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 322 469,00 5322469.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 418 400,00 17418400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Albumín Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 357,10 6357.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľudský fibrinogén Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 79 983,80 79983.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Albumín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 432,00 29432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Defibrotid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 130 184,10 130184.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J06BA02 - normálne ľudské imunoglobulíny na intravenózne použitie Národný onkologický ústav 26 922,18 26922.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
imunoglobulín normálny ľudský 2,5g, 5g, 10g, 20g, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 77 350,10 77350.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
kaspofungín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 230,00 5230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
adrenalín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - L03AA13 - pegfilgrastim Národný onkologický ústav 2 753,00 2753.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dexmedetomidín Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 510,00 22510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
levosimendan 2,5 mg/ml Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 128 195,45 128195.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
enoxaparín sodný Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 936,18 41936.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Valganciklovir Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 840,80 6840.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
eptakog alfa Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 43 969,45 43969.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 74 925,00 74925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 22 747 270,00 22747270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 18 886 560,00 18886560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 343 872,00 343872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 181 818,00 181818.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 082 460,00 7082460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 530 226,00 8530226.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Etopozid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 200,50 5200.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
vankomycín 500mg Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 100,00 6100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 117 983,00 117983.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka liekov na rok 2020 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 75 597,58 75597.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 116 830,00 116830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 32 768,00 32768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 109 143,00 109143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 004,00 7004.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amfotericín B Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205 528,70 205528.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 174 577,00 174577.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 187 304,00 4187304.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 324 833,00 324833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 639,00 13639.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Baklofén Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 50 050,00 50050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B05AA01 Nemocnica svätého Michala, a. s. 47 198,97 47198.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 168 605,00 168605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 128,00 60128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 173 784,00 173784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 243,00 13243.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 24 725,00 24725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde pre dospelých Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 532 800,00 532800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 666 249,00 7666249.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 194 652,00 4194652.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Účinná látka Treprostinil Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 233 000,00 1233000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 184 100,00 1184100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 277 560,00 1277560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 358 325,00 5358325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 007,00 14007.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 144 150,00 144150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 219 757,00 219757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 432 360,00 9432360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 20 144,00 20144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 162,00 1162.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 292 830,00 1292830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 616,00 113616.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 038,00 60038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 294 654,00 2294654.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 935 795,00 1935795.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 046 325,00 1046325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dexmedetomidín Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 176,50 26176.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 321 545,00 321545.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 581,00 13581.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06 - Imunoséra a imunoglobulíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 70 082,54 70082.54 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 6 092,00 6092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Liečivá pre nervový systém č.3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 991,80 6991.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 238,00 34238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 162 058,00 162058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 59 075,00 59075.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ľudský fibrinogén Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 98 155,20 98155.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102 654,00 102654.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 150 127,00 150127.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 8 854 627,00 8854627.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
lieky ATC skupina A01 - B05 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 37 047,51 37047.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 173 609,00 173609.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 833,00 1833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 709,00 15709.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antiinfektíva Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 464 404,00 464404.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 5 152,00 5152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 038,00 25038.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 565 220,00 7565220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 945 652,00 945652.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 894 127,00 894127.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 31 678,00 31678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 6 929,00 6929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 25 240,00 25240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 896,00 105896.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 18 701,00 18701.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 312 234,00 1312234.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 177 492,00 2177492.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny A16AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 007 400,00 4007400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 969 441,00 969441.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 644,00 61644.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 21 268,00 21268.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 409 030,00 4409030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

katarina.gajdosova@phoenix.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jutta Breu
Adresa:
Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ludwig Merckle
Adresa:
Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jutta Breu
Adresa:
Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
16. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2020 do: 1.07.2020

StiahniZáznam platný od: 16.10.2019 do: 15.01.2020

StiahniZáznam platný od: 10.10.2019 do: 16.10.2019

StiahniZáznam platný od: 25.04.2019 do: 10.10.2019

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 25.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×