Dodávateľ

Ultra Print, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ultra Print, s.r.o.

IČO: 31399088

Adresa: Pluhová 49, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3401

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Jún 2020

Záznam platný do: 15. Jún 2023

Posledná zmena: 26. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 000,00 EUR 1 1
2015 12 310,00 EUR 1 1
2016 227 125,00 EUR 47 47
2017 144 998,74 EUR 42 42
2018 143 296,68 EUR 45 45
2019 211 627,70 EUR 49 49
2020 50 237,47 EUR 45 45
2021 24 399,73 EUR 30 30
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 000,00 EUR 1 1
2015 12 310,00 EUR 1 1
2016 227 125,00 EUR 47 47
2017 144 998,74 EUR 42 42
2018 143 296,68 EUR 45 45
2019 211 627,70 EUR 49 49
2020 50 237,47 EUR 46 46
2021 24 399,73 EUR 29 29

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 2 271,99 2271.99 EUR
Mesto Levoča 1 0,00 0.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 3 699,00 3699.00 EUR
Mesto Trnava 4 15 670,45 15670.45 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 272,73 1272.73 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 740,00 740.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 534,99 534.99 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 280,00 280.00 EUR
Mesto Nitra 1 6 490,00 6490.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 6 15 376,00 15376.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 6 995,00 6995.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 527,27 1527.27 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 675,00 675.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 4 430,76 4430.76 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 47 963,44 47963.44 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 23 940,00 23940.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 67 500,00 67500.00 EUR
Literárne informačné centrum 2 35 310,00 35310.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 22 500,00 22500.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 45 21 116,33 21116.33 EUR
Slovenské národné múzeum 30 48 260,00 48260.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 066,00 1066.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 13 461,62 13461.62 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 855,00 855.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 9 8 776,51 8776.51 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 149 000,00 149000.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 1 350,00 1350.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 32 994,52 32994.52 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 2 090,00 2090.00 EUR
Mesto Trenčín 7 3 662,45 3662.45 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 3 500,00 3500.00 EUR
Krajská prokuratúra 2 1 916,67 1916.67 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 290,00 290.00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 2 836,36 2836.36 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 2 33 999,00 33999.00 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 0,00 0.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 2 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 5 124,73 5124.73 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 2 15 772,73 15772.73 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 4 9 272,73 9272.73 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 25 453,64 25453.64 EUR
Obec Močenok 2 4 280,00 4280.00 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1 6 739,00 6739.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 690,91 1690.91 EUR
Závodisko, š.p. 1 12 100,00 12100.00 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 1 610,00 1610.00 EUR
Malá Fatra 2 843,55 843.55 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 1 180,00 1180.00 EUR
Adamas Alliance, s.r.o. 1 0,00 0.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 0,00 0.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 5 616,67 5616.67 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 5 4 578,00 4578.00 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 4 12 927,00 12927.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 66 350,00 66350.00 EUR
Národné osvetové centrum 1 7 581,82 7581.82 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 3 5 499,09 5499.09 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 1 360,00 360.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 234,99 234.99 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0,00 0.00 EUR
Divadlo Aréna 1 10 440,00 10440.00 EUR
Ústav pamäti národa 8 39 839,93 39839.93 EUR
Slovenská humanitná rada 1 2 795,00 2795.00 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2 3 580,00 3580.00 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 11 3 663,36 3663.36 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 2 715,08 715.08 EUR
ERUDIO, s.r.o. 1 4 000,00 4000.00 EUR
Limitless Group s.r.o. 1 2 396,00 2396.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač a knihárske spracovanie umeleckého časopisu pre deti Slniečko Literárne informačné centrum 23 000,00 23000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue pre roky 2016 a 2017 Literárne informačné centrum 19 000,00 19000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač časopisu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač dvojmesačného periodika na rok 2016 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 240,00 7240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960,00 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 7 860,00 7860.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 650,00 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 720,00 720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov Slovenská agentúra životného prostredia 310,00 310.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 459,20 459.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačnej brožúry Slovenský historický ústav v Ríme 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač trhacích máp Mesto Trenčín 540,00 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a publikácií Slovenská agentúra životného prostredia 6 510,00 6510.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií I. Slovenská agentúra životného prostredia 23 040,00 23040.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a príručky Slovenská agentúra životného prostredia 3 690,00 3690.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820,00 820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu a skladačky - VODOHOSPODAR Slovenská agentúra životného prostredia 2 568,00 2568.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačové služby - vyhotovenie propagačných materiálov a vizitiek podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 248 400,00 248400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač programových letákov Mesto Trenčín 1 589,50 1589.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu, výročnej správy a informačnej brožúry Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu a historickej prílohy Mesto Trenčín 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu s prílohou Slovenská humanitná rada 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač príručky a záznamového zošita Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 9 440,00 9440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 512,20 2512.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačná brožúra - grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie k 20. výročiu festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 980,00 2980.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 239,00 2239.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu ÚPN Ústav pamäti národa EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných infoletákov Slovenská agentúra životného prostredia 530,00 530.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač skladaného letáku Mesto Trenčín 198,00 198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu (UZ6) Galéria mesta Bratislavy 890,00 890.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 836,00 1836.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (HZ) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zemianske rody" Kysucké múzeum v Čadci 4 350,00 4350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Obec Močenok 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 144,00 2144.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Turčianska stolica Kysucké múzeum v Čadci 5 720,00 5720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 808,00 26808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač odborného časopisu vrátane jeho expedície na určené adresy objednávateľom Adamas Alliance, s.r.o. 10 691,00 10691.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač bulletinu a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 358,00 2358.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie (JB) Múzeum mesta Bratislavy 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu ÚPN Ústav pamäti národa 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 236,00 6236.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD Krajské osvetové stredisko v Nitre 587,52 587.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov, plagátov a PVC liateho bannera AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 800,00 800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Kancelársky papier s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 280,00 1280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Múzeum mesta Bratislavy 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 420,00 3420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 430,33 430.33 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu DJS Krajské osvetové stredisko v Nitre 561,60 561.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač MOZAIKY MIESTNEJ KULTÚRY Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 524,00 1524.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 657,00 657.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - praktických odporúčaní Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - podkladov k analýze výsledkov z riešenia projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - analytického materiálu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Dotlač propagačnej brožúrky k projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 427,80 427.8 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 538,00 538.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby na rok 2017 - 2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 32 637,62 32637.62 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - IDÚ HRAŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 193,20 193.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač programových letákov a máp Mesto Trenčín 1 693,20 1693.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 15 510,00 15510.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač katalógu (AFOe) Galéria mesta Bratislavy 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčiansky samosprávny kraj 2 004,68 2004.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
tlač skladačky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta Mesto Levoča 22 991,04 22991.04 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92 974,29 92974.29 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 177,90 1177.9 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Národné osvetové centrum 26 293,00 26293.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr a letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 592,50 6592.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií, brožúr a časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 404,00 29404.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač reklamných letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 274,50 274.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 990,00 990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby M Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačoviny Závodisko, š.p. 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač kalendária podujatí na rok 2018 Kysucké múzeum v Čadci 558,00 558.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu NA SCÉNU Krajské osvetové stredisko v Nitre 456,00 456.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 1 Slovenské národné múzeum 750,00 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ústav pamäti národa 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Časopis (mesačník) - polygrafické služby na rok 2018 - 2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 39 446,01 39446.01 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (plagáty, letáky, vizitky, záložky, pozvánky a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 460,00 8460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Bábkové divadlo v Košiciach 1 040,00 1040.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačové služby ERUDIO, s.r.o. 6 279,00 6279.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač publikácií Ústav pamäti národa 6 200,00 6200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 3 700,00 3700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 22 463,00 22463.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 195,00 195.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Obec Močenok 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 3 290,00 3290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač programových letákov a máp 2018 Mesto Trenčín 1 488,00 1488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Bábky na česko-slovenskej medzi v rokoch 1918 - 2018 Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - letáky A5 Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Leták - sprievodné podujatia Slovenské národné múzeum 279,00 279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby - katalóg Slovenské národné múzeum 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Tlač dvoch publikácií 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 640,00 2640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúr, pohľadníc, foldrov a fotografií Ekonomická univerzita v Bratislave 1 648,00 1648.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Roll up, fólia, plagát, potlač Ekonomická univerzita v Bratislave 5 917,00 5917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozvánka Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 659,00 659.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač katalógu - FESTIVAL CANTATE 2018 Krajské osvetové stredisko v Nitre 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (brožúry, trhacie bloky, vizitky, pozvánky, plagáty, záložky, kalendáriky, publikácie, foldre) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 900,00 18900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Slovenská ústredná hvezdáreň 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka, programovej brožúry a palagátu bez zalomenia, grafických návrhov a korektúr Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 595,00 1595.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač trhacích máp Mesto Trenčín 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 154,70 4154.7 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 020,00 26020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby v súvislosti s tlačou časopisu Centrum vedecko-technických informácií SR 43 457,60 43457.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Tlač brožúr, kníh, publikácií a kariet 2019 ( 4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 84 469,00 84469.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 806,00 806.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 5 246,00 5246.0 EUR 2019 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 510,00 4510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 48 240,00 48240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 86 871,84 86871.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO región 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 400,00 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač katalógu k výstave Rusko a Habsburská monarchia Slovenské národné múzeum 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 9 700,00 9700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačného letáku vrátane dopravy pre projekt "Spoločná cesta k novému domovu" Trenčiansky samosprávny kraj 268,93 268.93 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 524,66 4524.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Časopis (mesačník) - polygrafické služby na rok 2019 - 2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 46 616,88 46616.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 388,14 17388.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Matej Bel: Tekovská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 8 055,00 8055.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - blok Ekonomická univerzita v Bratislave 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač katalógu k výstave Martin Benka Slovenské národné múzeum 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač edičných titulov Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 23 590,70 23590.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ústav pamäti národa 8 500,00 8500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 959,76 20959.76 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 640,00 2640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - 3. balík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 319,20 20319.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač numizmatický časopis 2018 Slovenské národné múzeum 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač zborníka 2017-2018 Slovenské národné múzeum 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné múzeum 5 327,43 5327.43 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 620,00 1620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač reprezentačnej knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická úprava obálky a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 424,63 1424.63 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač letáku a brožúre Ekonomická univerzita v Bratislave 2 172,00 2172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač odbornej brožúry Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 676,00 2676.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 324,00 3324.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač foldrov a časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 096,40 5096.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Locse Levoča Slovenské národné múzeum 6 156,50 6156.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač promo materiálov Košický samosprávny kraj 2 173,80 2173.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 840,00 840.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Pracovné listy - sprievodné podujatia Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zalamovanie a tlač publikácie Ústav pamäti národa 15 950,00 15950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 494,00 1494.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 433,50 433.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kalendára na rok 2020 Krajské osvetové stredisko v Nitre 312,00 312.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač všetkého druhu Ekonomická univerzita v Bratislave 6 132,00 6132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač foldrov so striebornou razbou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 040,00 2040.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač zborníka Slovenské národné múzeum 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné múzeum 3 946,10 3946.1 EUR 2020 Služby Áno 1
Tlač katalógu k výstave N89 Slovenské národné múzeum 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 882,20 882.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač edičných titulov Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 3 707,00 3707.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ústav pamäti národa 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 547,00 547.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 752,00 752.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 189,42 189.42 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 270,44 270.44 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 119,50 4119.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek_BA Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu, tlač letákov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 840,00 1840.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 3 497,00 3497.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 939,40 939.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 420,00 2420.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač letákov a brožúry Ekonomická univerzita v Bratislave 2 144,00 2144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 124,04 1124.04 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 581,16 581.16 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 605,00 605.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač katalógov Slovenské národné múzeum 4 900,00 4900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dotlač knihy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač katalógu k expozícii Milan Rastislav Štefánik Slovenské národné múzeum 8 500,00 8500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Skladaný leták Malá Fatra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 375,00 1375.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 349,80 349.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 360,00 4360.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 009,00 53009.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 244,46 244.46 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 150,05 1150.05 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač farebného magazínu Limitless Group s.r.o. 2 932,00 2932.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač slovníka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 835,20 835.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač zdravotníckej publikácie Národné centrum zdravotníckych informácií 3 600,00 3600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 465,30 465.3 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 459,00 459.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ústav pamäti národa 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 168,16 1168.16 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač 1. dielu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 4 734,00 4734.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 940,00 1940.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 800,00 3800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 906,00 906.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 411,74 1411.74 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 664,95 664.95 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač stredoškolských učebníc a odborných knižných publikácií Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 802,69 7802.69 EUR 2021 Služby Nie 1
+421243412464


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 460 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miriam Holčíková
Adresa:
231 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Holčík
Adresa:
231 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×