Dodávateľ

stengl a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: stengl a.s.

IČO: 35873426

Adresa: Sumbalova 1A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4241

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Marec 2020

Záznam platný do: 20. Marec 2023

Posledná zmena: 27. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 19 567 043,00 EUR 12 12
2015 716 720,00 EUR 3 3
2017 93 600,00 EUR 1 1
2018 1 914 164,00 EUR 2 2
2019 16 912 781,00 EUR 5 5
2020 83 216 057,00 EUR 4 6
2021 646 728,00 EUR 3 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 837 750,00 EUR 1 1
2015 889 096,00 EUR 6 6
2016 10 329 737,00 EUR 4 4
2017 8 320 780,00 EUR 5 5
2018 1 914 164,00 EUR 2 2
2019 12 933 589,00 EUR 2 2
2020 86 976 251,00 EUR 6 8
2021 865 726,00 EUR 4 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 434 000,00 434000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 70 211 100,00 70211100.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 7 228 428,00 228428.00 EUR
Slovak Business Agency 2 4 338 000,00 4338000.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 282 720,00 282720.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 16 35 429 824,00 35429824.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 93 600,00 93600.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 3 1 435 670,00 1435670.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 8 699 587,00 8699587.00 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 218 064,00 218064.00 EUR
SZĽH Infra, s.r.o. 1 1 696 100,00 1696100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prevádzková podpora systému "CITES Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 5 229 978,00 5229978.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Informačný systém VŠC DUKLA Banská Bystrica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 434 000,00 434000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 6 100 077,00 6100077.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 118 625,00 1118625.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 982 808,00 982808.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Rozšírenie systému „Elektronické spracovanie a sledovanie úloh z uznesení vlády“ a integrácia so systémom UVSR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 162 720,00 162720.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 768 968,00 768968.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 286 212,00 286212.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 867 984,00 867984.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 739 805,00 739805.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 420 348,00 420348.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 351 387,00 1351387.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 2 644 667,00 2644667.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory pre „Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie" Slovenská inovačná a energetická agentúra 93 600,00 93600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 3 810 778,00 3810778.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže (EVO) SZĽH Infra, s.r.o. 2 424 060,00 2424060.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 219 936,00 219936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 883 589,00 11883589.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby odpočtu meradiel Východoslovenská distribučná, a. s. 2 800 000,00 2800000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 2 518 813,00 2518813.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 20 843 889,00 20843889.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 883 589,00 11883589.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby odpočtu meradiel Východoslovenská distribučná, a. s. 444 060,00 444060.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 70 000 000,00 70000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA Slovak Business Agency 4 338 000,00 4338000.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Služby odpočtu meradiel Východoslovenská distribučná, a. s. 479 420,00 479420.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 218 998,00 218998.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 467 214,00 1467214.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby špecialistov v oblasti analýzy, návrhu, vývoja, implementácie a riadenia IT projektu v rámci realizácie projektu Lepší Manažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II) Prešovský samosprávny kraj 432 793,00 432793.0 EUR 2021 Služby Áno 7
+42132604813


info@stengl.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 96 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrej Petrovaj
Adresa:
Arménska 6 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Novotný
Adresa:
Rozvodná 1 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Novotný
Adresa:
Rozvodná 1 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Petrovaj
Adresa:
Arménska 6 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
Adresa:
Ružová dolina 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory pre „Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie" 93 600,00 EUR Služby 30. August 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra stengl a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×