Dodávateľ

Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TUCAN, s.r.o.

IČO: 35697300

Adresa: Za kasárňou 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2825

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. November 2019

Záznam platný do: 9. November 2022

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 48 058,00 EUR 1 1
2013 26 721,00 EUR 8 8
2014 11 680 115,00 EUR 50 50
2015 1 532 229,00 EUR 10 10
2016 6 867 373,00 EUR 20 20
2017 215 146,00 EUR 13 13
2018 6 009 648,00 EUR 13 13
2019 592,00 EUR 2 2
2020 3 234 237,00 EUR 4 4
2021 1 840 718,00 EUR 3 3
2022 5 754 502,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 576 691,00 EUR 11 11
2015 3 429 032,00 EUR 29 29
2016 12 985 938,00 EUR 29 29
2017 794 182,00 EUR 21 21
2018 6 196 552,00 EUR 12 12
2019 128 544,00 EUR 5 5
2020 3 349 245,00 EUR 8 8
2021 1 926 094,00 EUR 6 6
2022 5 823 061,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 437,00 1437.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 384 392,00 384392.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 100 000,00 100000.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 407 664,00 407664.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 89 700,00 89700.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 60 000,00 60000.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 211 598,00 211598.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 12 1 967 794,00 1967794.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 26 721,00 26721.00 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 150 000,00 150000.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19 6 785 808,00 6785808.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 705 855,00 705855.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 25 000,00 25000.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 19 457 219,00 19457219.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 1 900 000,00 1900000.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13 257 023,00 257023.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 3 232 800,00 3232800.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 1 104 205,00 1104205.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 129 000,00 129000.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 206 000,00 206000.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 7 123,00 7123.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie nákupu leteniek a služieb súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Národný bezpečnostný úrad 129 000,00 129000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 206 000,00 206000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 133 900,00 133900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 89 700,00 89700.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 000,00 206000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie komplexných cestovných služieb – letenky a ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 25 000,00 25000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 900,00 199900.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek pre potreby zamestnancov SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 211 598,00 211598.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 261 815,00 261815.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 235 373,00 235373.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 405,00 10405.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 186 984,00 186984.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 148,00 15148.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 970 305,00 970305.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 483,00 4483.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 582,00 4582.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 187 475,00 187475.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 393,00 145393.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 065,00 102065.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 644,00 7644.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 188 813,00 188813.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 419 450,00 419450.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 17 705,00 17705.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 54 573,00 54573.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 794,00 116794.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 800 000,00 3800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 254 953,00 254953.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 241 244,00 241244.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 26 763,00 26763.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 900 000,00 1900000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 164 822,00 164822.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 900,00 199900.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 652 315,00 1652315.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 241 069,00 241069.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 50 245,00 50245.0 EUR 2011 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 132 240,00 132240.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 084,00 7084.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 375 592,00 375592.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 27 349,00 27349.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 892,00 4892.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 63 839,00 63839.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 139 283,00 139283.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 650 000,00 650000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 109 996,00 109996.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 900,00 38900.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 196 482,00 196482.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 161,00 87161.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 932,00 36932.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 180 648,00 180648.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 379 071,00 379071.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 928,00 87928.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 364,00 6364.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 518 187,00 518187.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 22 326,00 22326.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 361,00 7361.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 921,00 38921.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 40 475,00 40475.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 151 333,00 151333.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 283,00 36283.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103 188,00 103188.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 505,00 7505.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 32 036,00 32036.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 771,00 4771.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 104 373,00 104373.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 360 000,00 360000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 107 748,00 107748.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 51 181,00 51181.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 375,00 42375.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 420,00 79420.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 962,00 116962.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 161,00 33161.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 197 216,00 197216.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 204,00 204.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 545,00 4545.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73 316,00 73316.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 332 119,00 332119.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 178 421,00 178421.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 46 070,00 46070.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 741,00 98741.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 183 290,00 183290.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 61 951,00 61951.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 079,00 23079.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 776,00 53776.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 158 584,00 158584.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 403 827,00 403827.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 55 235,00 55235.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 884,00 26884.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 344 834,00 344834.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 504,00 107504.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 636,00 20636.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 152 501,00 152501.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 594 523,00 5594523.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 182 067,00 182067.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 586,00 43586.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 41 819,00 41819.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 105 462,00 105462.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 177 874,00 177874.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 166,00 79166.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 258,00 2258.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 607,00 6607.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 88 759,00 88759.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 869,00 10869.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 616 400,00 1616400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 616 400,00 1616400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 557,00 46557.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 390 704,00 390704.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 251,00 34251.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 363,00 30363.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 147 373,00 147373.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 173 882,00 173882.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 106 536,00 106536.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 330 192,00 330192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 192,00 38192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 67 670,00 67670.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 840 000,00 1840000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 162 931,00 162931.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 743,00 8743.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 140 272,00 140272.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 182,00 4182.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 51 495,00 51495.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 226,00 12226.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 751 417,00 5751417.0 EUR 2022 Služby Nie 1

rudolf.hodak@tucan.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Kedroň
Adresa:
Krížna 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Kedroň
Adresa:
Krížna 8 Bratislava 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Krivak & Co, s. r. o.
Adresa:
Gajova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81000

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.06.2017 do: 11.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×