Obstarávanie

Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
235 373,00
Konečná suma(Bez DPH):
235 372,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 8 % Celkový čas trvania prepravy z miesta odletu do miesta príletu pri letenke č. 2
  • 48 % Cena letenky Bratislava/Viedeň - Brusel, trieda economy class (letenka č.1)
  • 32 % Cena letenky Luxemburg - Bratislava/Viedeň, trieda bussines class (letenka č.2)
  • 12 % Celkový čas trvania prepravy z miesta odletu do miesta príletu pri letenke č. 1

Opis obstarávania

Predmet zákazky bude zahŕňať zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa s možnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy je upravený v súťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Faveo, s.r.o. 3 42 443,00 0% EUR 7. Apríl 2014 57174
Redi Tour s.r.o. 3 61 924,00 0% EUR 7. Apríl 2014 57175
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 3 131 005,00 0% EUR 7. Apríl 2014 57176

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Faveo, s.r.o. 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233471/content/102694/download","filename":"ponuka uchadzaca_FAVEO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233504/content/102769/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233495/content/102712/download","filename":"rámc.dohoda_2014124202_letenky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233498/content/102719/download","filename":"Zápisnica _splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Súťažné podklady 7. Apríl 2014 7. Apríl 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233501/content/102749/download","filename":"Zápisnica ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233501/content/102750/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Kritériá.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 7. Apríl 2014 7. Apríl 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 []
Ponuky uchádzačov TUCAN cestovná kancelária, s.r.o. /TAG - skupina dodávateľov/ 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233477/content/102699/download","filename":"ponuka uchádzača_TUCAN_skup.dodávateľov TAG.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233492/content/102767/download","filename":"Sprava_o_zakazke § 21 ods 2_letenky.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 7. Apríl 2014 7. Apríl 2014 []
Ponuky uchádzačov Redi Tour, s.r.o. 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233474/content/102698/download","filename":"ponuka uchadzaca_RediTour.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764607/content/500832/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia_letenky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Apríl 2014 8. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/233489/content/102746/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzacov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×