Dodávateľ

Wolters Kluwer s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Wolters Kluwer SR s. r. o.

IČO: 31348262

Adresa: Mlynské nivy 48, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2088

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Január 2020

Záznam platný do: 28. Január 2023

Posledná zmena: 30. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 58 846,00 EUR 2 2
2015 35 588,00 EUR 2 2
2016 39 883,00 EUR 3 3
2017 115 318,95 EUR 3 3
2018 198 630,00 EUR 6 6
2019 105 990,00 EUR 3 3
2020 277 281,67 EUR 7 7
2021 90 125,50 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 58 846,00 EUR 2 2
2015 35 588,00 EUR 2 2
2016 39 883,00 EUR 3 3
2017 115 318,95 EUR 3 3
2018 231 630,00 EUR 7 7
2019 72 990,00 EUR 2 2
2020 310 281,67 EUR 8 8
2021 57 125,50 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 2 46 437,00 46437.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 59 880,00 59880.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 103 980,00 103980.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 52 600,00 52600.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 3 748,50 3748.50 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 149 880,00 149880.00 EUR
Mesto Komárno 2 9 980,00 9980.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 74 500,00 74500.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 54 400,00 54400.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 102 140,95 102140.95 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 57 541,67 57541.67 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 22 448,00 22448.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 21 000,00 21000.00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 2 499,00 2499.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 66 000,00 66000.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 27 980,00 27980.00 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 27 048,00 27048.00 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 39 600,00 39600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Wolters Kluwer- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 970,00 14970.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vydanie vedeckých monografií Paneurópska vysoká škola, n. o. 28 400,00 28400.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Licencie na používanie programového vybavenia ASPI Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 22 448,00 22448.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Wolters Kluwer reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 31 798,00 31798.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Wolters Kluwer - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 384,00 16384.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Wolters Kluwer, s.r.o. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 225,00 9225.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Online prístup do elektronického systému právnych informácií (ASPI alebo ekvivalent) SZRB Asset Management, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencia na prístup a aktualizácie k elektronickému právnemu informačnému systému na 3 roky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 912,80 37912.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prístupu do elektronického systému právnych informácií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 74 500,00 74500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 000,00 47000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Bratislavský samosprávny kraj 32 640,00 32640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 35 928,00 35928.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Mesto Komárno 5 988,00 5988.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Kancelária verejného ochrancu práv 47 520,00 47520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Generálna prokuratúra SR 59 880,00 59880.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Slovenská konsolidačná, a.s. 33 000,00 33000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodanie informačného systému právnych informácií Mesto Poprad 27 600,00 27600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Generálna prokuratúra SR 59 988,00 59988.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Národný bezpečnostný úrad 33 576,00 33576.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 56 980,00 56980.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Právny informačný systém Sociálna poisťovňa, ústredie 69 120,00 69120.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Bratislavský samosprávny kraj 32 640,00 32640.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Mesto Komárno 5 988,00 5988.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 600,00 52600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Generálna prokuratúra SR 59 988,00 59988.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Slovenská konsolidačná, a.s. 33 000,00 33000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodanie informačného systému právnych informácií Mesto Poprad 28 124,40 28124.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 35 928,00 35928.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronický systém právnych informácií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 748,50 3748.5 EUR 2021 Služby Nie 1

winkler@wolterskluwer.sk
michaela.recht@wolterskluwer.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 570 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Petr Král
Adresa:
Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Masár
Adresa:
Cesta na Klanec 75 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Trgala
Adresa:
Viničná 19 Malinovo 900 45
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Masár
Adresa:
Cesta na Klanec 75 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Král
Adresa:
Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Augustinič Ph.D.
Adresa:
Europeum Business Center, Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2018 do: 19.04.2021

StiahniZáznam platný od: 17.08.2017 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×