Dodávateľ

BANCHEM, s.r.o.

Dunajská Streda
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BANCHEM, s.r.o.

IČO: 36227901

Adresa: Rybný trh 332/9, Dunajská Streda

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2581

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Marec 2020

Záznam platný do: 20. Marec 2023

Posledná zmena: 21. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 63 552,00 EUR 7 7
2015 1 076 691,00 EUR 23 26
2016 2 697 319,45 EUR 46 46
2017 1 929 211,59 EUR 31 46
2018 313 975,67 EUR 17 17
2019 463 790,65 EUR 12 13
2020 395 599,16 EUR 13 14
2021 115 958,39 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 59 605,00 EUR 6 6
2015 965 592,17 EUR 12 15
2016 2 657 673,28 EUR 45 45
2017 1 299 411,59 EUR 34 37
2018 352 152,67 EUR 21 21
2019 1 031 352,65 EUR 15 19
2020 574 352,16 EUR 16 26
2021 115 958,39 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 88 362,00 88362.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 100 000,00 2100000.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 24 2 263 044,00 2263044.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 10 109,00 10109.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 754 024,67 754024.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 1 485,00 1485.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 71 632,00 71632.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 117 672,00 117672.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 31 362,00 31362.00 EUR
Mesto Komárno 1 15 830,00 15830.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 132 657,00 132657.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 1 223,25 1223.25 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 80 748,33 80748.33 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 21 314,00 21314.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 258 890,00 258890.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 44 177,00 44177.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 15 308 579,00 308579.00 EUR
Mesto Šaľa 1 1 493,33 1493.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 25 246,67 25246.67 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 0,00 0.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 8 14 275,00 14275.00 EUR
Záchranná služba 1 23 250,00 23250.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 30 790,00 30790.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 750,00 1750.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 7 310,92 7310.92 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 8 189 357,50 189357.50 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 19 997,44 19997.44 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 10 641,10 10641.10 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 4 793,86 4793.86 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 10 479,17 10479.17 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 1 4 083,33 4083.33 EUR
Domov sociálnych služieb 2 10 166,25 10166.25 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 600,00 600.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 19 291,66 19291.66 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 230,83 230.83 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 1 933,00 1933.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 9 999,16 9999.16 EUR
Domov dôchodcov Šaľa 1 13 500,00 13500.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 5 415,83 5415.83 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 449,17 2449.17 EUR
Stredná odborná škola 1 5 000,00 5000.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 20 649,49 20649.49 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0,00 0.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 6 166,67 6166.67 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 11 633,33 11633.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 4 43 681,93 43681.93 EUR
Domov MÁRIE 2 8 425,20 8425.20 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 33 645,40 33645.40 EUR
Domov sociálnych služieb 2 4 808,34 4808.34 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 4 15 657,08 15657.08 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 16 666,67 16666.67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 24 757,00 24757.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 82 804,17 82804.17 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 2 4 803,27 4803.27 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 4 150,00 4150.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 56 752,57 56752.57 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 1 8 333,32 8333.32 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 154 206,00 154206.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12 285,00 12285.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie tovaru - čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS LIBERTAS, Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 44 300,00 44300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 33 576,00 33576.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 560,00 5560.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 169 316,00 169316.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 000,00 270000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 366,00 20366.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 662,00 9662.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 100 000,00 2100000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 366,00 3366.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 335,00 21335.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 847,00 98847.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 836,00 5836.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 992,00 8992.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 890,00 20890.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 618,00 7618.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 148,00 15148.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 553 182,00 553182.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 50,00 50.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 052,00 13052.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 271,00 8271.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 297,00 21297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 063,00 7063.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 862,00 9862.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 39 351,00 39351.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 16 528,00 16528.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 947,00 3947.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 120,00 120.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 781,00 19781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 133,00 21133.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 109,00 20109.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 982 000,00 982000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 17 901,00 17901.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 226,00 19226.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 904,00 904.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 489,00 16489.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 19,00 19.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 599,00 17599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 19 026,00 19026.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 387,00 23387.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Záchranná služba 23 250,00 23250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 556,00 14556.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 363,74 19363.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 152,94 2152.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky do umývačiek riadu alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 7 358,04 7358.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne výrobky Mesto Šaľa 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne výrobky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, hygienické a čistiace prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 5 890,00 5890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 6 272,76 6272.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov dôchodcov Šaľa 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 16 200,00 16200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 944,00 1944.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prostriedky do priemyselných umývačiek riadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 869,20 5869.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich,hygienických a dezinfekčných potrieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Komárno 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 29 841,60 29841.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 235,00 8235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky Centrum sociálnych služieb - Partizánske 6 271,23 6271.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prášok na pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov sociálnych služieb 3 598,05 3598.05 EUR 2016 Tovary Áno 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 305,63 2305.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 2 680,00 2680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 181,87 6181.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov MÁRIE 12 016,80 12016.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 825,20 1825.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 7 450,08 7450.08 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 240,00 6240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky a doplnkový tovar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 940,00 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a pomôcky Nemocnice s poliklinikami n.o. 39 646,84 39646.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 999,00 5999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 404,00 7404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 23 996,93 23996.93 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 2 950,00 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčne prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 13 978,96 13978.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich,hygienických a dezinfekčných potrieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 17 650,00 17650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 892,80 6892.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 981,32 4981.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 39 804,00 39804.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a doplnkový tovar Centrum sociálnych služieb - Partizánske 12 626,40 12626.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 624,00 6624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výroby Domov sociálnych služieb 3 597,00 3597.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické výrobky. Domov MÁRIE 8 977,00 8977.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 6 575,00 6575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prášok na pranie alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické výrobky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 3 598,80 3598.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky, dezinfekčné prostriedky na povrchy a predmety Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 465,40 5465.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, doplnkový tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 12 980,40 12980.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Centrum sociálnych služieb - Partizánske 16 004,97 16004.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienický materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 999,60 6999.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky, dezinfekcie,doplnkový sortiment Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 955,00 5955.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 074,00 5074.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 59 486,28 59486.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 982,00 29982.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 122 000,00 122000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 111,22 10111.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 10 343,00 10343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 533,00 1533.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 7 002,00 7002.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky ,dezinfekcie, hygienický a spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 12 840,00 12840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 847,40 1847.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov. Stredná odborná škola 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 7 466,00 7466.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 2 115,60 2115.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienický materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 192,82 8192.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie umývacích, čistiacich, hygienických prostriedkov a ochranných krémov na zabezpečenie hygieny zamestnancov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 985,00 10985.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky, doplnkový sortiment , dezinfekcie a upratovacie pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 794,80 29794.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45 000,00 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 258 899,00 258899.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 187,09 5187.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 364,27 3364.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 133 062,37 133062.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 549 112,00 549112.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 67 954,00 67954.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 9 493,40 9493.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 594,60 3594.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 505,00 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 900,00 6900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a doplnkový sortiment Centrum sociálnych služieb - Partizánske 17 591,31 17591.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky dezinfekcie a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 607,20 29607.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 48 120,00 48120.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 001,76 99001.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 59 897,66 59897.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 320,00 2320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 62 685,00 62685.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 560,00 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 2 557,30 2557.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 83 991,90 83991.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 13 809,93 13809.93 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 721,00 95721.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické prostriedky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 386 905,00 386905.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup dezinfekčných prostriedkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 790,00 30790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 10 167,00 10167.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky, doplnkový sortiment , dezinfekcie a upratovacie pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 38 247,09 38247.09 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 34 077,79 34077.79 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a predmety Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 23 882,75 23882.75 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 243 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Banák
Adresa:
Žitnoostrovská 7 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Uršula Banáková
Adresa:
Žitnoostrovská 1304/7 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. September 2017
Záznam do:
20. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Uršula Banáková
Adresa:
Žitnoostrovská 1304/7 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Banák
Adresa:
Žitnoostrovská 7 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VRBA & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Sliezska 9 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 29.09.2017 do: 20.11.2020

StiahniZáznam platný od: 10.05.2017 do: 29.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Gélová dezinfekcia - PRK 152 000,00 EUR Tovary 29. Október 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky BANCHEM, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×