Dodávateľ

BIOTECH s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BIOTECH s.r.o.

IČO: 35768444

Adresa: Kresánkova12 12, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9518

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Máj 2020

Záznam platný do: 7. Máj 2023

Posledná zmena: 29. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 901 068,00 EUR 10 16
2015 4 756 713,00 EUR 9 21
2016 2 070 752,81 EUR 203 217
2017 1 751 471,16 EUR 222 225
2018 2 459 833,48 EUR 236 248
2019 1 247 780,56 EUR 152 165
2020 9 067 444,29 EUR 104 131
2021 2 377 842,91 EUR 46 69
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 869 439,00 EUR 8 11
2015 2 527 934,00 EUR 9 21
2016 4 100 212,81 EUR 202 215
2017 1 741 943,16 EUR 224 230
2018 2 634 585,48 EUR 235 245
2019 1 210 388,56 EUR 152 165
2020 9 075 038,29 EUR 106 132
2021 2 473 364,91 EUR 46 73

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 56 240,00 56240.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 1 505 215,90 1505215.90 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 145 337 637,39 337637.39 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 282 4 806 379,19 4806379.19 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 44 367,27 44367.27 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 9 299,86 9299.86 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 644,00 1644.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 9 549,00 9549.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 2 450,00 2450.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 31 022,16 31022.16 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 100 358,93 100358.93 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 25 620,00 25620.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 10 2 127 947,00 2127947.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 30 190 419,42 190419.42 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 20 20 871,67 20871.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 28 342,00 28342.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205 2 521 477,32 2521477.32 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 5 083,00 5083.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 19 21 830,74 21830.74 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 333 870,00 333870.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 9 534 402,00 534402.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 1 017 185,00 1017185.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 14 198,19 14198.19 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 0,00 0.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 9 1 364,25 1364.25 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 51 148 225,38 148225.38 EUR
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 626 895,00 626895.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 31 116 103,69 116103.69 EUR
Národný onkologický ústav 2 9 270,00 9270.00 EUR
REVOL TT Consulting s. r. o. 1 60 783,00 60783.00 EUR
Ústav zoológie SAV 25 26 733,54 26733.54 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 12 26 965,33 26965.33 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 4 068,60 4068.60 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 3 11 680 093,00 11680093.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 5 450,00 5450.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 7 5 071,39 5071.39 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 4 363,64 4363.64 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 12 7 228,17 7228.17 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 48 29 070,23 29070.23 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 4 750,00 4750.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 14 26 195,82 26195.82 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 1 154,17 1154.17 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 395,00 395.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 8 949,96 949.96 EUR
Centraleuropean Biotech Institute s. r. o. 1 7 946,00 7946.00 EUR
Glycanostics, s.r.o. 3 94 420,00 94420.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prietokový cytometer Univerzita Komenského v Bratislave 94 900,00 94900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Protilátky a séra 2014 Neurobiologický ústav SAV 58 870,00 58870.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 000,00 189000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie laboratória , laboratórny nábytok a nákup chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 197 118,00 197118.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a liečivá 2013 Neurobiologický ústav SAV 2 060,00 2060.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórne zariadenia pre Oddelenie virológie Štátny veterinárny a potravinový ústav 174 585,00 174585.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 914,00 45914.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Chemikálie a liečivá 2013 - IV. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 17 187,00 17187.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 003,00 53003.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 38 894,00 38894.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 20 670,00 20670.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 769,00 66769.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 63 406,00 63406.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a liečivá - III. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 15 604,00 15604.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 410 000,00 1410000.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Analytické prístroje, laboratórne prístroje a vybavenie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 189 883,00 2189883.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a liečivá - II. štvrťrok 2014 Neurobiologický ústav SAV 2 006,00 2006.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 212 500,00 2212500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 883,00 18883.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 795,00 35795.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 666,00 26666.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Zariadenia pre vybavenie laboratórií FCHPT - Univerzitný vedecký park STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 327 786,00 327786.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 212 500,00 2212500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 986,00 94986.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 366,00 6366.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Výskumné centrum potenciálu biomasy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986 831,00 986831.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 292 948,00 292948.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Laboratorna technika Štátny veterinárny a potravinový ústav 331 800,00 331800.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 421,00 108421.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 034,00 13034.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 3 878,00 3878.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál pre plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 825 907,00 1825907.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 92 842,00 92842.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71 769,00 71769.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 111 209,00 111209.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 671,00 55671.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 361 878,00 361878.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 704,00 120704.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 151,00 41151.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 66 058,00 66058.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 100,00 961100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 201,00 46201.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800,00 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Set multikanálových mikropipiet Národný onkologický ústav 3 070,00 3070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity na kontrolu DNA, klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 400,00 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový materiál pre bunkové kultúry f. Greiner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 7 247,00 7247.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzu génovej expresie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 616,00 616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit, Taq DNA polymeráza Qiagen kit Národná transplantačná organizácia 5 603,00 5603.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty pre prácu s mikrobiologickými a tkanivovými kultúrami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 393,20 1393.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proteinase K Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 192,00 192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filmy na vyvolávanie,detekčné roztoky(vývojka,ustaľovač) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plast pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 132,00 3132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-22 v ľudskom sére, vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-31 v ľudskom sére; vysoko špecifická Taq DNA polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 330,00 3330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UV-Air Flow Cleaner Recirculator, statív pre UV-recirkulátor Ústav zoológie SAV 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čisté oxidy kovov Ústav experimentálnej fyziky SAV 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipeta 10-100 µl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 379,20 379.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na automatické počítanie buniek Technická univerzita v Košiciach 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 075,00 12075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potencovanie účinnosti vakcín proti lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28 344,00 28344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CO2 inkubátor Ústav zoológie SAV 2 805,00 2805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky do laboratória a laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 631,00 631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etylalkohol a rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 590,00 3590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 070,00 12070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladená laboratórna centrifúga na platničky s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 552,00 3552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný materiál do laboratoria Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Trypsin from porcine pancreas Lyoph T4799-100G Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 253,00 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 917,00 2917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné platničky 96 jamkové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 388,80 388.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 175 560,00 175560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátory Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 870,00 3870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladená centrifúga s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 160,00 6160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murashige & Skoog Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 33,80 33.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
laboratórny spotrebný materiál, chemikálie, kity Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 462,00 1462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky, kity a materiál na imonohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 3 192,00 3192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál do laboratória Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 543,00 1543.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 522,00 1522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 761,00 1761.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
biele 96-jamkové polystyrénové mikroplatničky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 431,00 431.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 564,00 564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 522,00 1522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TRI reagent Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 347,00 347.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 604,00 604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enzýmy Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 406,00 406.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečovací systém pre 2 hlbokomraziace boxy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 952,00 2952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky a iný spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 228,00 1228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzu génovej expresie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 290,70 4290.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enzýmy pre molekulovú biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 062,99 1062.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Názov Goat serum (Kozie sérum), 500 ml Ústav zoológie SAV 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
autokláv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 580,00 9580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre expresiu RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 891,10 891.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
digitálny inkubátor s chladením Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
77627 SIGMA-ALDRICH poly(vinylpolypyrrolidone) Ústav experimentálnej fyziky SAV 68,67 68.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a špeciálny spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 725,00 2725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 910,00 1910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 879,00 1879.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne kity a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - pipety, špičky, nitrilové rukavice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 348,24 348.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, chemikálie, vybavenie laboratórií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 25 549,28 25549.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 167,00 167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne nástroje: Vortex, programovateľný rotáror a termomixér s chladením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 623,20 2623.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr Neurobiologický ústav SAV 3 684,00 3684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 821,00 9821.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny Box Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 662,00 4662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA z tkanív a krvi Ústav zoológie SAV 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA purifikačný kit (JetQUICK PCR Purification spin kit. Genomed, kat.č.410250) Ústav zoológie SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit (Colorimetric) Neurobiologický ústav SAV 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na zmrazovanie buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SML0282 SIGMA bexarotene Ústav experimentálnej fyziky SAV 101,19 101.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neutravidin Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 431,00 431.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 292,00 9292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Angiotensin II,human, FAM-labeled Neurobiologický ústav SAV 324,00 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plazmidová DNA Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety a platnicky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 149,00 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 212,00 212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza vírusových agensov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124,80 124.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antiséra, diagnostický spotrebný materiál a plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 471,00 1471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laboratórny spotrebný materiál, chemikálie, kity Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 735,00 1735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 118,00 118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipeta s nastaviteľným objemom 1-10ml so špičkami Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 393,00 393.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre biochemické/molekulárne testovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270,50 3270.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety, špičky a stojan na pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity - 2. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 680,00 2680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna pipeta Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for Illumina E7370L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 502,52 4502.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 185,00 5185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 091,27 9091.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
4616 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 543,00 1543.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione peroxidase activity (5 platničkový) kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Unikátne protilátky pre imunohistochémiu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 975,00 2975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 129,58 129.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 1) E7335L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 473,99 473.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 2) E7500L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 473,99 473.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 292,00 3292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 337,48 337.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu, laboratórny spotrebný materiál, krv zvierat Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 102,00 2102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gama TLC skener miniGITA (Raytest) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 980,00 20980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 260,60 260.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 229,00 3229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 574,00 1574.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety a špičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre AAS Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 533,00 533.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačný plast – jednorazový, sterilný Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 750,00 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárnu biológiu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 234,66 12234.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serum, primárne a sekundárne protilátky pre imunohistochemiu a flow cytometriu. Neurobiologický ústav SAV 2 020,00 2020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA Ladder a Gel Loading Dye - Purple (6X) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291,00 291.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manuálne mikropipety a plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 632,52 632.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murashige & Skoog Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na PCR Ústav zoológie SAV 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrocentrifúga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 044,00 1044.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné na experimentálnu prácu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 438,76 2438.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 781,72 4781.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nízkoprofilové platničky pre automatizovanú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581,40 581.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a nitrilové rukavice Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Thermo Scientific PierceTM BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trepacka a kit Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 814,00 2814.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drôtený sušiak na sklo, stojan na odpadové vrecká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 606,00 606.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačné kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 654,00 654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilné sérologické pipety 25ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
siRNA určené na elimináciu expresie génu MAGEL2 spolu s reagentom a referenčným génom GAPDH Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 148,00 1148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzu génovej expresie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 885,00 1885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchloštiepiace enzýmy a syntéza oligonukleotidov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 221,87 3221.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne rukavice a mikropipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 243,20 4243.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pitevné nástroje a fixáže, chirurgické nástroje Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 642,00 1642.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 141,63 141.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na veľkostnú frakcionáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie na prípravu NGS knižníc pomocou PCR amplifikácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 030,00 8030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Homogenizátor vzoriek Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
16. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310,86 310.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu izolovaných buniek a bunkových línii Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
imunohistochemická protilátka a Imunohistochemická farbička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 812,00 812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 036,00 1036.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 353,00 1353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 052,76 17052.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Molekulová biológia – chemikálie, reagencie, primery Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 320,00 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroplatničky, Petriho misky, špičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 701,52 701.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie -3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93,00 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 913,00 913.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku BRAF, PPP6-C, STK -19, RAC1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 647,54 647.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - sérologické pipety, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 346,00 2346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 149,34 1149.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 780,00 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 953,48 10953.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reštrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 147,00 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, rukavice Ústav zoológie SAV 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ULPA fillter a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr Neurobiologický ústav SAV 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a špecializované laboratórne súpravy (kity) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor Neurobiologický ústav SAV 341,00 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415,00 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platničky pre metylačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 104,50 104.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR, Western Blot a koprologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 362,00 3362.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 334,76 1334.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 141,39 2141.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570,00 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 312,00 2312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátky určené na špecifickú detekciu antigénov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 694,00 694.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – molekulová biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 305,00 2305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na detekciu expresie proteínov, laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 278,00 3278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre kvantitatívnu analýzu génovej expresie a bunkovú biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 889,00 2889.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre biochemické/molekulárne testovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 209,60 13209.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie DNA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 304,00 1304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy, chemický materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 175,00 7175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 408,00 3408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovanie účinku imunomodulačných látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 290,00 29290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárne testovanie 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 558,65 3558.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 385,79 10385.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na imunohistochemické vyšetrenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
20. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 728,18 728.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál - pipety, skúmavky, špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 705,60 705.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - platničky, fľaše, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 683,20 2683.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 996,00 1996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne kity pre analýzu a diagnostiku Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a činidlá pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 748,00 1748.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0717 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 586,00 5586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na PCR Ústav zoológie SAV 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička-hlbokomraziaca skriňový typ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 6 105,00 6105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 512,40 512.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termoblok s trepaním vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 885,00 885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje operačnej sály Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 242,00 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trepačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 455,00 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárne testovanie qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 251,84 1251.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termoblok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 864,00 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minitrepačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 416,00 416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sklenený laboratórny tovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 197,90 1197.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 969,20 1969.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE Mouse Anti-Human CD274 25 tests Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 187,00 187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 321,00 2321.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 601,20 601.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity pre detekciu surfaktantového proteínu B a fosfatidylcholínu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 179,00 1179.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 505,00 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analýza trofických a imunomodulačných vlastností bunkových kultúr Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 061,00 30061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 665,00 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoklávovateľné pipety s nastaviteľným objemom Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 579,32 579.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inkubátor s trepačkou s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 408,00 3408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 415,00 6415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 012,68 1012.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan na pipety HTL Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 91,40 91.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikropipety a stojany Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 390,00 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístoje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 346,00 346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky, prístroje a plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 260,00 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 306,20 1306.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set 6x mikropipeta s nastaviteľným objemom + 6x prisluchajúce špičky + 1stojan pre 6 pipiet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 397,90 397.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vortexový mixér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
reštrikčné endonukleázy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové mikroskúmavky 2 ml Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 156,00 1156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 823,70 2823.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné média , organické chemikálie a spotrebný plastový materiál pre kultiváciu buniek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 078,00 2078.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminárny box triedy II Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 316,00 3316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 152,50 152.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 112,50 2112.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 1 053,00 1053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NuceloSpinFood, NucleoZOL, NucleoSpin RNA/DNA, Buffer set Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 586,30 586.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikropipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 492,00 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladená stolová centrifúga Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 620,00 2620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 316,63 316.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 304,00 1304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka králičia polyklonálna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 644,00 644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka laboratórneho skla s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 768,00 14768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 693,57 6693.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
1517 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 078,00 3078.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 363,00 1363.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 040,10 2040.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 117,73 2117.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra, PCR skúmavky. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 11 820,00 11820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vortex jednoduchý s adaptérom na 96-jamkové platničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 452,00 8452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminárny box triedy II, špeciálna chemikália, UV lampa UV-30A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 890,00 4890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 990,00 18990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (reagencie) - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu, TaqMan mix na fluorescenčnú genetypizáciu SNP Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 499,85 1499.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie - Trepačka Výskumný ústav vodného hospodárstva 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 840,00 7840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 309,00 1309.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 454,55 2454.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microplate, pureGrade, 96-well, PSStandard transp. F´bottom 350 ul Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 215,00 215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový spotrebný lab. materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 974,00 1974.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 550,00 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre PCR analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 467,00 467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 056,00 1056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotické disky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 021,00 1021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie-reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 546,45 1546.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na Western Blot a sérologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 110,00 1110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UVT–S–AR, PCR box (velký), se skleněnými stěnami s príslušným stolíkom T4L alebo ekvivalent pri dodržaní technických a funkčných špecifikácií Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 390,00 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie, materiály a plasty pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 762,00 1762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá - antibiotiká Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka VeriBlot for IP Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 202,00 202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 555,00 1555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 374,00 1374.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a médiá pre kultiváciu neuronálnych buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 327,00 2327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 4 687,00 4687.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 676,00 29676.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú a bunkovú biológiu, laboratórne pomôcky a plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 160,00 4160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini trepačka (shaker) 3D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 225,00 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multi rotator pre 26 skúmaviek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 397,00 397.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické 96-jamkové mikrotitračné platničky E-Plate VIEW a E-Plate inzerty pre elektronické 96-jamkové mikrotitračné platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 476,00 1476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106,00 106.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový fotometer Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 540,00 6540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity Ústav zoológie SAV 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168,00 168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušička Laboratórneho skla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 989,00 2989.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 024,80 9024.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 396,15 9396.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolná minicentrifúga Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 255,00 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne rukavice na praktické cvičenia študentov Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 334,00 1334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PageRuler™ Prestained Protein Ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 995,00 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
endoskopický nástroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 349,00 349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, pipety, platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 461,60 1461.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 649,00 4649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 861,60 861.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 003,00 1003.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 180,66 180.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky na WB Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemiluminiscenčný substrát Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Termocykler + chémia Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na vedecko-výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235,00 1235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemikálie na Western blot Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 909,00 909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 887,00 1887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, hokejky, očká Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 186,80 1186.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, ladder, spotrebný materiál, agar Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 876,80 1876.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na qPCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 990,28 3990.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na retrográdne značenie a analýzu génovej expresie napäťovo riadených sodíkových kanálov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415,42 415.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 505,00 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 448,30 2448.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 109,56 109.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 362,00 2362.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu a súvisiace chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 879,00 879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 193,62 2193.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutamine Detection Assay Kit Neurobiologický ústav SAV 423,00 423.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 183,49 183.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, pipety, mikroskúmavky, stojany Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 772,18 1772.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivácia buniek a bunková línia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 334,00 3334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje, Chemikálie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 697,00 2697.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 588,00 1588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty na izoláciu a analýzu vírusových genómov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 35 892,00 35892.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačný plast – jednorazový, sterilný Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 170,00 6170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 925,00 925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 470,00 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka na imunohistochémiu - ľudský albumín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 439,00 439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 014,00 2014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotor k centrifúge Z 36 HK, HERMLE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 101,00 1101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 005,00 1005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744,00 744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 270,00 2270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie pre izoláciu gDNA, spotrebné plasty pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 490,00 1490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 201,00 201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 2 320,00 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie-reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 182,92 182.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre PCR amplifikácie, spotrebné plasty, stojany do mrazničky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 920,00 4920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifúga na mikroplatničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 454,92 1454.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a materiál pre prácu s HPLC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 356,35 1356.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 722,73 4722.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
4017 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940,30 940.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 240,00 1240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 522,00 522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,90 2000.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na PCR Ústav zoológie SAV 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie-chemikálie, reagencie na molekulárnu biológiu a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 921,05 921.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
24. Sekundárne protilátky a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 725,00 725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
26. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na prepis a analýzu nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 988,00 2988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR box a izolačné kity Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 894,00 2894.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 997,08 6997.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xceed RT (pre syntézu cDNA) Ústav zoológie SAV 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 403,65 6403.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini trepačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
28. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435,00 435.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Ústav zoológie SAV 1 697,00 1697.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR plastový materiál a živné médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 683,00 683.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteíny, enzýmy - Králičia protilátka konjugovaná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 914,40 914.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anti-HMGB1 antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 445,00 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
25. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 556,25 556.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 918,00 918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie – chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 537,38 2537.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
OneTaq® 2X Master Mix Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 496,00 1496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 83,32 83.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
3. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 231,00 231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotocitlivé filmy a detekčné reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 615,00 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorimeter pre meranie koncentrácie DNA, RNA a proteínov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 698,00 1698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, filtračné nádoby, mikroskúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 840,80 4840.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 300,00 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál - filtračný papier, striekačkové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 223,75 223.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 854,40 1854.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky na detekciu proteínov spirochét Borrelia burgdorferi Ústav zoológie SAV 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750,00 2750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 182,00 1182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, platničky, fľaše, pipety... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 462,44 1462.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 195,00 195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disc Dispenzer, 90 mm, for 6 Catridges (dávkovač diskov (90 mm) pre 6 kaziet) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 516,00 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reštrikčné enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 681,00 681.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 006,00 1006.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné časti pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 502,00 502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyklonálna protilátka a Endonukleáza DNáza I Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 361,00 361.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 350,00 5350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny, enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 253,20 253.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Phalloidin - iFluor 532 Reagent - Cytopainter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkylačné činidlo pre kit na stanovenie glutationu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108,60 108.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na farbenie DNA, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 176,00 2176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hybridná vákuová pumpa (výveva) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 910,00 3910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 295,44 1295.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 169,20 169.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 992,00 3992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0318 Chemikálie – BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 341,56 2341.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dNTP mix 10mM Ústav zoológie SAV 145,00 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne špičky, kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 731,00 731.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické protilátky proti surfaktantovým proteínom, kit pre amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov genómovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 431,00 1431.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na separáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 011,91 1011.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNAzol Direct Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198,00 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre bunkové laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 302,30 302.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na PCR Ústav zoológie SAV 1 430,00 1430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiset pipiet, spotrebný materiál a reagencie pre qPCR a blotting Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 915,00 10915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 222,00 1222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 913,00 1913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 140,60 10140.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
anti-PGP9.5.(13C4/I3C4) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 485,00 485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 913,00 1913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - vata, gáza, lancety... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 388,05 388.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ACEA E-Plate 16 well pre xCELLigence systém(16-jamkové platničky) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 354,00 2354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické chemikálie špecifické pri izolácii a kultivácii buniek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 118,00 118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
protilátka anti-SOX6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália - reagencia pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chrenová peroxidáza a tetrazóliová soľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124,00 124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 821,11 821.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 472,90 4472.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) Ústav zoológie SAV 805,00 805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 327,73 6327.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkalická fosfatáza rekombinantná Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby na bunkovú kultiváciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 195,00 195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá, enzýmy a drobné laboratórne príslušenstvo Ústav zoológie SAV 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570,00 1570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka proti beta aktínu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky pre PCR a stanovenie mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 353,00 2353.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Separačná tekutina na izoláciu mononukleárnych leukocytov a striekačkové filtre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 428,00 428.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Médiá pre kultiváciu neuronálnych buniek a špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 575,00 1575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 017,50 1017.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 955,91 11955.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre kvatitatívnu analýzu génovej expresie a bunkovú biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 070,00 2070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amplifikačný kit a spotrebný tovar pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 765,00 1765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre bunkové analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 836,15 2836.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) a fosfatidylcholínu = špecifikácia človek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,56 1250.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, kozie sérum a reagencie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 898,00 2898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky a chladiaci box Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 207,00 207.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu - chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 417,09 10417.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 567,73 14567.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTOMY 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre "in vitro" Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 547,00 1547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biotinylované sekundárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 230,00 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre western blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 50 040,00 50040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylakohol, myšacie sérum, DURAN Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 956,50 956.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 666,00 2666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Podložné sklá, pipeta, analytické váhy, chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 704,29 1704.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
48. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 350,00 9350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor - autokláv na prípravu živných médií a parný sterilizátor – autokláv na dekontamináciu biologického odpadu Štátny veterinárny a potravinový ústav 106 081,00 106081.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNAzol BD Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 183,00 183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 291,00 1291.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre bunkové laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 248,79 248.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 134,00 12134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 836,00 4836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 071,00 2071.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikropipety a kity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 278,00 2278.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 773,82 2773.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stereomikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 456,00 456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multikanálová pipeta + rezervoár pre multikanálové pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 959,00 959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inkubátor s funkciou trepania Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 535,00 2535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
10. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky a transfekčný reagent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 114,00 1114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 225,00 2225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - doštičky, pipetové špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 339,60 339.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - chemikálie a plasty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 497,75 497.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo bez ohrevu a odstredivka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 444,00 444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 542,00 3542.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thermo shaker Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Blok do thermo shaker-a Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 672,00 672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 913,00 6913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,00 166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179,00 179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre bunkové laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451,25 451.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 453,60 15453.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anti-CD31 a Anti-VEGF Receptor 2 protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Homogenizačné skúmavky CK28 - 2ml, 7ml Štátny veterinárny a potravinový ústav 102 148,00 102148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 524,00 524.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
52. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity - činidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 638,40 638.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 99 035,00 99035.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje pre vedu a výskum - horizontálna elektroforéza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 927,00 927.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-etylalkohol Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifúga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 485,00 1485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre odber ejakulátu a insemináciu psov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička a fólia, Streptavidín-sefarózové guličky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 656,20 656.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pierce BCA Protein assay kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na stanovenie enzýmov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 782,45 2782.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k centrifúge HERMLE Z326K Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 555,00 1555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 516,00 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Corgenix Hyaluronic Acid Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pomôcky pre rastlinné pletivové kultúry Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 667,00 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 557,96 1557.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 245,00 3245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifugačná skúmavka plochá PP so skrutkovacím uzáverom 13 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) Ústav zoológie SAV 893,00 893.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne zdravotnícke a laboratórne prístroje a materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 886,40 4886.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 195,00 4195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minitrepačka pre imunologické stanovenia BioSan PSU-2T a príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gibson assembly master mix, polymeráza Q5, „hokejky“ pre bakteriálne kultúry, parafilm, MidiPrep kit, Kit na izoláciu DNA z gélu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 392,00 1392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sssi /CpG/ Methyltransferase Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 94,00 94.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny laboratórny materiál v rámci výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 606,00 5606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - pre ELISA a molekulárnu diagnostiku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 846,00 7846.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 383,72 1383.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 933,00 2933.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 422,00 422.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny pracovný box Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 755,60 1755.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 321,03 2321.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 524,10 524.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické reagencie a materiál na metodiku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 590,50 3590.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na prípravu NK pre sekvenovanie novej generácie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 672,70 5672.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 748,00 748.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit pre kvantitatívnu PCR Ústav zoológie SAV 830,00 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov - chladiaci box, skúmavky s korundom NucleoSpin® Beady, Typ C Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 230,40 230.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - DNA izolačný kit, arabská guma Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 812,00 1812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 630,50 1630.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 872,50 14872.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 932,00 44932.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062,00 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 105,00 19105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit na stanovenie ľudského PENTRAXIN3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 109,00 1109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-proteíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 980,00 2980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dNTP mix 10mM Ústav zoológie SAV 324,00 324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
protilátky ABCAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 339,00 1339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 136,00 4136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
54. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 589,19 1589.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 392,22 2392.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 778,80 778.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
PBS a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 532,00 4532.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fluorescenčný mikroskopXceed HP quantitative SYBER-G tissue kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 628,00 4628.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 462,60 3462.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 135,60 135.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
53. Chemikálie, laboratórny spotrebný materiál a presné váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 694,11 694.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
IHC - kaspáza-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 114,00 1114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórna minicentrifúga Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 597,00 597.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 296,00 2296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, pipety a špičky pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 279,20 2279.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie, protilátky, enzýmy, chemické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 183,00 1183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity a činidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 511,00 5511.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 117,70 117.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trepačka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 522,00 522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 022,80 5022.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál a kit I. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 541,67 541.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál a kit II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 635,00 1635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na Western Blot, PCR plast Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 688,00 1688.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skyrín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679,20 679.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Deazariboflavín, protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kity - Oxid deutéria, Izolačný kit genómovej DNA, Mayerov hematoxylín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348,00 348.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - membrána, filtračný papier, kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 304,00 2304.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky, plasty, spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne kity pre molekulárnu biológiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostatický kúpeľ a príslušenstvo Ústav zoológie SAV 749,00 749.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA z rastlinných pletív Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 755,70 755.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
CappTempo pipette filter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky špecifické na výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 889,00 4889.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 464,00 1464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HMGB1 Elisa kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 221,46 1221.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre bunkové laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 549,20 549.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity a reagencie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 997,00 2997.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - aktivovaná agaróza, soľ, propanol Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 680,00 5680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky - kolóny, platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu RNA, TaqMan sondy a mastermix, špecifická protilátka proti ľudskému surfaktantovému proteínu A, kultivačné médium pre A549 bunky, ELISA kit pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 870,00 2870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a vizualizáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 899,00 899.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium a reagencie pre kultiváciu buniek v laboratórnych podmienkach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 792,00 792.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na syntézu cDNA a kvantitatívnu PCR Ústav zoológie SAV 4 210,00 4210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky pre IHC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 359,00 1359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kit pre reverznú transkripciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 182,00 3182.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy, ECO platničky, fólie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrolitrová centrifúga s rotorom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 404,00 1404.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát na mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne laboratórne meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 589,20 9589.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 720,00 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárna protilátka GPX4 Polyclonal Antibody Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolová centrifúga pre PCR platničky Ústav zoológie SAV 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzy proteínov Ústav zoológie SAV 970,00 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačný plast – jednorazový, sterilný Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 949,00 6949.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
018JB. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 751,00 751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - mikroskúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 268,00 2268.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast, enzýmy a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave 2 052,00 2052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vimentin protilátka Univerzita Komenského v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu I. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 899,50 2899.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 707,40 10707.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - IV. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 020,06 1020.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál pre laboratóriá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 73 100,00 73100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast, chemikálie a kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 417,00 417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 547,00 4547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reštrikčné enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 255,20 255.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Acetylcholínesterázový kit a kaspáza 3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 213,00 1213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 900,00 15900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 601,00 27601.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050,00 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Špecifické chemikálie a materiál potrebný na výskum exozómov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 434,00 2434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 498,00 498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165 154,00 165154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 994,00 994.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malý personálny vortex Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168,00 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predvážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 552,00 552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie REVOL TT Consulting s. r. o. 90 737,00 90737.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie laboratória pre masívne paralelné sekvenovanie Štátny veterinárny a potravinový ústav 214 500,00 214500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratorny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 432,00 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásobník na kvapalný dusík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 864,00 864.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 254,83 3254.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inkubátor s trepaním Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 512,00 4512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre vedecko-výskumné účely Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 367 000,00 367000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 032,45 3032.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky GPX1 antibody, GPX3 antibody Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 495,00 1495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 699,00 1699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 270,00 4270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 72,00 72.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 340,00 6340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 134,00 3134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - termostat, centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 577,00 1577.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malé kontrolné laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 677,60 7677.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 650,00 5650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zložky mikrobiologických kultivačných médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 371,00 1371.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrobiologické kultúry Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termocyklér pre real-time PCR, Fluorometer so štartovacím balíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 644,00 25644.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 854,20 1854.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 784,00 6784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 261,00 4261.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minicentrifuga Micro-Spin Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 728,60 728.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Membránová pumpa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 944,00 944.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reštrikčný enzým a DNA Ladder Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 253,00 253.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobná prístrojová, laboratórna technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 593,02 2593.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre Western Blot Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 986,00 2986.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predvážky s internou kalibráciou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 564,00 564.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Rabbit Tubulin - Beta 3, Carbonic Anhydrase 9 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 572,77 572.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elisa kity pre výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 176,00 4176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 439,80 13439.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 447,50 3447.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 100,00 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a pomôcky pre kultiváciu buniek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 071,60 1071.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 700,00 24700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 28 342,00 28342.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 369,60 369.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 760,00 5760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 499,96 2499.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na testovanie produkcie peroxidu vodíka baktériami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 373,00 373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 688,00 688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Dextran sulfate sodium (DSS) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 720,00 1720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolačné a diagnostické kity na analýzu exozómov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 524,50 4524.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mix pre real-time PCR; reagencie pre izoláciu RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 740,00 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR a izoláciu RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 548,00 1548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
T4 DNA Ligase a MIX DNTP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 280,00 5280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 560,00 4560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekombinantný humánny EGF protein a ITS medium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 117,00 1117.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 269,52 269.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 056,00 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špičky na pipetuAHN myTip T 1-200 µl / Golden Gate - BUN0200-BP Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ExpellPlus 10μl špičky, sterilné, PCR čisté, balené v stojanoch, 10x96 ks Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2 mL skúmavky naplnené zirkóniovými guličkami o hrúbke 3 mm, 50 ks Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Expell PCR skúmavky 0.2 mL, 1000 ks v balení Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Expell Secure mikrocentrifugačné skúmavky 2 mL, 500 ks v balení Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 15,00 15.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky GPX8 a GPX4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 475,00 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrocentrifugačné skúmavky 1,7ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikália Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava na izoláciu vírusovej RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 378,50 378.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena HEPA filtrov v laminárnom boxe Safemate 1.2 vision Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vortex mixér s hlavami nadstavcov, transilluminátor, sklenené platne, pipetor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 980,00 1980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR, HPLC a TLC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 622,00 622.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 184,11 12184.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 754,20 754.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
antibiotiká, média s rastovými látkami Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 875,00 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 167,00 4167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - laboratórna trepačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 464,00 1464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 362,00 11362.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika - laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 370,00 2370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Univerzita Komenského v Bratislave 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakové ampulky (trubice), náhradná sada tesniacich krúžkov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 736,08 736.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 669,74 1669.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 739,30 2739.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 364,00 364.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média pre bunky, kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109,50 109.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a iné pomôcky do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 693,00 693.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 174,90 174.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 056,00 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 909,00 3909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - platničky, transwell inzerty, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 072,80 1072.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,80 600.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 369,60 369.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 971,00 11971.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny PCR pracovný box , mikrocentrifúga s vortexom s 2 rotormi, programovateľná výkyvná trepačka na skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 572,60 1572.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné fľaše, TPP Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 238,00 238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polymeráza Q5 a špecifické oliginukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 337,00 337.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 720,00 3720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 305,54 305.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 065,80 5065.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gel Loading Dye Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 94,50 94.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový absorbančný reader Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 804,00 6804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 949,00 949.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súpravy na izoláciu nukleových kyselín; súpravy na detekciu a kvantifikáciu nukleových kyselín; cukróza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 461,00 2461.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 729,00 729.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 785,00 8785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 836,00 3836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 759,00 2759.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 564,00 1564.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie, laborat. plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 001,00 1001.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chémia do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 145,20 145.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240,90 240.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100,00 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrifúga pre mikroskúmavky, PCR skúmavky a stripy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 362,40 362.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrifúga pre 96-jamkové PCR platne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708,00 708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duálny inkubátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 646,40 1646.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchý inkubátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 813,60 813.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 677,57 677.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 896,50 896.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 138,00 138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky a ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 202,00 7202.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 041,00 1041.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 199,80 12199.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 844,00 2844.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratorny spotrebny material Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 713,00 2713.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna výbava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 475,00 475.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 397,00 4397.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlmivý roztok a oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 141,00 141.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 476,00 1476.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie-reagencie, spotrebný materiál, drobná prístrojová laboratórna technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 622,60 2622.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Detekčný kit PD-L1 a primárna protilátka CD 163 pre IHC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Centraleuropean Biotech Institute s. r. o. 7 946,00 7946.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 980,00 13980.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Laboratórne zariadenia Štátny veterinárny a potravinový ústav 171 159,00 171159.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 921,00 14921.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834,00 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 691,28 691.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
CellTracker TM Green Bodipy TM Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 429,00 429.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 6 946,00 6946.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 696,00 2696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 52,80 52.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 080,00 1080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, reagencie a suplementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 706,00 6706.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 736,00 6736.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídny dekontaminátor vzduchu s príslušenstvom a kompletná sada pH metra s elektródou a puframi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 380,00 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - plasty, spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 384,80 1384.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty využiteľné vo výskumných laboratóriách Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 16 586,47 16586.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a elektróda Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
GasPak EZ anaeróbny kontainerový systém vreciek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 297,00 297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 134,00 1134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 350,00 3350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný roztok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 105,50 105.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 480,00 12480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 335,00 335.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 330,40 10330.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 061,30 7061.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rotor pre centrifúgu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 769,00 769.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 580,00 5580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723,00 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 135,00 20135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 069,00 3069.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie: GPX2 antibody - konjugovaná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 697,40 697.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 780,00 3780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 040,00 8040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 715 072,00 1715072.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 487,00 5487.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080,05 1080.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 919,50 1919.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 680,00 34680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 955,00 5955.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kit pre molekulárnu biológiu, spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elisa kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 483,60 4483.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
amplifikačný kit pre molekulárnu biológiu, spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium, chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 190,00 1190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 371,68 2371.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolačný kit na extrakciu DNA črevných parazitov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 474,00 1474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 436,24 2436.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 528,30 528.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 330,00 1330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 876,00 876.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 955,00 4955.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 125,00 1125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 638,00 638.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Aminokyseliny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 616,08 616.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 7 485 923,00 7485923.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mikroplatničkový reader (s mikroskopickou analýzou buniek) Univerzita Komenského v Bratislave 94 170,00 94170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - spotrebný materiál, kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 978,21 5978.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Enzýmy, Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 801,50 801.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 340,00 5340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 500,00 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie, spotrebný materiál a ochranné pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 480,00 2480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl, príslušenstvo k ultracentrifúge, protilátky. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 915,00 2915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre výskum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 400,00 4400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, kultivačné médiá, kity pre extrakciu DNA a RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 881,00 1881.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dextran sulfate sodium (DSS) - sodná soľ dextranu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 728,00 1728.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 121,00 121.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR kity, balotina, filtrové špičky-kompatibilné so zakúpenými pipetami Eppendorf Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 601,00 1601.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 533,00 34533.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 375,00 27375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroj RT-PCR Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 20 500,00 20500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 121,00 121.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 672,00 43672.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Protilatky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 533,50 533.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 812,00 812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - spotrebný materiál, plasty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 813,60 813.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická rozplňovačka živných pôd Národné lesnícke centrum (NLC) 26 306,67 26306.67 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 605,00 34605.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 318 314,00 318314.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne minicentrifúgy pre 1,5ml skúmavky a 96-jamkové platne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 310,00 4310.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál pre molekulárne analýzy (extrakcia RNA, real-time PCR) Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 493,00 2493.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527,00 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Detekčný prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 123 500,00 123500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie, Čisté a rôzne chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 18 778,69 18778.69 EUR 2021 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 399,28 7399.28 EUR 2021 Tovary Áno 1
Magnetické miešačky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 434,60 2434.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
CO2 inkubátor Národný onkologický ústav 6 500,00 6500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156 411,00 156411.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 900,00 23900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 6 300,00 6300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 273,00 43273.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 132,00 141132.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Kity pre výskum, filtre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 008,00 10008.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 160 511,00 160511.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 114,00 25114.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 437,00 6437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 983,00 23983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 985,00 65985.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 104,00 33104.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Špeciálne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 422,00 11422.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 960 783,00 7960783.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Organické chemikálie - kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 605,00 2605.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
q5 hot star DNA polymeráza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 138,60 138.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Real Time PCR systém Azure Cielo 6 Real-Time PCR Štátny veterinárny a potravinový ústav 21 460,00 21460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
DNA Ladder Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 273,90 273.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 560,00 22560.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 525,00 6525.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kity a reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 976,00 2976.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 379,00 2379.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Termoblok pre mikroskúmavky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 455,00 455.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 98,00 98.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál: mikroskúmavky, špičky, Petriho misky... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 913,68 913.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fotodokumentačný systém na DNA a proteínové gély, so softvérom na zachytenie obrazu a analytickým softvérom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 750,80 10750.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemia pre výskumné účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 147,60 147.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 860,00 2860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty pre účely výskumu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 042,00 14042.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Absorbančný reader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 300,00 11300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 521,00 6521.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 520,00 5520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Syntéza a purifikácia ribonukleovej kyseliny (RNA) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 412,50 412.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
spotrebné plasty pre molekulárne laboratórium, špecializované chemické výrobky pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 410,00 2410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
E-Platničky do RTCA prístroja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 376,00 2376.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Separačná tekutina na izoláciu mononukleárnych leukocytov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 123,00 123.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 114,00 32114.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 118 964,00 118964.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 800,00 48800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 960,00 960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PCR reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 501,50 501.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
OneTaq® 2X Master Mix Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 374,00 374.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Separačná tekutina Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 88,00 88.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 666,00 10666.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 443,00 32443.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 81 371,00 81371.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Chemické látky a spotrebný materiál Glycanostics, s.r.o. 94 420,00 94420.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 400,00 27400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 050,00 82050.0 EUR 2021 Tovary Nie 4

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1281 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2021
Záznam do:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslava Vaněčková
Adresa:
Obecní 201 Chýně, Praha - Západ 25301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2020
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslava Vaněčková
Adresa:
Obecní 201 Chýně, Praha - Západ 25301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
20. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslava Vaněčková
Adresa:
Obecní 201 Chýně, Praha - Západ 25301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Meno:
ATCL, k.s.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 24.02.2021 do: 8.07.2021

StiahniZáznam platný od: 20.07.2020 do: 24.02.2021

StiahniZáznam platný od: 18.02.2020 do: 20.07.2020

StiahniZáznam platný od: 20.03.2019 do: 18.02.2020

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 20.03.2019

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×