Dodávateľ

Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola

IČO: 00397563

Adresa: Univerzitná 8215/1, Žilina

Registračné číslo: 2020/10-PO-E6639

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Október 2020

Záznam platný do: 30. Október 2023

Posledná zmena: 10. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 50 950,00 EUR 1 1
2015 511 514,00 EUR 2 2
2016 214 600,00 EUR 2 2
2017 35 600,00 EUR 1 1
2018 415 800,00 EUR 1 1
2020 360 500,00 EUR 2 2
2021 320 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 50 950,00 EUR 1 1
2015 511 514,00 EUR 2 2
2016 214 600,00 EUR 2 2
2017 35 600,00 EUR 1 1
2018 415 800,00 EUR 1 1
2020 360 500,00 EUR 2 2
2021 320 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 416 664,00 416664.00 EUR
Mesto Žilina 2 149 850,00 149850.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 427 300,00 427300.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 349 000,00 349000.00 EUR
Mesto Prievidza 1 35 600,00 35600.00 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 159 600,00 159600.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 320 000,00 320000.00 EUR
AKE Skalica, s.r.o. 1 50 950,00 50950.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Územný generel dopravy mesta Žilina Mesto Žilina 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 159 600,00 159600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dopracovanie Územného generelu dopravy mesta Žilina v zmysle požiadaviek MDVaRR SR a Jaspers o požadované aspekty PUMM Mesto Žilina 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Overenie základov kvalitatívne novej výpočtovej metodiky návrhu vysokootáčkových vretenových valivýchložísk. AKE Skalica, s.r.o. 1 495 680,00 1495680.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letecký výcvik pilotov OS SR na viacmotorových lietadlách Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416 664,00 416664.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza Mesto Prievidza 65 000,00 65000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 415 800,00 415800.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Nové štandardy projektovania Revízia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 349 000,00 349000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie projektových dokumentácií ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 296 439,00 296439.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 320 000,00 320000.0 EUR 2021 Služby Áno 1

obstaravanie@uniza.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6074 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.
Adresa:
Kotešová Kotešová 01361
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubica Sokolíková
Adresa:
Ružová Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Alena Mičicová
Adresa:
Pomocná Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Peter Fabián PhD.
Adresa:
Čajakova 4 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lucia Hrebeňárová PhD.
Adresa:
Zvolenská 17 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Urban
Adresa:
Bytčianska 73 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Janka Staníková
Adresa:
Energetikov 160 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Veronika Kunová
Adresa:
Tajovského 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Blaško CSc.
Adresa:
Borová 1 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Vladimír Konečný PhD.
Adresa:
Hlboké nad Váhom Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. November 2018
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alena Michálková
Adresa:
SNP Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Gjašíková
Adresa:
Pod Lipami 5C Gbeľany 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Oľga Šeböková
Adresa:
Petzvalova 10 Žilina 01015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Október 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Pavol Rafajdus PhD.
Adresa:
Kamence 14 Varín 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. November 2018
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Jozef Ristvej PhD.
Adresa:
Bôrická cesta 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. RNDr. Marián Janiga CSc.
Adresa:
V. Šrobára 1524 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefánia Kadorová
Adresa:
Labutia 132 Žilina 01014
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Pavol Špánik PhD.
Adresa:
Veľká voda Rosina 01322
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Karol Matiaško PhD.
Adresa:
1. mája 1010 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Stromček
Adresa:
Hanušákova 1 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Slováková
Adresa:
Martinská 61 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Október 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Marián Drusa PhD.
Adresa:
86 Ochodnica 02335
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2019
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Dr. Ing. Milan Sága
Adresa:
Karpatská 8402 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2019
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Eva Sventeková PhD.
Adresa:
Víťazstva 77 Stráňany 01325
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2019
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Emil Kršák PhD.
Adresa:
Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 02334
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Miloš Poliak PhD., mim.prof.
Adresa:
Pšurnovická 1051 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2019
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing, Michal Zábovský PhD.
Adresa:
Pod lipami 5B Gbeľany 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Gustáv Kasanický CSc.
Adresa:
Lietava Lietava 01318
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Podhora
Adresa:
Sivá 1163 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Slavka Pitoňáková PhD.
Adresa:
Kalinov Krásno nad Kysucou 02302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2019
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Branislav Hadzima PhD.
Adresa:
Martinská 1621 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Štefan Medvecký CSc.
Adresa:
Pod Lipami 5A Gbeľany 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Josef Vičan CSc.
Adresa:
M. Galandu 12 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2019
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PaedDr. Róbert Janikovský
Adresa:
Alexandra Rudnaya 17 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová PhD.
Adresa:
Hlinská 2616 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2019
Záznam do:
8. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Zdeněk Dvořák PhD.
Adresa:
Platanová 4 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová PhD.
Adresa:
Hlinská 2616 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Dr. Ing. Milan Sága
Adresa:
Karpatská 8402 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Marián Drusa PhD.
Adresa:
86 Ochodnica 02335
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2018
Záznam do:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Josef Vičan CSc.
Adresa:
M. Galandu 12 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. November 2018
Záznam do:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Miloš Poliak PhD., mim.prof.
Adresa:
Pšurnovická 1051 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2018
Záznam do:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Ján Čelko CSc.
Adresa:
Petzvalova 67 Žilina 01015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
2. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
doc. Ing. Milan Trunkvalter PhD.
Adresa:
Borová 24 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
2. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.
Adresa:
Kotešová Kotešová 01361
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová PhD.
Adresa:
Petzvalova 25 Žilina 01015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Josef Vičan CSc.
Adresa:
M. Galandu 12 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
prof. Ing. Anna Križanová PhD.
Adresa:
Gaštanová 1 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomíra Slavíková
Adresa:
Ul. 26. apríla 6 Strečno 01324
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
4. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová PhD.
Adresa:
Petzvalova 25 Žilina 01015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o.
Adresa:
Sidónie Sakalovej Bytča 014 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.07.2019 do: 13.02.2020

StiahniZáznam platný od: 22.02.2019 do: 8.07.2019

StiahniZáznam platný od: 2.11.2018 do: 22.02.2019

StiahniZáznam platný od: 1.08.2018 do: 2.11.2018

StiahniZáznam platný od: 16.10.2017 do: 1.08.2018

StiahniZáznam platný od: 4.10.2017 do: 16.10.2017

StiahniZáznam platný od: 22.06.2017 do: 4.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dopracovanie Územného generelu dopravy mesta Žilina v zmysle požiadaviek MDVaRR SR a Jaspers o požadované aspekty PUMM 55 000,00 EUR Služby 15. Jún 2016 Mesto Žilina Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×