Dodávateľ

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO: 31644791

Adresa: Bakossova 60, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/8-PO-E2067

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. August 2019

Záznam platný do: 24. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 165 309,00 EUR 4 4
2016 31 278 148,40 EUR 17 24
2017 1 956 204,00 EUR 7 7
2018 7 655 661,00 EUR 18 18
2020 13 174 901,00 EUR 5 6
2021 3 201 770,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 165 309,00 EUR 4 4
2016 26 627 809,40 EUR 9 12
2017 2 420 807,00 EUR 11 11
2018 6 790 123,00 EUR 9 9
2019 4 238 824,00 EUR 5 9
2020 13 536 205,00 EUR 9 10
2021 3 652 916,00 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 016 770,00 1016770.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 1 672 097,00 1672097.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 35 190 000,00 35190000.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 142 998,00 142998.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 191 973,00 191973.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 200 439,00 1200439.00 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 69 995,00 69995.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 472 958,00 472958.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 400 000,00 400000.00 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 989 213,00 989213.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 787 411,00 787411.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 13 461 981,00 13461981.00 EUR
Mesto Zvolen 2 259 144,00 259144.00 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 154 303,00 154303.00 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 187 000,00 187000.00 EUR
Dom tretieho veku 1 153 600,00 153600.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 18 666,40 18666.40 EUR
Školský internát 2 856 677,00 856677.00 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 382 083,00 382083.00 EUR
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - Duchovná správa kostola sv. Alžbety 1 613 301,00 613301.00 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 211 384,00 211384.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici 916 959,00 916959.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebno - technické riešenie – Bezbariérové výťahy na Fakulte architektúry STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 197 941,00 197941.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa: Jednostupňových projektov stavebných úprav – Ambulancie lekárov, priestory a čakárne na 0.NP a 1.NP Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 865 984,00 865984.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Upratovanie lietadiel a priestorov letiska Sliač Letisko Sliač, a.s. 146 500,00 146500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa – havarijný stav Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 58 333,00 58333.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Upratovacie práce Dom tretieho veku 153 600,00 153600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 809,00 11809.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 467 091,00 5467091.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 363 750,00 363750.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 400 000,00 31400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 181 034,00 181034.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prestavba chaty Lipeň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 000,00 190000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží Mesto Zvolen 115 260,00 115260.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy Mesto Zvolen 153 847,00 153847.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 333 040,00 333040.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Debarierizácia budov STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 229 910,00 229910.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexné upratovacie služby na FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 246 006,00 1246006.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 331 382,00 331382.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Hronsek, Výcvikové centrum Vojenskej polície-oprava oplotenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 79 906,00 79906.0 EUR 2017 Práce Nie 1
SO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave- 1. etapa: oprava strechy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 125 000,00 125000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367 814,00 367814.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 035 866,00 1035866.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 334 900,00 334900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 362 524,00 362524.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 846 921,00 5846921.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258 597,00 258597.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 495,00 77495.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Správa a údržba Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 238 000,00 238000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena okien a balkónových dverí Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 28 000,00 28000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Upratovacie práce Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 189 000,00 189000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen. Školský internát 216 677,00 216677.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 265 975,00 265975.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie práce Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 156 286,00 156286.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 332 446,00 332446.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 290 323,00 290323.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba TZB Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 230 000,00 6230000.0 EUR 2016 Služby Nie 5
Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - Duchovná správa kostola sv. Alžbety 613 301,00 613301.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 177 645,00 177645.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Sliač - zvýšenie energetickej efektívnosti budov - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 000,00 169000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Upratovacie služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 197 117,00 197117.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 016 369,00 1016369.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 314 862,00 314862.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 436 154,00 436154.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 113 000,00 44113000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 436 872,00 436872.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 486 141,00 486141.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 268 155,00 268155.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338 614,00 338614.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 411 849,00 411849.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rekonštrukcia oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovednej literatúry Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 211 384,00 211384.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 432 028,00 432028.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Školský internát Zvolen – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti Školský internát 640 000,00 640000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Upratovacie služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 200 439,00 1200439.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 846 921,00 5846921.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nitra, Alekšince B, C - zmena systému vykurovania - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 767 864,00 767864.0 EUR 2021 Práce Nie 1
GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia častí strešného plášťa, výmena zasklených stien a podlahy v telocvični Gymnázium Andreja Sládkoviča 382 083,00 382083.0 EUR 2021 Práce Nie 1

primainvest@primainvest.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 397 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Vaňo
Adresa:
Jaseňová 50 Banská Bystrica 97409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Vaňo
Adresa:
Švermova 59 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Blanka Gondová
Adresa:
Skuteckého 30 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Stredoslovenské múzeum B. Bystrica - reštaurovanie fasády Thurzov dom 221 597,00 EUR Práce 31. August 2019 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Filo-restauro, s.r.o.;PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×