Dodávateľ

DCX spol. s r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DCX spol. s r. o.

IČO: 47133694

Adresa: ul. 29. augusta 36/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3567

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Jún 2020

Záznam platný do: 29. Jún 2023

Posledná zmena: 14. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 72 548,00 EUR 5 9
2016 1 166 200,72 EUR 48 55
2017 427 431,42 EUR 24 24
2018 747 811,80 EUR 27 30
2019 994 982,53 EUR 24 24
2020 61 665,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 58 463,00 EUR 2 4
2016 710 539,72 EUR 47 55
2017 803 046,42 EUR 26 27
2018 803 389,80 EUR 17 20
2019 1 020 141,53 EUR 31 31
2020 72 218,00 EUR 8 8
2021 2 841,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 632 643,00 632643.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 579 019,00 579019.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 65 493,98 65493.98 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 201 390,00 201390.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 3 100 700,00 100700.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 37 124 087,87 124087.87 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 13 518,00 13518.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 2 916,00 2916.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 162 840,00 162840.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 10 619,00 10619.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 134 600,00 134600.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 67 089,00 67089.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 28 762,00 28762.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 32 250,00 32250.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 14 044,00 14044.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 81 612,82 81612.82 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 204 224,37 204224.37 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 62 374,50 62374.50 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 51 765,82 51765.82 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 125 544,99 125544.99 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 179 061,00 179061.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 17 753,67 17753.67 EUR
Záchranná služba 3 123 801,47 123801.47 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 041,67 1041.67 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 6 20 813,63 20813.63 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 9 093,00 9093.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 251 288,00 251288.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 12 909,00 12909.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 21 40 519,00 40519.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 4 318,68 4318.68 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 3 721,00 3721.00 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 0,00 0.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 110 825,00 110825.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154 615,00 154615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup liekov - liečivá na KVS, dýchací systém, hormóny a anestetiká Fakultná nemocnica Trnava 172 755,00 172755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 34 850,00 34850.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 105 781,00 2105781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 352,00 39352.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 705,00 55705.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 141 051,00 141051.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870,00 189870.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 539 735,00 539735.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24 717 243,00 24717243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 935,00 44935.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605,00 1965605.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 28 400,00 28400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 296,00 25296.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 571 285,00 571285.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 571 285,00 571285.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 622,00 246622.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 886,00 16886.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 700 461,00 1700461.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 268 220,00 268220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 120 555,00 1120555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 301 101,00 301101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 37 797,00 37797.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 394,00 72394.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 948,00 13948.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 853 892,00 3853892.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 329,00 1329.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 101 325,00 101325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : N01AX10 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 840,00 48840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : N01AX10 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 130,00 20130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 288,20 19288.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 749,38 749.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 456,00 3456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69,30 69.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82,00 82.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 626,40 626.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 94,24 94.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 158,00 2158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 10% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 255,00 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 945,00 1945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 14 200,00 14200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre dermatológiu - antiseptiká a dezinficienciá II. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AQUA PRO INJECTIONE 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 423,00 423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4 080,00 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5 850,00 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 3 135,00 3135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 1 890,00 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 794,26 23794.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 101,81 10101.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 102,59 19102.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty 3 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 554,60 13554.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 093,00 9093.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Capecitabine Accord 500 mg Národný onkologický ústav 2 201,70 2201.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá pre respiračný systém - aminofylín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 794,45 3794.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká - propofol Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 798,00 7798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bendamustín 25 mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 833,70 833.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné uzatvorené kanyly bez portu Fakultná nemocnica Trenčín 3 745,00 3745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 62 474,50 62474.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 471,60 3471.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 184,72 3184.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 600,00 19600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 534,00 534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 246,00 246.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 115,50 115.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 10% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 429,00 429.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 435,00 435.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 45,60 45.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záchranárske batohy Záchranná zdravotná služba Bratislava 44 931,84 44931.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 500 ml Nemocnica Poprad a. s. 5 350,00 5350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzny roztok - chlorid sodný 0,9% Nemocnica Poprad a. s. 7 155,00 7155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 250 ml Nemocnica Poprad a. s. 1 540,00 1540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 93 200,00 93200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Záchranná služba 64 757,88 64757.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgicko-laparoskopická operačná zostava Fakultná nemocnica Trenčín 124 000,00 124000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 21 700,00 21700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 690,00 4690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 950,00 3950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 102,00 102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 743,00 1743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 10% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73 592,00 73592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 123 959,00 123959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 150 167,00 150167.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 102,00 36102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 834,00 834.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stomatologický digitálny panoramatický RTG prístroj s 3D zobrazením a s kefaloramenom Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 91 878,00 91878.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 103 059,68 103059.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stomatologický digitálny panoramatický RTG prístroj s 3D zobrazením a s kefaloramenom Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 91 878,00 91878.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mamograf s tomosyntézou a streotaktickou biopsiou Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 303 400,00 303400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Záchranná služba 67 764,04 67764.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 443,00 1443.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 10% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 63,00 63.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 132,00 132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Artroskopická zostava Nemocnica svätého Michala, a. s. 67 089,00 67089.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 10% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 195,50 195.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálna výživa - glukóza 5% 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 525,13 1525.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 685,00 3685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 345,00 4345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 21 700,00 21700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 604,50 604.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 061,00 19061.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 978,00 1978.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 432,00 2432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 154 908,00 1154908.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 840,00 2840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 057,00 9057.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorová vŕtačka - malá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 908,30 10908.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a infúzne roztoky Záchranná služba 3 660,80 3660.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža 4K Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 135 023,00 135023.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 064,00 15064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne lieky 11, F1/2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 499,68 2499.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 316,00 1316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 908,00 17908.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 362,00 362.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 520,00 25520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 24 725,00 24725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 162,00 1162.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 6 092,00 6092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá pre NsP, n.o. Revúca-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 5 152,00 5152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

eva.regulova@dcx.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 796 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Sedlák
Adresa:
Mládeže 592 Zruč nad Sázavou 285 22
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Regulová
Adresa:
Na Smrčinách 9 Lukavica 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. December 2019
Záznam do:
27. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Robert Paldia
Adresa:
Pod Rovnicami Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
27. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Regulová
Adresa:
Na Smrčinách 9 Lukavica 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Apríl 2017
Záznam do:
23. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Andrea Chovanová
Adresa:
Šancová 3B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Apríl 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Šumichrast
Adresa:
Koprivnická 52 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Krnáč
Adresa:
Podbeľová 8294/12 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Zelená
Adresa:
Sama Chalúpku 458/8 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BARRISTER LEGAL s. r. o.
Adresa:
Radvanská 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Meno:
AK Dlhopolec s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 27 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 23.12.2019 do: 27.03.2020

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 23.12.2019

StiahniZáznam platný od: 18.04.2017 do: 17.07.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×