Obstarávanie

Lieky a očkovacie látky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 102,00
Konečná suma(Bez DPH):
36 102,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33651600-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lieky, liečivé látky, očkovacie látky a iné preparáty pre potreby OS SR.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 28 987,00 Neuvedené EUR 1. Október 2018 238750
PHARMOS, a.s. 1 7 115,00 Neuvedené EUR 1. Október 2018 238749

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka Intec pharma 13. Január 2017 13. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/763423/content/494840/download","filename":"cast OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/763423/content/494841/download","filename":"cast KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532053/content/850367/download","filename":"Súťažné podklady Lieky a očkovacie látky MO SR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová Dohoda č. 2016/520 12. Január 2017 12. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka Unipharma 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764305/content/499271/download","filename":"Ponuka Unipharma_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764305/content/499272/download","filename":"Ponuka Unipharma_kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Posúdenie SPÚ 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762640/content/490977/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Pharmos a.s. 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491485/download","filename":"01 Identifikačné údaje PHARMOS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491488/download","filename":"02 Vyhlásenie súhlasu s podmienkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491489/download","filename":"03 Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491490/download","filename":"08 Rámcová dohoda 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491491/download","filename":"10 Distribučné povolenie - Pharmos.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491492/download","filename":"11 Distribučné povolenie - Pharmos zmena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491493/download","filename":"Cenová ponuka - časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491495/download","filename":"Cenová ponuka - časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491496/download","filename":"Cenová ponuka - časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491497/download","filename":"Cenová ponuka - časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491498/download","filename":"Cenová ponuka - časť 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762816/content/491499/download","filename":"Cenová ponuka - časť 10.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 "Kritériá" 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532065/content/850385/download","filename":"informačná povinnosť § 41 Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch II. 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532059/content/850371/download","filename":"vysvetlenie informácií uvedených v SP II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Združenie DCX - Lieky a očkovacie látky 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502850/download","filename":"Identifik.udaje MO_lieky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502851/download","filename":"VYHLÁSENIE suhlas s podmienkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502852/download","filename":"VYHLÁSENIE uplnost a pravdivost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502853/download","filename":"Navrh ramcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502854/download","filename":"Plnomocenstvo - ProPharma Group - DCX - DCX - Lieky a očkovacie látky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502855/download","filename":"Čestné vyhlásenie - ProPharma Group - DCX - DCX - Lieky a očkovacie látky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502856/download","filename":"Rozhodnutie MZ SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764980/content/502857/download","filename":"Cenova ponuka Min obrany_casti_1,3,6,8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Transmedic Slovakia 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502799/download","filename":"Identifikačné údaje .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502800/download","filename":"Vyhlásenie o súhlase s podmienkami TRANSMEDIC SLOVAKIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502801/download","filename":"Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502802/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502803/download","filename":"Povolenie MZ SR na veľkodistribúciu_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502804/download","filename":"Cenová ponuka časť 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502805/download","filename":"Cenová ponuka časť 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764963/content/502806/download","filename":"Cenová ponuka časť 9.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532056/content/850369/download","filename":"vysvetlenie informácií uvedených v SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 2016/544 12. Január 2017 12. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762527/content/490452/download","filename":"info o vysledku vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 2016/521 12. Január 2017 12. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 "Ostatné" 24. November 2015 24. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/532062/content/850382/download","filename":"informačná povinnost § 41 Ostatne.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie ponúk "Ostatné" 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762607/content/490895/download","filename":"otvaranie_ponuk_ostatne.pdf"}]
Správa o zákazke Správa § 21 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762800/content/491428/download","filename":"sprava § 21.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie ponúk 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762646/content/491006/download","filename":"Zápisnica KRITÉRIÁ II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762646/content/491007/download","filename":"Zápisnica záverečné vyhodnotenie IV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 2016/522 12. Január 2017 12. Január 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×