Dodávateľ

SAFIRS, s.r.o.

Ružomberok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SAFIRS, s.r.o.

IČO: 36423874

Adresa: Zarevúca 5039/1C , Ružomberok

Registračné číslo: 2021/5-PO-E8036

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Máj 2021

Záznam platný do: 14. Máj 2024

Posledná zmena: 1. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14,00 EUR 1 1
2015 880 128,00 EUR 1 1
2016 156 266,94 EUR 18 18
2017 28 830,00 EUR 1 1
2018 39 549,50 EUR 1 1
2019 4 708,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14,00 EUR 1 1
2015 880 128,00 EUR 1 1
2016 156 266,94 EUR 18 18
2017 28 830,00 EUR 1 1
2018 39 549,50 EUR 1 1
2019 4 708,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 5 300,00 5300.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 59 348,40 59348.40 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 990,00 990.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 700,00 1700.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 28 830,00 28830.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 1 332,44 1332.44 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 4 708,33 4708.33 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 985 438,00 985438.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 000,00 2000.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 14 347,46 14347.46 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 1 602,25 1602.25 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 3 099,89 3099.89 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 800,00 800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie služieb požiarnej prevencie Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 105 310,00 105310.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb požiarnej represie vo Východoslovenských prekladiskách v Čiernej nad Tisou Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 880 128,00 880128.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14,00 14.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie plánu BOZP pre realizáciu stavebných prác Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO). Katolícka univerzita v Ružomberku 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO). Katolícka univerzita v Ružomberku 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Základný kurz práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) - služby technika požiarnej ochrany. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Základný kurz obsluhy motorovej píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opakovacie školenie strojníkov stavebných strojov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 163,09 13163.09 EUR 2016 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, požiarnych hadíc a ich tlaková skúška a prúdnic. Ekonomická univerzita v Bratislave 4 904,00 4904.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky bleskozvodov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 573,00 1573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kurz prvej pomoci Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 348,24 1348.24 EUR 2016 Služby Nie 1
Školenie obsluhy stavebných strojov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Základná príprava zamestnancov hasičských útvarov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb BOZP a technika požiarnej ochrany Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 19 900,00 19900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kurz prvej pomoci Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a zabezpečenie kontroly a tlakových skúšok hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 47 454,00 47454.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb BOZP a technika požiarnej ochrany Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 39 600,00 39600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autonómny vzduchový dýchací prístroj s pretlakom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4210918891681

+421918126004

+421905555629


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 87 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Ing. Martin Pethö MBA
Adresa:
E. Bohúňa 2067/12 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ing. Martin Pethö MBA
Adresa:
E. Bohúňa 2067/12 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
28. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ing. Martin Pethö MBA
Adresa:
E. Bohúňa 2067/12 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Brož, s.r.o.
Adresa:
A. Bernoláka 1417/6 Ružomberok 03401
Meno:
JUDr. Michal Brož
Adresa:
A.Bernoláka 6 Ružomberok 03401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.11.2019 do: 10.07.2020

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 28.11.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×