Dodávateľ

INTES Poprad, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INTES Poprad, s.r.o.

IČO: 36449814

Adresa: Námestie sv. Egídia 95, Poprad

Registračné číslo: 2019/9-PO-B8440

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. September 2019

Záznam platný do: 16. September 2022

Posledná zmena: 22. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 313 579,00 EUR 5 5
2015 892 300,00 EUR 4 4
2016 16 188 154,76 EUR 14 15
2017 1 467 260,31 EUR 17 17
2018 1 033 312,80 EUR 11 11
2019 3 691 938,80 EUR 20 24
2020 916 576,24 EUR 12 12
2021 752 283,92 EUR 10 11
2022 241 977,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 313 579,00 EUR 5 5
2015 892 300,00 EUR 4 4
2016 566 724,76 EUR 13 13
2017 17 088 690,31 EUR 18 19
2018 1 033 312,80 EUR 11 11
2019 3 691 938,80 EUR 20 24
2020 861 074,24 EUR 12 12
2021 807 785,92 EUR 10 11
2022 241 977,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 181,04 1181.04 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 1 036 040,00 1036040.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 287 780,00 287780.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 132,00 132.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 189 000,00 189000.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 496,25 496.25 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 11 2 354 007,83 2354007.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 48 200,00 48200.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 1 157 293,36 1157293.36 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 184 888,00 184888.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 638 000,00 638000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 28 454,04 28454.04 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 4 273 950,00 273950.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 1 568 990,00 1568990.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 32 100,00 32100.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 279,16 279.16 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 39 999,00 39999.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 97 300,00 97300.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 198 379,00 198379.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 39 300,00 39300.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 73 940,00 73940.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 763,36 763.36 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 660 849,00 660849.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 220 000,00 220000.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 1 210 500,00 210500.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 212 138,00 212138.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 221 267,94 221267.94 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 96,54 96.54 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 205 439,00 205439.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 15 621 430,00 15621430.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 332 777,00 332777.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 4 065,63 4065.63 EUR
Národný onkologický ústav 1 5 000,00 5000.00 EUR
wesper, a.s. 1 349 000,00 349000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 25 000,00 25000.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 8 3 346,68 3346.68 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 176 000,00 176000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pozáručný servis ultrazvukových prístrojov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 580,00 38580.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Mobilný RTG prístroj s C-ramenom Nemocnice s poliklinikami n.o. 39 999,00 39999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 125 000,00 125000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ultrasonografický gynekologický prístroj Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 51 667,00 51667.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozvoj rýchlej zdravotníckej starostlivosti a s tým súvisiacich diagnostických prístrojov. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 210 500,00 210500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Digitálny mamografický prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 220 000,00 220000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Echokardiografický USG systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 261 300,00 261300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Poliklinika Sekčov wesper, a.s. 349 000,00 349000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Upgrade existujúceho zariadenia Magnetickej rezonancie MRI systému Signa HiSpeed Infinity 1,5 T výrobcu GE Healthcare na 16 kanálový MRI systém 1,5T Signa HDxt vyššej rady vrátane hardvérového a softvérového vybavenia. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 900 000,00 900000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40 594 899,00 40594899.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Angiografický prístroj Fakultná nemocnica Trnava 1 050 300,00 1050300.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Ultrazvukové sonografické prístroje Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 256 067,00 256067.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
inovácia CT zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 130 530,00 130530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RTG prístroje a C-ramená Univerzitná nemocnica Bratislava 3 152 658,00 3152658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
High-End digitálny ultrazvukový systém určený pre gynekologicko-pôrodnícke aplikácie Fakultná nemocnica Trnava 121 000,00 121000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické- testovacie prúžky ku prístroju Reflotron a AccuTrend Plus Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 950,00 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomocný vyšetrovací materiál. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neinvazívny multifunkčný diagnostický systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 248 245,00 248245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný stolový analyzátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58 330,00 58330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ultrazvukové prístroje Nemocnica svätého Michala, a. s. 173 504,33 173504.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny sonografický prístroj High-End pre potreby gynekologicko-pôrodníckych vyšetrení s 3D/4D zobrazením Nemocnica Poprad a. s. 78 740,00 78740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný stolový analyzátor Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 878,76 4878.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipeta Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ultrazvukové prístroje Nemocnica svätého Michala, a. s. 44 385,00 44385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky - močové Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 248,00 248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 131,30 131.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný digitálny RTG systém s C-ramenom Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál k stolnému analyzátoru Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 192,70 192.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál k stolnému analyzátoru Reflotron - prúžky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 804,80 804.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvexná sonda Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrasonografický prístroj pre OAIM Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ultrazvukové prístroje Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sonograf pre interné oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 82 000,00 82000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 925,00 925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 191,00 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický imunohematologický analyzátor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 28 900,00 28900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ultrazvukové prístroje Nemocnica svätého Michala, a. s. 61 090,00 61090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy umožňujúci 3D a real time 4D zobrazenie Univerzitná nemocnica Bratislava 97 000,00 97000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál k stolnému analyzátoru Reflotron 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál k stolnému analyzátoru Reflotron 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 54,00 54.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 458,00 2458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 110 834,00 110834.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 741,00 741.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 194,00 194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický ultrazvukový prístroj Záchranná zdravotná služba Bratislava 12 840,00 12840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 88 000,00 88000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 88 000,00 88000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Diagnostický ultrazvukový prístroj Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 680,00 25680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroje Univerzitná nemocnica Bratislava 4 554 744,00 4554744.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Mobilný RTG prástroj s C ramenom 2 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 326 000,00 326000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj prenosný na intrakardiálne a transtorakálne použitie Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 300,00 39300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Testovacie (reagenčné) pásiky na meranie cholesterolu, glukózy a potrebný zdravotnícky spotrebný materiál určený k meraniu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 16 633,13 16633.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj vyššej triedy pre gastroenterologické oddelenie Nemocnica svätého Michala, a. s. 53 141,00 53141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 88 000,00 88000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lineárna sonda Fakultná nemocnica Trnava 6 993,36 6993.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Echokardiografický USG systém s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 99 000,00 99000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kardiologický SPECT systém s ergometriou Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 601 040,00 601040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenájom USG prístroja so sondou (vrátane servisných služieb) Univerzita Komenského v Bratislave 28 340,00 28340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorovinový angiografický systém Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 638 000,00 638000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroje Fakultná nemocnica Nitra 973 140,00 973140.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Glukomer s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 514,20 514.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 649,96 649.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gynekologický USG prístroj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 026,00 1026.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 266,00 266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný RTG prístroj s C-ramenom a pripojením do PACS Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 145 000,00 145000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, diagnostický, spotrebný, materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 182,00 1182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Top ultrazvukový prístroj určený na superkonziliárne vyšetrenia v rádiológii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 124 781,00 124781.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Celotelový kostný denzitometer. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 040,00 43040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné digitálne RTG prístroje s C - ramenom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 207 749,00 207749.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG pre FNsPBB Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 547 780,00 547780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prúžky do koagulačného analyzátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 148,50 148.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál jednorazový - Testovacie prúžky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 668,12 668.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cievna lineárna sonda k USG GE Vivid E95 Univerzitná nemocnica Bratislava 5 295,00 5295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné pásiky na meranie cholesterolu a glukózy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 000,70 17000.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tkanivový procesor REVOS Tissue processor (alebo ekvivalent) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 81 800,00 81800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
echokardiografický USG systém s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica Košice 94 600,00 94600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sonograf pre reprofilizovaný pavilón Covid_19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 218,92 43218.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 88 000,00 88000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Ľahko transportovateľný echokardiografický prístroj Univerzitná nemocnica Bratislava 57 833,74 57833.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 88 000,00 88000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prenájom USG prístroja s príslušenstvom, vrátane servisných služieb Univerzita Komenského v Bratislave 45 600,00 45600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Reagenčné pásiky na meranie cholesterolu a glukózy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 15 583,80 15583.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kryostat Nemocnica Poprad a. s. 20 755,00 20755.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrazvukové prístroje Univerzitná nemocnica Bratislava 90 000,00 90000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 303 477,00 303477.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj - 1 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 163 634,00 163634.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie USG prístrojov pre oddelenia UNLP Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 238 806,00 238806.0 EUR 2022 Tovary Nie 2
ULTRASONOGRAFICKÉ PRÍSTROJE Detská fakultná nemocnica Košice 161 947,00 161947.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
ULTRASONOGRAFICKÝ PRÍSTROJ PRE ORTOPÉDIU A REUMATOLÓGIU Detská fakultná nemocnica Košice 28 357,00 28357.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
+421527723488


ondova.e@intespp.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 231 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Pěč
Adresa:
Letná 10 Lučivná 059 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Mráz
Adresa:
Letná 14 Gánovce 058 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Mráz
Adresa:
Letná 14 Gánovce 058 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Pěč
Adresa:
Letná 10 Lučivná 059 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dvojrovinový angiografický systém s dvoma C-ramenami 1 352 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice INTES Poprad, s.r.o.;Siemens Healthcare s.r.o.;S&T Slovakia s. r. o.;InMed s.r.o.;FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×