Dodávateľ

CORTEC s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CORTEC s.r.o.

IČO: 45584168

Adresa: Horná 13, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/5-PO-F459

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Máj 2019

Záznam platný do: 14. Máj 2022

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 024 599,00 EUR 2 2
2015 1 168 521,00 EUR 6 6
2016 40 867,50 EUR 3 3
2017 23 976,67 EUR 3 3
2018 247 575,00 EUR 5 6
2019 401 926,33 EUR 11 14
2020 86 261,50 EUR 9 9
2021 23 419,17 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 024 599,00 EUR 2 2
2015 1 168 521,00 EUR 6 6
2016 40 867,50 EUR 3 3
2017 26 516,67 EUR 4 4
2018 245 035,00 EUR 4 5
2019 401 926,33 EUR 11 14
2020 86 261,50 EUR 9 9
2021 23 419,17 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 11 333,33 11333.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 2 653,00 2653.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 46 369,17 46369.17 EUR
PETIX International, s.r.o. 1 159 710,00 159710.00 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 81 268,00 81268.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 170 825,00 170825.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 41 833,33 41833.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 995,00 1995.00 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 1 778 900,00 778900.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 49 583,33 49583.33 EUR
Mesto Dolný Kubín 2 11 913,33 11913.33 EUR
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. 1 258 600,00 258600.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 27 590,00 27590.00 EUR
Základná škola Košice 1 2 499,17 2499.17 EUR
ERIK, s.r.o. 1 765 999,00 765999.00 EUR
Roland Kiš - "BONO" 1 19 600,00 19600.00 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 24 910,00 24910.00 EUR
TATRADOM s.r.o. 1 87 643,00 87643.00 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 12 958,33 12958.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 9 041,67 9041.67 EUR
Športové gymnázium 1 14 199,00 14199.00 EUR
FIMA INVEST s.r.o. 1 41 400,00 41400.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 5 190,00 5190.00 EUR
MEBAPO s.r.o. 2 63 960,00 63960.00 EUR
Obec Hermanovce 1 19 149,17 19149.17 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 666,67 2666.67 EUR
Základná škola Považská 12 1 1 400,00 1400.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 8 750,00 8750.00 EUR
Základná škola Malá Ida 1 9 916,67 9916.67 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 1 8 750,00 8750.00 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 4 000,00 4000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 750,00 2750.00 EUR
MJB WALNUT s.r.o. 4 269 790,00 269790.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovácia technologického vybavenia za účelom zavedenia výroby nového produktu - chladené a mrazené polotovary VICTORIA PREŠOV, s.r.o. 217 136,00 217136.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov ERIK, s.r.o. 766 089,00 766089.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Gastro vybavenie D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 67 725,00 67725.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup technológie a techniky do výroby. FEGA FROST, s.r.o. 891 720,00 891720.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kuchynské vybavenie Wellness Hotela Zelený dvor PETIX International, s.r.o. 133 098,00 133098.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia penziónu SKI JEZERSKO - obstaranie kuchynského vybavenia TATRADOM s.r.o. 88 951,00 88951.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie vybavenia "Klingáč" FIMA INVEST s.r.o. 260 380,00 260380.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
PIZZA DOMČEK - zariadenie a vybavenie Roland Kiš - "BONO" 76 770,00 76770.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Gastro technológia kuchyne. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 170 825,00 170825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektrického konvektomatu pre prípravu jedál a múčnikov RATIONAL CM plus 201 s príslušenstvom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 19 128,00 19128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia stravovacej prevádzky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky do jedálne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny stôl Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 454,00 454.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat -elektrický s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špirálový hnetací stroj Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 25 120,00 25120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiace skrine a transportné vozíky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 072,00 3072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samostatne stojaca umývačka skla a riadu so zmäkčovačom vody a podstavcom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“ MEBAPO s.r.o. 66 095,00 66095.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Konvektomat Základná škola Starozagorská 8, Košice 13 650,00 13650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický RATIONAL CM 62 Plus s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 10 600,00 10600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia na výrobu kozmetického výrobku MJB WALNUT s.r.o. 269 873,00 269873.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Nábytok do poľných podmienok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 582,96 10582.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie kuchýň Mestská časť Bratislava - Petržalka 87 109,75 87109.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák 2 ks Školský internát Považská 7, Košice 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia Základná škola Malá Ida 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľké elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích a reštauračných zariadení Centrum účelových zariadení 5 200,00 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický mobilný krájač chleba Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický mobilný krájač chleba Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 990,00 3990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do miestností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 47 874,24 47874.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynové varidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 384,00 3384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Základná škola Považská 12 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 680,00 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 200,00 14200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektomaty- zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 58 000,00 58000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia-sporák plynový, smažiaca panvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 856,00 4856.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 5 200,00 5200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 14 500,00 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Košice 3 578,40 3578.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pásová košová Športové gymnázium 16 989,68 16989.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 476,00 2476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne pre materskú škôlku Obec Hermanovce 35 674,08 35674.08 EUR 2021 Tovary Áno 1
Výrobník ľadovej drte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 340,00 2340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický zmäkčovač vody AL8 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 515,00 515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421905348770


brano@cortec.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Róbert Gerec
Adresa:
Štrbská 13 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Gerec
Adresa:
Štrbská 13 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
GOREJ Legal, s.r.o.
Adresa:
Krmanova 14 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×