Dodávateľ

VAREZ INTERIER, s.r.o.

Unín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VAREZ INTERIER, s.r.o.

IČO: 36243370

Adresa: 32, Unín

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1466

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Október 2019

Záznam platný do: 23. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 63 969,00 EUR 1 1
2015 196 670,00 EUR 1 1
2016 9 630,00 EUR 5 5
2017 2 508,33 EUR 2 2
2018 16 840,00 EUR 1 1
2020 29 208,33 EUR 4 4
2021 143 840,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 63 969,00 EUR 1 1
2015 196 670,00 EUR 1 1
2016 9 630,00 EUR 5 5
2017 2 508,33 EUR 2 2
2018 16 840,00 EUR 1 1
2020 29 208,33 EUR 4 4
2021 143 840,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 100.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 750,00 1750.00 EUR
Dopravný úrad 1 16 840,00 16840.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 180,00 180.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 208 859,00 208859.00 EUR
Mesto Trenčín 1 1 208,33 1208.33 EUR
Domov dôchodcov 1 1 900,00 1900.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 16 200,00 16200.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 196 670,00 196670.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 7 000,00 7000.00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 2 200,00 2200.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 9 758,33 9758.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interiérové vybavenie internátnych izieb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 162,00 120162.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok pre študentské domovy STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 196 670,00 196670.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové laboratórne stoly Národný onkologický ústav 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
multimediálny stolík - 1 miestny pod projektor alebo notebook s nastaviteľnou výškou základne a náklonu základne na kolieskach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 289,00 289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladacie kokteilové stoly s transportným vozíkom Mesto Trenčín 1 692,96 1692.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytková zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 880,00 8880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 8 700,00 8700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 217,10 16217.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 090,00 4090.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vybavenie kozmetického salónu pre odborný výcvik v študijnom odbore kozmetik Spojená škola Banská Bystrica 2 700,00 2700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok na vrátnicu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 020,00 2020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 139 960,00 139960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

vach@varezinterier.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 271 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľudmila Vachová
Adresa:
32 Unín 90846
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Vach
Adresa:
32 Unín 90846
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudmila Vachová
Adresa:
32 Unín 90846
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
4. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Vach
Adresa:
32 Unín 90846
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
4. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudmila Vachová
Adresa:
32 Unín 90846
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Vach
Adresa:
32 Unín 90846
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Právne centrum s.r.o.
Adresa:
Mýtna 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 4.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×