Dodávateľ

OTIS Výťahy, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OTIS Výťahy, s.r.o.

IČO: 35683929

Adresa: Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2329

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. September 2019

Záznam platný do: 20. September 2022

Posledná zmena: 23. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 239 103,00 EUR 4 4
2015 446 981,00 EUR 4 4
2016 639 785,00 EUR 15 15
2017 813 876,49 EUR 10 10
2018 316 019,00 EUR 10 10
2019 1 410 478,99 EUR 6 6
2020 1 333,33 EUR 1 1
2021 123 920,90 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 239 103,00 EUR 4 4
2015 447 981,00 EUR 5 5
2016 638 785,00 EUR 14 14
2017 813 876,49 EUR 10 10
2018 316 019,00 EUR 10 10
2019 1 410 478,99 EUR 6 6
2020 1 333,33 EUR 1 1
2021 123 920,90 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 2 833,32 2833.32 EUR
Mesto Bardejov 2 104 602,00 104602.00 EUR
Mesto Žilina 1 82 116,00 82116.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 505 473,00 505473.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 166 346,00 166346.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 41 850,90 41850.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 178 192,00 178192.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 35 708,00 35708.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 319 997,00 319997.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 3 63 257,00 63257.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 1 289,00 1289.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 245 464,00 245464.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 6 048,00 6048.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 38 760,00 38760.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 1 103 768,00 103768.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 46 295,00 46295.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 30 665,00 30665.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 98 750,00 98750.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 1 639 484,00 1639484.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 27 958,50 27958.50 EUR
Obec Vechec 1 52 644,00 52644.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 12 332,50 12332.50 EUR
Domov sociálnych služieb v Prešove 1 99 200,00 99200.00 EUR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove 1 35 238,00 35238.00 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 4 179,99 4179.99 EUR
Okresný súd Prešov 1 1 000,00 1000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 600,00 2600.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 546,50 2546.50 EUR
Zariadenie sociálnych služieb Egídius 1 42 900,00 42900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia výťahu v budove ÚPSVaR Bardejov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove 33 300,00 33300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Hydraulické zdvíhacie zariadenie a stavebné úpravy Obec Vechec 45 212,00 45212.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia výťahov v bytovom dome Šoltésovej 11, 13, Košice Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 47 454,00 47454.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie paušálneho servisu vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov v správe a užívaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 146 377,00 146377.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu pre imobilné osoby na PrF UMB, Komenského 20, Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 38 605,00 38605.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Servis, údržba,prehliadky, skúšky a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 36 827,00 36827.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rekonštrukcia výťahov v ŠD Mladosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193 025,00 193025.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Demontáž existujúcich výťahov, dodávka a montáž nových výťahov Ružinovský domov seniorov 116 000,00 116000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o. Žiliny, vrátane nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina. Mesto Žilina 82 116,00 82116.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis zdvíhacích zariadení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44 932,00 44932.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia výťahu – budova Štefanovičova 5 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 295,00 46295.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134 000,00 134000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výmena výťahových zariadení 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 98 750,00 98750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena výťahov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 515 124,00 515124.0 EUR 2017 Práce Nie 1
vykonávanie údržby,servisných služieb, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov v priebehu 03/2016-02/2019 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 185 328,00 185328.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie servisu a odborných prehliadok malých nákladných výťahov Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7 920,00 7920.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava výťahov,výmena odkláňacej kladky na výťahoch TOV 320,TNV 500 Tranza-Břeclav Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, pravidelná údržba a pravidelné mazanie výťahov podľa súčasne platných noriem a predpisov Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 592,00 2592.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia výťahov - 2 ks Domov sociálnych služieb v Prešove 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov v priebehu 08/2016 – 07/2017 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie výťahov v nemocničnom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 96 450,00 96450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
výťahy - zmluvný servis Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie a servis výťahov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 999,60 999.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 678,50 5678.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava výťahu Transporta A10 320/4 Hlavné mesto SR Bratislava 37 000,00 37000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
vykonávanie údržby, servisných služieb výťahu a odborných prehliadok v tzv. medziobdobí Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180,00 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba výťahov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 23 988,00 23988.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie servisu a odborných prehliadok malých nákladných výťahov. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7 920,00 7920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, pravidelná údržba a pravidelné mazanie výťahov podľa súčasne platných noriem a predpisov Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 508,00 2508.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov od 06/2017 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 56 358,00 56358.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a servis výťahov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 972,00 972.0 EUR 2017 Služby Nie 1
výťahy - zmluvný servis Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 392,00 13392.0 EUR 2017 Služby Nie 1
vykonávanie údržby, servisných služieb výťahu a odborných prehliadok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180,00 180.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov od 05/2018 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 048,00 63048.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisné služby na zdvíhacích vyhradených technických zariadeniach Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 257,60 7257.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava výťahu v nemocničnom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 650,00 7650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 808,00 5808.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov, odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov Katolícka univerzita v Ružomberku 22 280,00 22280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis a revízie výťahov Okresný súd Prešov 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Modernizácia výťahu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 51 480,00 51480.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
servis vyhradených technických zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 153 704,00 153704.0 EUR 2018 Služby Nie 1
výťahy - zmluvný servis Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 14 208,00 14208.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie a servis výťahov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 118,00 1118.0 EUR 2018 Služby Nie 1
vykonávanie údržby, servisných služieb výťahu a odborných prehliadok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technické skúšky (revízie a servis výťahov) Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 332,80 2332.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov, odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok výťahov, činnosť dozorcu výťahov od 1.5.2019 do 30.4.2020. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 100,00 50100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 131 100,00 1131100.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Servis zdvíhacích zariadení Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 16 728,00 16728.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonávanie údržby, servisných služieb, odborných prehliadok a odborných skúšok zdvíhacích zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 219 460,00 219460.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technické skúšky (revízie a servis výťahov) Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 911,72 1911.72 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava nákladného nepriechodného výťahu 5.000 kg Mesto Bardejov 57 282,00 57282.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava nákladného priechodného výťahu 5.000 kg Mesto Bardejov 68 240,40 68240.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Servis zdvíhacích zariadení Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 19 320,00 19320.0 EUR 2021 Služby Nie 1

ladislav.kallai@otis.com
matej.zvaleny@otis.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 447 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ladislav Olšavský
Adresa:
Nejedlého 20 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Hriňa
Adresa:
Šrobárova 7 Poprad 058 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Aleš Korotvička
Adresa:
Vajnorská 100/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Čech
Adresa:
Vajnorská 100/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2020
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Olšavský
Adresa:
Nejedlého 20 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
2. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Javier Martinez de la Riva
Adresa:
Přidolská Praha 155 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2019
Záznam do:
2. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Hriňa
Adresa:
Šrobárova 7 Poprad 058 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
2. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Kotyza
Adresa:
Hakenova 2 Praha 9, Čakovice 196 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
21. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Fořt
Adresa:
Chocerady Chocerady 257 24
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Augustinič Ph.D.
Adresa:
Europeum Business Center, Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 2.12.2020 do: 9.03.2021

StiahniZáznam platný od: 21.01.2020 do: 2.12.2020

StiahniZáznam platný od: 21.01.2019 do: 21.01.2020

StiahniZáznam platný od: 4.05.2018 do: 21.01.2019

StiahniZáznam platný od: 30.08.2017 do: 4.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Výmena výťahov – budova Kýčerského a vykonanie odborných servisných činností 98 000,00 EUR Práce Dátum neuvedený Ministerstvo financií Slovenskej republiky OTIS Výťahy, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×