Dodávateľ

eGroup Solutions, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: eGroup Solutions, a. s.

IČO: 44989709

Adresa: Plynárenská 7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2019/12-PO-C4855

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. December 2019

Záznam platný do: 22. December 2022

Posledná zmena: 8. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 47 647,00 EUR 1 1
2015 124 065,00 EUR 1 1
2016 1 361 371,00 EUR 6 6
2017 2 065 034,67 EUR 8 8
2018 39 902 720,33 EUR 11 14
2019 444 863,33 EUR 5 5
2020 43 919 275,00 EUR 4 4
2021 279 370,00 EUR 1 1
2022 568 950,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 171 712,00 EUR 2 2
2016 1 187 205,00 EUR 5 5
2017 2 239 200,67 EUR 9 9
2018 39 151 762,33 EUR 9 10
2019 1 195 821,33 EUR 7 9
2020 43 919 275,00 EUR 4 4
2022 848 320,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 375 000,00 375000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 42 405 718,00 42405718.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 525 679,00 525679.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 580 405,00 580405.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 397 250,00 397250.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 2 319 343,00 2319343.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 275 481,66 275481.66 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 47 647,00 47647.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 37 730 958,00 37730958.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 2 245 368,00 2245368.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 260 410,00 260410.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 20 000,00 20000.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 51 666,67 51666.67 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 279 370,00 279370.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 3 1 199 000,00 1199000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modulárny ethernetový prepínač s príslušenstvom. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 133 900,00 133900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory VMware Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 50 800,00 50800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka centrálneho úložiska údajov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 405 000,00 405000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 790 000,00 790000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a inštalácia komponentov na rozšírenie kapacity diskového poľa Sociálna poisťovňa, ústredie 174 166,00 174166.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvýšenie dostupnosti a spoľahlivosti centrálneho dátového úložiska Sociálna poisťovňa, ústredie 1 674 833,00 1674833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 000 000,00 54000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 000,00 12000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém Západoslovenská distribučná, a.s. 1 179 000,00 1179000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Lokálne prepínače s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 30 300,00 30300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby softvérovej podpory licencií integračnej platformy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 70 920,00 70920.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb predĺženia technickej podpory (údržby) Support Reinstatement licencií IBM Ministerstvo financií Slovenskej republiky 87 281,28 87281.28 EUR 2016 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 32 786,88 32786.88 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb HW podpory zariadení dátovej sály Ministerstvo financií Slovenskej republiky 110 658,44 110658.44 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb SW podpory zariadení dátovej sály Ministerstvo financií Slovenskej republiky 115 448,33 115448.33 EUR 2017 Služby Nie 1
SW licencie IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 36 792,00 36792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový balík pre podporu prevádzky Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 160 800,00 160800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade diskovej kapacity HP 3PAR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 000,00 110000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vytvorenie dohľadového centra pre sledovanie a vyhodnotenie dostupnosti verejne publikovaných a interných aplikácií Geodetický a kartografický ústav Bratislava 109 800,00 109800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 992,56 68992.56 EUR 2018 Služby Nie 1
SW licencie IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 172 368,00 172368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 29 288,53 29288.53 EUR 2018 Služby Nie 1
Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB Univerzitná nemocnica Bratislava 525 679,00 525679.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná podpora pre diskové polia HP Sociálna poisťovňa, ústredie 262 800,00 262800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup serverov a obmenu kritickej infraštruktúry Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134 400,00 134400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 087 305,00 2087305.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém Západoslovenská distribučná, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 322 044,00 1322044.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup licencií SW produktu IBM Cloud Private for Application Modernization (Virtual Processor Core License) a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu Štatistický úrad Slovenskej republiky 171 202,08 171202.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 331,60 14331.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Backup Server Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 576,00 60576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérový produkt IBM Cognos Analytics a zabezpečenie licenčného maintenance Štatistický úrad Slovenskej republiky 168 403,20 168403.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie softvérového vybavenia - produktu IBM Planning Analytics Štatistický úrad Slovenskej republiky 148 974,00 148974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity diskových polí 3PAR NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 177 455,00 177455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické zariadenia 7 - Výstražné systémy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 217 557,00 46217557.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Optimalizácia a obnova HW produkčnej IT infraštruktúry a poimplementačná servisná podpora Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 363 888,00 1363888.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup terminál serverov s príslušenstvom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 319 017,00 319017.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT_1 pre zabezpečnie hranice s Ukrajinou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 193 950,00 193950.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375 000,00 375000.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

rybanska@egroup.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 103 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Orosz
Adresa:
Orechová 6 Kalinkovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Benko
Adresa:
Mliekárenská 17 Bratislava 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Duda
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
1. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Orosz
Adresa:
Orechová 6 Kalinkovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Benko
Adresa:
Mliekárenská 17 Bratislava 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Duda
Adresa:
Košická 17180/49 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Lucia NOVÁČKOVÁ
Adresa:
Pluhová 8 Ivanka pri Dunaji 90028
Meno:
BAK & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Panská 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.03.2018 do: 6.07.2020

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 1.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
IKT_1 pre zabezpečnie hranice s Ukrajinou 193 950,00 EUR Tovary 7. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky eGroup Solutions, a. s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×