Obstarávanie

Technické zariadenia 7 - Výstražné systémy.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
46 217 557,00
Konečná suma(Bez DPH):
125 927 338,00
Zaplatené:
272.46%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38822000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka výstražných systémov včasného varovania obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí na území SR. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka príslušenstva k výstražným systémom, všetkých súvisiacich služieb zabezpečenia 4-ročnej záruky dodávaných technických zariadení (výstražných systémov) a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru/zariadenia, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení). Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky/s dodávkou výstražných systémov: služby technického špecialistu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TEMPEST a.s. 3 43 022 052,00 Neuvedené EUR 6. Júl 2020 280678
eGroup Solutions, a. s. 3 42 211 768,00 Neuvedené EUR 6. Júl 2020 280677
Telegrafia, a.s. 3 40 693 518,00 Neuvedené EUR 6. Júl 2020 280676

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia k zverejňovaniu na profile 3. Apríl 2019 3. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032222/content/932513/download","filename":"8. Informácia k zverejňovaniu na profile ÚVO - 3.4.2019.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×