Dodávateľ

Aliter Technologies, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Aliter Technologies, a.s.

IČO: 36831221

Adresa: Turčianska 16, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1873

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. November 2019

Záznam platný do: 22. November 2022

Posledná zmena: 28. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 26 033,00 EUR 1 1
2014 3 645 061,00 EUR 3 3
2015 493 138,00 EUR 4 5
2016 2 089 813,03 EUR 3 3
2017 4 008 212,83 EUR 4 4
2018 73 651 925,00 EUR 4 4
2019 4 399 638,60 EUR 2 2
2020 52 329 040,00 EUR 5 5
2021 4 611 160,00 EUR 5 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 282 403,00 EUR 1 1
2015 3 679 436,00 EUR 4 4
2016 2 292 206,03 EUR 6 7
2017 4 008 212,83 EUR 4 4
2018 73 651 925,00 EUR 4 4
2019 4 399 638,60 EUR 2 2
2020 52 329 040,00 EUR 5 5
2021 4 611 160,00 EUR 5 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 8 355 913,00 8355913.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 153 730,00 153730.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 80 763 650,33 80763650.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 316 050,00 316050.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 6 303 059,00 6303059.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 14 213,00 14213.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 14 875,60 14875.60 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 37 000 000,00 37000000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4 000 000,00 4000000.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 3 788 016,00 3788016.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 321 603,00 321603.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 5 335,83 5335.83 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 160 808,70 160808.70 EUR
obstarávanie KOVAL SYSTEMS, a.s. 1 298 000,00 298000.00 EUR
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 2 3 758 767,00 3758767.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie integračného komponentu pre projekt STORK 2.0 pre cezhraničnú autentifikáciu osôb. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 40 000,00 40000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Verejné obstarávanie na dodávateľa projektu implementácia infraštruktúry pre riešenie cezhraničnej autentifikácie osôb v SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 282 403,00 282403.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 612 661,00 612661.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Priemyselný výskum častí automatizovaných zakladacích systémov pre zakladanie a manipuláciu s rôznymi predmetmi. obstarávanie KOVAL SYSTEMS, a.s. 298 000,00 298000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Výpočtová technika pre UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 183 613,00 183613.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Servisné služby hardvérovej a softvérovej podpory dátových centier postavených na technológiách výrobcu Hewlett-Packard Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 918 296,00 1918296.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 825 487,00 3825487.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 167 718,00 1167718.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73 374,00 73374.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 822,00 64822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a inštalácie aktívnych zariadení počítačových sietí Univerzita Komenského v Bratislave 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 205 293,00 1205293.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 000 000,00 54000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 000,00 12000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre integrovanú ochranu serverov a pracovných staníc a pre firewaly na ochranu webových aplikácií-(obnova supportov na obdobie 15.4.2016 - 14.4.2017). Národné centrum zdravotníckych informácií 237 120,00 237120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servery Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 594,45 24594.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 1000 počítačov na 24 mesiacov a antivírusový SW na ochranu zariadení s OS Android verzie 4.x a vyšších na 24 mesiacov Ekonomická univerzita v Bratislave 12 206,00 12206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 444 842,00 28444842.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 207 083,00 8207083.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách objednávateľa Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 384 763,00 4384763.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Hlasová komunikačná brána s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 850,72 17850.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické zariadenia 2 - Veľkokapacitná tlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 332 269,00 37332269.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 656 026,00 15656026.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 11 773,00 11773.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 440,00 2440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 830,00 148830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 18 061 969,00 18061969.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Rozšírenie IKT UVP MediPark OPENMED Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 316 050,00 316050.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Licencia pre Cloud Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 135 068,00 135068.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 84 674,00 84674.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Migrácia IS SOFIA do Vládneho cloudu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 394 240,00 394240.0 EUR 2021 Služby Áno 1

aliter@aliter.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 124 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Dostál
Adresa:
Kladnianska 1/320 Bratislava 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Milan Kristín
Adresa:
Pod Rovnicami 48 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Dostál
Adresa:
Kladnianska 1/320 Bratislava 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ALMOND LEGAL s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Meno:
ALMOND LEGAL s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Meno:
Advokátska kancelária Michal Bouška s. r. o.
Adresa:
Vajnorská 98/D Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Meno:
Majerník & Miháliková, s. r. o.
Adresa:
Cukrová 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.03.2020 do: 2.07.2020

StiahniZáznam platný od: 30.07.2018 do: 4.03.2020

StiahniZáznam platný od: 10.01.2018 do: 30.07.2018

StiahniZáznam platný od: 10.08.2017 do: 10.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×