Dodávateľ

Trend Hygiena, s.r.o.

Ohrady
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Trend Hygiena, s.r.o.

IČO: 44783892

Adresa: Višňová ulica 463/23, Ohrady

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1855

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. December 2019

Záznam platný do: 17. December 2022

Posledná zmena: 19. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 388 147,00 EUR 2 2
2016 81 867,95 EUR 13 13
2017 100 458,37 EUR 23 23
2018 893 136,64 EUR 18 18
2019 167 330,62 EUR 17 17
2020 175 721,32 EUR 17 17
2021 970 359,94 EUR 16 16
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 388 147,00 EUR 2 2
2016 81 867,95 EUR 13 13
2017 100 458,37 EUR 23 23
2018 743 088,60 EUR 16 16
2019 143 331,66 EUR 16 16
2020 266 908,32 EUR 19 19
2021 1 053 219,94 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 498,33 1498.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 8 1 520 016,00 1520016.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 908,33 908.33 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 12 188,00 12188.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 1 768,00 1768.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 16 360 885,20 360885.20 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 208,33 208.33 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 27 324,99 27324.99 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 12 000,00 12000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 67 333,33 67333.33 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 146 600,00 146600.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 999,00 1999.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 51 100,00 51100.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 195,00 195.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 416,67 1416.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 9 987,00 9987.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 82 766,67 82766.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 483,33 2483.33 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 39 990,00 39990.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 11 500,00 11500.00 EUR
Slovenská národná knižnica 2 155 752,00 155752.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 375,00 375.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 955,02 955.02 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 7 411,46 7411.46 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 2 420,00 2420.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 195,00 195.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 50 000,00 50000.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 3 328,33 3328.33 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 128,00 128.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 125 390,95 125390.95 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 4 133,33 4133.33 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 4 166,67 4166.67 EUR
Spišská katolícka charita 1 432,00 432.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 9 299,00 9299.00 EUR
Mesto Lučenec 1 2 566,67 2566.67 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 327,60 327.60 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 1 322,50 1322.50 EUR
Základná škola 1 80,83 80.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 816,67 816.67 EUR
Stredná odborná škola 1 140,00 140.00 EUR
Obec Topoľníky 1 708,30 708.30 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 433,33 1433.33 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 30 821,67 30821.67 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 677,00 677.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 236,67 236.67 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 1 575,00 1575.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 533,33 533.33 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 1 10 000,00 10000.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 77,33 77.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 3 750,00 3750.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 3 333,33 3333.33 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 375,00 375.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 2 091,67 2091.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ČISTIACE A HYGIENICKÉ POTREBY Slovenská národná knižnica 30 000,00 30000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 290 000,00 290000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000,00 500000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 351,00 8351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Topoľníky 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Univerzitná nemocnica Bratislava 11 200,00 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Univerzitná nemocnica Bratislava 11 760,00 11760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-z skladané a v roliach Fakultná nemocnica Trnava 11 441,60 11441.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 880,00 11880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 265,00 2265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 478,00 2478.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 250,00 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 26 300,00 26300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 796,00 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl 50 cm x 50 m Fakultná nemocnica Trnava 8 794,00 8794.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky 2/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 02/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 570,00 11570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač mydla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach Fakultná nemocnica Trnava 11 928,40 11928.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na vyšetrovací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 020,82 6020.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20 400,00 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie toaletného papiera, uterákov na ruky a servítok Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 970,00 8970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky, obrúsky 5/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové skladané utierky ZZ Univerzitná nemocnica Bratislava 3 960,00 3960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný stojan, papierová rolka, dávkovač mydla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 323,94 323.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAPIEROVÉ HYGIENICKÉ POTREBY A ZÁSOBNÍKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 467,31 21467.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky 09/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 990,00 17990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 154,00 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky do 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 12 200,00 12200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 060,00 5060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 29 932,20 29932.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky 1/18 Univerzitná nemocnica Bratislava 16 000,00 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 16 725,00 16725.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl Fakultná nemocnica Trnava 17 213,66 17213.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95,00 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové hygienické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 72 294,00 72294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka papierových hygienických potrieb vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 096,19 51096.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Fakultná nemocnica Nitra 60 380,20 60380.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 835,00 2835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier krepovaný alebo ekvivalent Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 956,00 956.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 10 324,40 10324.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 750,58 2750.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky do 2019 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 9 300,00 9300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 896,73 30896.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 080,00 3080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 986,82 1986.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 670,00 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 767,08 767.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dávkovač mydla, zásobník na toaletný papier a utierky Univerzita Komenského v Bratislave 1 670,00 1670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 6 110,00 6110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla, Zásobník na toaletný papier JUMBO 19, zásobník na Z-z utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 510,00 1510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Slovenská národná knižnica 81 000,00 81000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové uitierky a toaletný papier Univerzitná nemocnica Bratislava 10 084,99 10084.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové hygienické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 83 950,00 83950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988,19 17988.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 916,73 11916.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Ústredie ľudovej umeleckej výroby 9 300,00 9300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla, Zásobník na toaletný papier JUMBO 19, zásobník na Z-z utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 070,00 1070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 40 176,70 40176.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39 178,00 39178.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 049,19 2049.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla, zásobníky na Z-z ručníky, zásobníky na toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 993,00 1993.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla, zásobníky na Z-z ručníky, zásobníky na toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 620,00 1620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 995,69 995.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla, zásobníky na Z-z ručníky, zásobníky na toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 440,00 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovacie zariadenia Stredná zdravotnícka škola 5 907,83 5907.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 98 000,00 98000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na rok 2020 - 2021 Univerzitná nemocnica Bratislava 63 225,00 63225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 52 009,00 52009.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perlit Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 290,00 4290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové uitierky a toaletný papier Univerzitná nemocnica Bratislava 5 580,00 5580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 026,28 9026.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 284,20 3284.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 7 916,68 7916.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon väzby 4 440,00 4440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Ústredie ľudovej umeleckej výroby 11 250,00 11250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 82 860,00 82860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000,00 500000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 6 230,00 6230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky Žilinský samosprávny kraj 2 622,00 2622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové utierky priemyselné Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 286,33 286.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 173,00 28173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 165 599,48 165599.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP- Respirátory FFP2, hygienické potreby, jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 000,00 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 146 600,00 146600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 83 939,28 83939.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na rok 2021-2022 Univerzitná nemocnica Bratislava 97 622,00 97622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 604,80 604.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 27 796,00 27796.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 56 382,17 56382.17 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 191 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Bugár
Adresa:
Višňová ulica 23 Ohrady 93012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Bugár
Adresa:
Višňová ulica 23 Ohrady 93012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová, s.r.o.
Adresa:
Studený rad 1 Orechová Potôň 93002
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 7 Dunajská Streda 92901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×