Dodávateľ

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

IČO: 18049401

Adresa: Bulharská 37/2, Trnava

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1281

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 16 456,00 EUR 1 1
2016 99 724,47 EUR 52 52
2017 473 437,32 EUR 36 36
2018 241 997,57 EUR 44 44
2019 64 840,43 EUR 33 33
2020 47 098,36 EUR 40 40
2021 22 746,15 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 16 456,00 EUR 1 1
2016 99 724,47 EUR 52 52
2017 473 437,32 EUR 36 36
2018 241 997,57 EUR 44 44
2019 64 840,43 EUR 33 33
2020 47 098,36 EUR 40 40
2021 22 746,15 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92 53 302,49 53302.49 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 7 099,00 7099.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 22 183,34 22183.34 EUR
Mesto Prešov 1 1 125,00 1125.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 3 998,00 3998.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 831,67 831.67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 22 791,27 22791.27 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 300,00 300.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 13 040,83 13040.83 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 3 224,91 3224.91 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 1 096,99 1096.99 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 3 029,60 3029.60 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 40 742,00 40742.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 160,00 1160.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 2 857,49 2857.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 48 335,00 48335.00 EUR
Spojená škola internátna 1 16 456,00 16456.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 13 296,08 13296.08 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 540,83 540.83 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 12 808,50 12808.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 3 649,17 3649.17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 10 833,33 10833.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 6 694,00 6694.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 12 437,50 12437.50 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 2 509,80 2509.80 EUR
Slovenské národné múzeum 5 1 876,50 1876.50 EUR
Stredná odborná škola 2 5 789,72 5789.72 EUR
Stredná odborná škola 1 6 038,33 6038.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 591,17 1591.17 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 450,73 450.73 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 417,00 417.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 144,90 144.90 EUR
IUVENTA 1 83,33 83.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 16 312,44 16312.44 EUR
Slovenské národné divadlo 3 1 836,67 1836.67 EUR
Mesto Sereď 1 1 250,00 1250.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 34 749,00 34749.00 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 2 577,00 2577.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 899,99 1899.99 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 94,17 94.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 5 041,67 5041.67 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 665,83 665.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 382,14 2382.14 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 7 700,00 7700.00 EUR
BOTH, s.r.o. 2 333 000,00 333000.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 3 1 901,00 1901.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 166,67 166.67 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 500,00 500.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 1 799,00 799.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 308,30 308.30 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 520,60 520.60 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 22 250,00 22250.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 416,67 2416.67 EUR
Regionálne združenie obcí "Laborecká niva" 1 110 000,00 110000.00 EUR
ROVINA - združenie obcí 1 91 666,67 91666.67 EUR
BIO energie s.r.o. 1 7 528,00 7528.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie, vybavenie, didaktické pomôcky a školenie Spojená škola internátna 65 500,00 65500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Robotické zváracie pracovisko BOTH, s.r.o. 168 000,00 168000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
kufre na prepravu prístrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová vyvetvovacia píla Stihl HT 131 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náradie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 205,00 4205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné náradie 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 6 550,00 6550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlinikové rebríky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plombovací drôt sekaný Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 940,00 23940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manipulačná technika a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 935,00 11935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hliníkový rebrík UNIVERZITA J. SELYEHO 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné polomasky Slovenské národné divadlo 744,00 744.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nožnice na medené a hliníkové káble Technická univerzita v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová píla Stihl MS 271 Ekonomická univerzita v Bratislave 490,30 490.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prilba 3M TM Peltor TM G2000 Uvicator Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tona expert 142 dielan sada servisneho naradia v kufriku GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olejový kompresor 250-50W Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro- náradie, časti a príslušenstvo náradí Stredná odborná škola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada náradia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164,00 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez s príslušenstvom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lehátko montážne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdvihák hydraulický s nosnosťou 15 ton Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 425,00 425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické náradie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 745,72 1745.72 EUR 2016 Tovary Áno 1
Rebrík kovový - trojdielny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154,00 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hliníkové schodíky - jednostranné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SADA NÁRADIA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 302,00 302.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenské náradie - Gola sada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové laná Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselný elektrický piestový kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,00 996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vŕtacie kladivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brúsny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,00 17.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrták do kovu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová teleskopická vyvetvovacia píla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada nástrčných hlavíc Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 349,00 349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný stôl so zverákom Stredná odborná škola 8 489,52 8489.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenské náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odhŕňač na sneh Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 494,00 494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lopata Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrták do kovu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rebrík kovový - trojdielny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 174,00 174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné pracovné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 673,00 673.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová píla STIHL MS 261 C - BM Správa mestskej zelene v Košiciach 3 162,50 3162.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montážne nástroje Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojdielný strojový zverák Technická univerzita v Košiciach 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 239,60 13239.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 597,00 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stĺpová vŕtačka s príslušenstvom, sústruh, vertikálna frézka, ohýbačka plechu Stredná odborná škola obchodu a služieb 27 000,00 27000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brúska uhlová a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 343,00 343.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montážne vozíky s náradím TONA Expert alebo ekv. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 100,00 10100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál I/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860,00 11860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Službyt Nitra, s.r.o. 10 844,33 10844.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zváracie materiály Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 49 000,00 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup železiarskeho, vodoinštalačného materiálu, náradia, pások, lepidiel a liehu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 792,00 792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 048,30 1048.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na zváranie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 696,00 1696.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenský vozík s náradím Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a dielenský materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 513,38 7513.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inštalatérske náradie Slovenské národné divadlo 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 872,50 872.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do dielní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 874,00 1874.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 640,00 7640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pílové listy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 990,00 8990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektrické nástroje Technická univerzita v Košiciach 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorový príklepový skrutkovač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190,99 190.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Mesto Spišské Vlachy 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka záhradných kompostérov Regionálne združenie obcí "Laborecká niva" 207 590,40 207590.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka záhradných kompostérov ROVINA - združenie obcí 214 414,20 214414.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Robotické zváracie pracovisko BOTH, s.r.o. 183 626,70 183626.7 EUR 2017 Tovary Áno 1
Pracovné náradie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 538,00 2538.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistička potrubia a príslušenstvo k zváraciemu agregátu Technická univerzita v Košiciach 11 500,00 11500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez STIHL FS 70 C-E Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,00 698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenské zariadenia, náradie, elektromechanické náradie Stredná zdravotnícka škola 3 173,85 3173.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rebrík hliníkový dvojitý Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 776,00 1776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový postrekovač Stihl SR 430 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 383,00 383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spájkovačky s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie a železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 468,00 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná okružná píla, frézky, rezné kotúče, hmoždinky, vruty Slovenské národné múzeum 875,00 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pílový kotúč Ekonomická univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odhŕňače na sneh a hliníkové lopaty s násadou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 260,00 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
štetec plochý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické a ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie zámočnícke, montážne a ručné náradie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 633,23 1633.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický kompresor na výrobu stlačeného vzduchu s príslušenstvom Mesto Prešov 1 522,32 1522.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné potreby, elektrické náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 350,00 4350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie a železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Mesto Sereď 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 7 800,00 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 534,00 11534.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kufríky na náradie IUVENTA 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez benzínový STIHL FS 460 C-EM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 430,00 1430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 816,17 3816.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík BIO energie s.r.o. 7 530,04 7530.04 EUR 2018 Tovary Áno 1
Spojový a zámočnícky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 267,00 6267.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompresor Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezné a brusné kotúče na kov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 389,00 389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zámočnícke náradie, box na náradie Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vŕtačka stolová, vŕtačka príklepová, skrutkovač AKU, brúska vibračná, strojný zverák, sady bitov a závitov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 451,00 1451.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia, motorová píla STIHL HT 133, elebo ekvivalent. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 545,00 545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spájkovačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 163,00 163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,49 331.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
štikacie kliešte Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63,00 63.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paletový vozík s dĺžkou vidlíc 1500 mm Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 400,00 23400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček-záhradnícke potreby Metodicko-pedagogické centrum 26 100,00 26100.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skladacie schodíky trojstupňové jednostranné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 723,00 723.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brúsny papier, rezný kotúč Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 436,00 436.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oporná tyč GARDEN plast LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 650,00 2650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné nožnice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štetce ploché Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39,00 39.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová reťazová píla Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fúrik stavebný 60 l, rebrík 3x7 hlinikový výsuvný,lopata hliníková velká s drevenou násadou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 436,00 436.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66,00 66.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolová vŕtačka Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lisovacie kliešte REMS a príslušenstvo alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 242,00 1242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada vrtákov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63,00 63.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
štikacie kliešte Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
štetec plochý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 247,00 247.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
štikacie kliešte Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,00 16.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zvárací materiál - zvárací drôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,00 27.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 834,70 834.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová píla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez benzínový STIHL FS 460 C-EM, žacia hlava krovinorezu AutoCut 46-2, vyžínacie lanko, motorový olej. Slovenské národné múzeum 795,00 795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérový nerezový nášľapný odpadkový kôš Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 288,00 6288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 354,00 354.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rebríky Slovenské národné divadlo 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Olej pre benzínové dvojtaktné motory a tuk mazací Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 474,00 474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krovinorez, príslušenstvo ku krovinorezu a náradie ručné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 518,60 518.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 649,65 649.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna Gola sada 42dielna 1/2" s kufríkom Slovenské národné múzeum 94,50 94.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový rosič a postrekovač STIHL SR 450 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Visiaci zámok bezpečnostnej triedy 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 495,60 495.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spájkovacia stanica s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup lopát, odlamovacích nožov a pištolí na aplikáciu tmelov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 401,04 401.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pásy pílové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 888,00 6888.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo (ručný pákový páskovač na oceľovú viazaciu pásku) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváracie materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,00 186.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 837,00 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváracie materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástroje a náradie - rôzne ručné nástroje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53 187,70 53187.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické ručné náradie s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 314,00 314.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup murárskeho ručného náradia a príslušenstva ku kompresorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 299,40 299.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 346,00 346.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné vozíky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný nízko zdvižný paletový vozík Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špirála na čistenie potrubí Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 180,00 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez benzínový a motorová benzínová píla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 721,00 721.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,22 123.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový plotostrih Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 342,00 342.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie ručné a elektrické Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 461,82 461.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Redukčný ventil na kyslíkovú fľašu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompresor k CNC strojom Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
záhradné nožnice "Stihl HS45" originál 60cm Slovenské národné múzeum 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez, kosačka na trávnik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 618,00 618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 677,00 7677.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Postrekovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 582,50 582.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 898,00 898.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 963,00 963.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske náradie, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 035,00 1035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske náradie, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 736,61 736.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 752,92 752.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada špecializovaného náradia pre inštalatérov Stredná odborná škola 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 445,00 1445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 570,92 570.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 415,40 415.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 511,05 511.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 005,00 2005.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odhŕňač na sneh Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 874,00 874.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 758,38 758.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 901,67 1901.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,83 330.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 709,47 709.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 274,00 274.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup šmirgľov, rezných a brúsnych kotúčov, visiacich zámkov, oceľovej viazacej pásky a plombovacieho drôtu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 603,00 1603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 697,00 1697.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 874,20 1874.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 017,87 1017.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hliníkových rebríkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 417,90 417.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorez benzínový STIHL FS 240 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 965,00 965.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce,valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,42 237.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 153,18 153.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 510,83 14510.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 098,00 1098.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náradie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 410,00 1410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 18 000,00 18000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 473,00 473.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Geotextília Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 123,00 6123.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na rezanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 213,48 213.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 273,40 273.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 571,61 571.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 504,38 504.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klinec závitový, zásobníková nábojka a stupňovitý vrták Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 614,00 2614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Magnet bremenový Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 137,00 137.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup maliarskych štetcov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,99 199.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421335531501

+421335531501


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 357 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Kocian
Adresa:
Štefánikova 55 Drahovce 92241
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Orihel
Adresa:
Športová 34 Veľké Kostoľany 92207
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Polák
Adresa:
Dúhová ulica 11 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Rak
Adresa:
Vážska 19 Madunice 92242
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Polák
Adresa:
Dúhová ulica 11 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Rak
Adresa:
Vážska 19 Madunice 92242
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Orihel
Adresa:
Športová 34 Veľké Kostoľany 92207
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Kocian
Adresa:
Štefánikova 55 Drahovce 92241
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Jozef Bačik
Adresa:
Andreja Žarnova 1 Trnava 91702

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×