Dodávateľ

CHIRANA Medical, a.s.

Stará Turá
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CHIRANA Medical, a.s.

IČO: 36322300

Adresa: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá

Registračné číslo: 2021/6-PO-E8326

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2021

Záznam platný do: 25. Jún 2024

Posledná zmena: 3. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 85 080,00 EUR 2 2
2016 91 720,00 EUR 3 3
2017 89 303,17 EUR 4 4
2018 108 775,00 EUR 3 3
2019 140 874,84 EUR 5 5
2020 45 090,33 EUR 2 2
2021 391 803,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 85 080,00 EUR 2 2
2016 91 720,00 EUR 3 3
2017 89 303,17 EUR 4 4
2018 108 775,00 EUR 3 3
2019 140 874,84 EUR 5 5
2020 45 090,33 EUR 2 2
2021 391 803,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 152 643,00 152643.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 14 843,00 14843.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 47 300,00 47300.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 15 700,00 15700.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 161 419,00 161419.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 58 999,00 58999.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 39 574,17 39574.17 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 232 800,00 232800.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 41 020,00 41020.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 36 200,00 36200.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 65 196,50 65196.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 44 650,00 44650.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 16 580,00 16580.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 25 721,67 25721.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu pacientov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 000,00 63000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Anesteziologické prístroje - 3ks Univerzitná nemocnica Martin 104 180,00 104180.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Univerzálny dýchací prístroj pre dlhodobú riadenú aj podpornú ventiláciu pľúc od neonatálnych detí až po dospelých Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava s kreslom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 41 592,00 41592.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 64 965,00 64965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom vitálnych funkcii Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 16 700,00 16700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologické prístroje - 2 ks Univerzitná nemocnica Martin 29 573,00 29573.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny servoventilátor vyššej rady Nemocnica s poliklinikou Myjava 45 884,00 45884.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokofrekvenčná ventilácia Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 166,00 5166.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny dýchací prístroj Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj nižšej triedy - 2 ks Univerzitná nemocnica Martin 63 800,00 63800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj Letecká vojenská nemocnica, a.s. 36 221,10 36221.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj, vrátane príslušenstva Ľubovnianska nemocnica, n. o. 47 760,00 47760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava 2 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 060,00 14060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 820,00 16820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj Nemocnica Poprad a. s. 59 012,00 59012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie OAIM - Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu strednej rady Nemocnica s poliklinikou Myjava 17 075,00 17075.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dýchací prístroj pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu pre všetky kategórie pacientov - Najvyššia trieda, zabudovaný sidestream O2+CO2 modul Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 300,00 36300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zubolekárska (stomatologická) súprava Univerzitná nemocnica Bratislava 14 845,00 14845.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pľúcne ventlátory 6 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 180 000,00 180000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odstraňovač zubného kameňa Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 366,00 6366.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 388 850,00 388850.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 185 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Oskar Baranovič
Adresa:
Beckovská Vieska 505 Kočovce 91631
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Brkal
Adresa:
Lúčna 3028/3 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Adresa:
Radlinského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
NOVÁK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Ružinovská Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 11.06.2018 do: 10.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dýchacie prístroje s príslušenstvom 1 128 750,00 EUR Tovary 19. Marec 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky CHIRANA Medical, a.s.
Dýchacie prístroje s príslušenstvom 4 7 647 744,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky CHIRANA Medical, a.s.
Pľúcne ventlátory 6 ks 180 000,00 EUR Tovary 3. Marec 2021 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TIMED, s.r.o.;ELMED, s.r.o.;CHIRANA Medical, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×