Dodávateľ

ELMED, s.r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELMED, s.r.o.

IČO: 47043024

Adresa: Neresnícka cesta 13, Zvolen

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3170

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Máj 2020

Záznam platný do: 27. Máj 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 30 366,28 EUR 1 1
2018 216 299,00 EUR 3 3
2019 628 073,00 EUR 7 7
2020 734 020,00 EUR 4 4
2021 111 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 30 366,28 EUR 1 1
2018 216 299,00 EUR 3 3
2019 438 932,00 EUR 6 6
2020 923 161,00 EUR 5 5
2021 111 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 316 000,00 316000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 623 720,28 623720.28 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 1 111 000,00 111000.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 85 000,00 85000.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 313 650,00 313650.00 EUR
Mesto Detva 1 22 415,00 22415.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 247 973,00 247973.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dvojstenný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 33 188,00 33188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií vyššej triedy v počte 1 ks so vstavanou ventilačnou jednotkou vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 46 700,00 46700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitorovací systém s centrálnou monitorovacou jednotkou, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 86 753,33 86753.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 105 000,00 105000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 316 000,00 316000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 992 708,00 992708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - technológia Mesto Detva 129 415,00 129415.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
dodávka chirurgického setu nevyhnutného k otvorenej operatíve- 2 KOMPLETNÉ SETY nástrojov, viď rozsah a počet kusov v položkách opisného formulára Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 27 659,90 27659.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka ortopedického setu nevyhnutného k operáciám bedrových, kolenných a ramenných kĺbov- 1 kompletná sada nástrojov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 265,28 10265.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka urologického setu nevyhnutného k operáciám vylučovacieho systému- 1 kompletná sada nástrojov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 668,48 13668.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka gynekologického setu nevyhnutného pre rozšírenú operatívu otvorenou cestou- 2 KOMPLETNÉ SETY nástrojov, viď rozsah a počet kusov v položkách opisného formulára Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 494,56 24494.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 651 195,00 651195.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 210 755,00 210755.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG pre FNsPBB Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 547 780,00 547780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CIZS Dvory nad Žitavou – vybavenie Obec Dvory nad Žitavou 140 583,00 140583.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 563 082,00 563082.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

elmed@elmed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Dropčo
Adresa:
Smreková 32 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Kardoš
Adresa:
S. Záhorského 25 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Apríl 2018
Záznam do:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Takáč
Adresa:
Záhradná 4 Badín 97632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. November 2017
Záznam do:
6. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Ladický
Adresa:
Žilinská 56A Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
13. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK Dlhopolec s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 27 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.04.2018 do: 24.02.2020

StiahniZáznam platný od: 13.11.2017 do: 6.04.2018

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 13.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×