Dodávateľ

TIMED, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TIMED, s.r.o.

IČO: 00602175

Adresa: Trnavská cesta 112, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-D2613

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Február 2020

Záznam platný do: 15. Február 2023

Posledná zmena: 18. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 279 547,00 EUR 75 140
2015 37 295 357,00 EUR 63 95
2016 20 735 340,81 EUR 53 67
2017 9 864 683,58 EUR 70 92
2018 20 100 750,81 EUR 59 94
2019 31 730 024,17 EUR 34 41
2020 22 156 187,49 EUR 43 68
2021 20 366 546,22 EUR 27 42
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 31 579 223,00 EUR 21 53
2015 35 316 160,00 EUR 53 84
2016 28 769 977,31 EUR 79 109
2017 11 832 632,08 EUR 104 143
2018 19 491 652,81 EUR 47 78
2019 32 103 380,17 EUR 40 54
2020 22 487 139,49 EUR 44 56
2021 20 707 705,22 EUR 33 54
2022 240 567,00 EUR 1 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 0,00 0.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 11 319,77 11319.77 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 88 55 850 345,87 55850345.87 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 150,00 1150.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 4 588 007,92 4588007.92 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 2 350,00 2350.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 1 126 202,19 1126202.19 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 33 680,83 33680.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 53 1 070 802,81 1070802.81 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 242 85 075 492,36 85075492.36 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 13 674 069,11 13674069.11 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 636 503,16 636503.16 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 39 281,00 39281.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 1 594 430,00 1594430.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 1 175 269,00 1175269.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27 3 275 269,19 3275269.19 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 6 2 481 243,20 2481243.20 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 18 920 191,96 18920191.96 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 47 1 737 749,69 1737749.69 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 1 957 766,00 1957766.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 18 467,27 18467.27 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 56 333 794,16 333794.16 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 650 276,00 650276.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 6 583,33 6583.33 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 8 214 749,00 8214749.00 EUR
Národný onkologický ústav 6 21 690,79 21690.79 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 12 741,47 12741.47 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 8 259,00 8259.00 EUR
SVETIELKO POMOCI n.o. 1 10 752,00 10752.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stabilizátor Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 183 450,00 183450.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hlavy do centrifugálneho čerpadla Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 129 000,00 129000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vŕtací systém Fakultná nemocnica Nitra 21 000,00 21000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pojazdné C-rameno Fakultná nemocnica Nitra 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Cerebrálny oximeter Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 200,00 33200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Staplery a zásobníky - materiál na chirurgické zošívanie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116 849,00 116849.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EMG prístroj - 1ks Univerzitná nemocnica Martin 37 987,00 37987.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 012,00 29012.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 054,00 12054.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 231 487,00 2231487.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 173 718,00 173718.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 faktor VIII Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 020 576,00 1020576.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 975 052,00 2975052.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 315 499,00 315499.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 876 292,00 876292.0 EUR 2014 Tovary Nie 7
Senzory k pulzným oxymetrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 405 942,00 405942.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 274 160,00 274160.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 929,00 24929.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 752 149,00 752149.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 090 740,00 1090740.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 894 763,00 2894763.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kanyly - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 885,00 9885.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 521,00 24521.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 824,00 198824.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 468 288,00 3468288.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 665 394,00 2665394.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 065,00 9065.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 4
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 195,00 48195.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 200,00 28200.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Lieky a zdravotnícke pomôcky 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 301 694,00 1301694.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Srdcové stimulátory, časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 325 385,00 325385.0 EUR 2014 Tovary Nie 7
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438,00 889438.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 023,00 11023.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 858 196,00 58858196.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Mechanické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 480 051,00 480051.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 171 658,00 3171658.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 517,00 19517.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 244 492,00 1244492.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 983 781,00 2983781.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 001 712,00 1001712.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre miniinvazívne ablačné výkony Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 824 288,00 824288.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 338 874,00 338874.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kanyly Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 592 232,00 592232.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 840,00 33840.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 338 191,00 2338191.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Stabilizačné a fixačné systémy. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 588,00 11588.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 181 483,00 181483.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 616,00 19616.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 657,00 41657.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 465,00 14465.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 893,00 16893.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 583 708,00 2583708.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 770,00 11770.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 153 249,00 153249.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604,00 1010604.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
ŠZM pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na stentgrafty a hustopletené stenty vrátane príslušenstva. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 047 311,00 8047311.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke prístroje 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 564 610,00 564610.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chirurgický šijací materiál Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 947 781,00 1947781.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 123,00 48123.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 908,00 12908.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Anuloplastický chlopňový ring Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 189 660,00 189660.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 840,00 33840.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 476 852,00 2476852.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 751,00 20751.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 885,00 5885.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 858,00 15858.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255,00 37210255.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 131 511,00 12131511.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 356 470,00 356470.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 149 877,00 149877.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 072,00 50072.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 146 104,00 146104.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 911 173,00 16911173.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 668,00 15668.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449,00 28880449.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 028,00 14028.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 445 680,00 445680.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 585 362,00 2585362.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 473 968,00 1473968.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 688,00 17688.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 135 449,00 135449.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 808,00 9808.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 465,00 14465.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 417,00 171417.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 417,00 171417.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821,00 591821.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 538 686,00 538686.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 781 292,00 19781292.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 808,00 12808.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 418,00 13418.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 292,00 206292.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 272,00 35272.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779,00 701779.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 309 536,00 4309536.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 347,00 16347.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 960,00 15960.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 332,00 14332.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 332,00 14332.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 361 757,00 33361757.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Senzory k pulzným oxymetrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 399 927,00 399927.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 250,00 35250.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 143 380,00 2143380.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Chirurgický šijací materiál pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 299 002,00 1299002.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 152 208,00 152208.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 626,00 32626.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 168 786,00 168786.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554,00 508554.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 412,00 17412.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgi. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 304 268,00 2304268.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Biologické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 984 423,00 1984423.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 305 420,00 7305420.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 581 240,00 581240.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 028,00 14028.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 021 960,00 2021960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 560,00 22560.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 298,00 18298.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 154 534,00 1154534.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 728 743,00 728743.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 209 918,00 209918.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 909,00 33909.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 697,00 6697.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048,00 374048.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 945,00 21945.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 143 610,00 143610.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 882,00 22882.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 112,00 6112.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 368 667,00 2368667.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Oxygenátory a hadicové sety pre dospelých a deti. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 397 539,00 3397539.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 665,00 17665.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 541,00 3541.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 732,00 5732.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 675 696,00 1675696.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 197 781,00 197781.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 5
Intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 865 423,00 3865423.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 212 330,00 212330.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 861,00 39861.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 975,00 17975.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 771,00 6771.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 713,00 3713.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 000,00 17000.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 383 219,00 1383219.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 400,00 115400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 707,00 14707.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 697,00 8697.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074,00 507074.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 100,00 150100.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 632,00 26632.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 308,00 180308.0 EUR 2017 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198,00 5996198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 567 962,00 567962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 516,00 12516.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 291,00 16291.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 818 506,00 818506.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 382,00 32382.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 228,00 171228.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 951,00 35951.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 455,00 7455.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029,00 441029.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 565,00 167565.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 170 771,00 170771.0 EUR 2017 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 969 326,00 4969326.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 575 710,00 575710.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 612 051,00 612051.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexný integrovaný neuronavigačný systém Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 672 516,00 672516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 175 962,00 175962.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 283 297,00 283297.0 EUR 2018 Tovary Nie 7
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 537 248,00 537248.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Biologické chlopňové protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 661 650,00 3661650.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 222,00 208222.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 270 009,00 270009.0 EUR 2018 Tovary Nie 8
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 120 000,00 28120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 676 039,00 4676039.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 105 070,00 105070.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 513 477,00 513477.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál respiratory a medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 341,00 3341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný lôžkový monitor kapnografie a oxymetrie pacienta Národný onkologický ústav 8 600,00 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kryoablačný set Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 193 028,00 193028.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál respiratory a medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 573,81 4573.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál respiratory a medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 482,06 2482.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 842,74 1842.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromagnetická navigácia Fakultná nemocnica Nitra 115 000,00 115000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 606,55 606.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koronárne shunty Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 659,20 6659.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k EMG prístroju Keypoint G4 Univerzitná nemocnica Martin 216,16 216.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 401,67 1401.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 920,53 10920.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 945,91 945.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál pre zabezpečenie dýchacích ciest Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 549,04 11549.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dojčenecká výživa na báze aminokyselín, Dojčenecká výživa pri poruchách metabolizmu bielkovín a aminokyselín, Doplnky výživy pri poruchách cyklu močoviny-doplnok výživy L-arginín,doplnok výživy L-citrulín, Doplnky výživy pri deficite karnitínu - doplnok výživy L-karnitín, Enterálna výživa Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 45 696,70 45696.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Univerzitná nemocnica Bratislava 6 490,00 6490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Senzory na monitorovanie cerebrálnej SpO2 a EKG elektrody Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 332,40 11332.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pulzné monitory a senzory Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 792,80 10792.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter určený pre pediatrické a neonatologické oddelenie. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové defibrilačné elektródy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 200,00 39200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter určený pre pediatrické a neonatologické oddelenie. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Arteriálne kanyly s rovným a zošikmeným hrotom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 949,00 36949.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický stapler s príslušenstvom Fakultná nemocnica Trnava 33 834,00 33834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardioplegický prívodný systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 835,00 70835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky zdravotný materiál- Respiratory a Medical Národný onkologický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intraoperačný neurofyziologický monitoring Univerzitná nemocnica Martin 40 800,00 40800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlava do centrifugálnej pumpy Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 117 793,50 117793.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kryoablačný set Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 212,50 206212.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Implantovateľné EKG záznamníky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 800,00 206800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovací prúžok do glukometra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 133,10 133.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Respiratory Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 8 300,00 8300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný lôžkový monitor kapnografie a oxymetrie pacienta Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servoventilátory s príslušenstvom - dovybavenie OAIM Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa a spotrebný materiál Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 232,00 3232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TESTOVACIE PRÚŽKY OPTIUM PLUS pre glukomer Optium a Optium Xceed, 1x50 ks Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 215,14 215.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti a špeciálne krytie rán 8.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 198,50 3198.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa s možnosťou použitia 2 vakových setov Fakultná nemocnica Trnava 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové hrudné katétre s vysokou drenážnou aktivitou Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 500,00 38500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na chirurgickú rádiofrekvenčnú abláciu atriálnej fibrilácie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 205 894,80 205894.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 691,00 691.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Staplery a zásobníky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 144 520,00 144520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k navigačnému systému pre neurochirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 320,00 11320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neutrálne elektródy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 794,00 4794.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda a novorodenecká, detská, pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 243,24 2243.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 792,45 9792.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záznamový monitor srdcovej činnosti Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 927,27 17927.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dojčenecká výživa pri prevencii a liečbe alergie na bielkovinu kravského mlieka a špecifických metabolických situácii, Dojčenecká výživa pri poruchách metabolizmu bielkovín a aminokyselín, Doplnky výživy pri deficite karnitínu - doplnok výživy L-karnitín, Enterálna výživa Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16 082,31 16082.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozlomiteľné zavádzače s hemostatickou zátkou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koronárne shunty Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 260,81 6260.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľavokomorový zavádzací systém so súčasnou aplikáciou kontrastnej látky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201 796,00 201796.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hypoalergénna dojčenská výživa na báze voľných aminokyselín Detská fakultná nemocnica Košice 8 176,68 8176.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Capnostream 35 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 620,00 3620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla s balónikom č.4 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 132,59 132.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
FreeStyle Optium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačné sety pre potkanov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 564,30 1564.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výživa pre doplnkovú bezproteinovú výživu dojčiat a deti do 3 rokov veku Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 578,96 578.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 895,52 3895.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 995,86 1995.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Senzory Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 906,00 3906.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pulzné monitory a senzory Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 596,60 3596.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické nite s ihlou pre očnú chirurgiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436,37 436.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 354,67 354.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 103 558,90 103558.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - cievka odsávacia, katéter, tampón, maska anestetická, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 248,91 1248.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rigidný 3D mitrálny anuloplastický ring Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 128 182,50 128182.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stabilizátor steny srdca na stabilizáciu, znehybnenia operovanej časti srdca pri kompletných revaskularizačných operáciách myokardu na „bijúcom srdci“ Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 109 650,00 109650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Urodynamický systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 890,00 28890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačný stôl ORL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 54 807,00 54807.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 220,00 11220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náplasti na cievke Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 285,00 2285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 242,00 242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pulzný oxymeter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 150,00 24150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy, prikrývky na ohrev pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 853,77 853.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálny somatický oxisenzor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 900,00 20900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 920,00 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 094,48 6094.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 83 600,00 83600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transparentné krytie, odsávacia cievka, somatický senzor pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 796,08 7796.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 095,00 1095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endotracheálna kanyla, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 890,11 890.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - monitoring - senzory a elektródy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 233,28 9233.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - transparentné krytie, odsávacie cievky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 392,90 1392.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transseptálna ihla s ovládateľným zavádzačom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 102 333,00 102333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 103,12 11103.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endotracheálna kanyla, katéter močový, anesteziologický okruh, odsávacia cievka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 709,24 1709.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny vodný systém Respiflo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 132,26 132.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical - dýchacie systémy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 613,60 11613.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 041,75 1041.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor krvných parametrov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 99 000,00 99000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 792,85 14792.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojová zostava pre vyšetrovanie multimodalitných evokovaných potenciálov Univerzitná nemocnica Martin 133 288,00 133288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pulzný monitor a senzory Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 871,80 6871.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 278,76 278.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 9 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 887,72 2887.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 229 244,52 229244.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 61 500,00 61500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Urodynamický systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 53 750,00 53750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endotracheálna kanyla s balónikom armovaná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dojčenská výživa pri prevencii a liečbe alergie na bielkovinu kravského mlieka a špecifických metabolických situácii, Doplnky výživy pri deficite karnitínu - doplnok výživy L-karnitín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 461,80 14461.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrochirurgický generátor (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 000,00 63000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryoablačný set pre arytmológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 680,52 171680.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 010,00 2010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Staplery a zásobníky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 170 790,32 170790.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Cerebrálno somatický oximeter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 61 440,00 61440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 141,00 10141.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 79 192,10 79192.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 991 490,00 1991490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop pre neurochirurgiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 525 000,00 525000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mechanické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 705 605,00 705605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor NIRS Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 990,00 21990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 153 013,00 2153013.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Zdravotnícky spotrebný materiál - anestetický okruh, entotracheálna kanyla, maska anestetická, prikrývka na ohrev pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 767,79 1767.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 107 600,00 107600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transparentné krytie, alkoholový tampón, penové krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 163,80 163.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Senzory, odsávacia cievka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 495,00 3495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 23 588,64 23588.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter močový, inkubačný zavádzač, somatický senzor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 906,96 2906.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 234,92 1234.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 761,00 96761.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 124 778,00 124778.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 120 000,00 28120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Odsávacia cievka, okuliare kyslíkové nosové, transparentné krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 470,00 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pulzný monitor a senzory Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 767,20 17767.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 720,00 11720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cievna protéza/graft Valsalva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 113 364,00 113364.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 594 430,00 1594430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 090,00 40090.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
zdravotnícky materiál - monitoring Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 390,26 17390.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál respiratory, medical a EKG elektródy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 457,16 12457.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 925 442,00 925442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774,00 22707774.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 27 707,00 27707.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 560 907,00 5560907.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 068,00 26068.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 335 836,00 4335836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup operačných mikroskopov, fakovitrektómie a RTG Fakultná nemocnica Nitra 804 795,00 804795.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Komplexný neuronavigačný integrovaný systém Fakultná nemocnica Nitra 943 760,00 943760.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363,00 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia intenzívnej medicíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 765 665,00 765665.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121,00 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436,00 249436.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Operačná technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 402 022,00 402022.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Operačná technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 240 000,00 240000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
2.1. Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „B. Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony“ Univerzitná nemocnica Bratislava 1 910 000,00 1910000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2.1. Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „A. Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre kraniálne výkony“ Univerzitná nemocnica Bratislava 1 980 000,00 1980000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077,00 4498077.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 125,00 62125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kardioplegický prívodný systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 42 750,00 42750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 54 541,64 54541.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kryoablačný set Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 156 100,00 156100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 109 489,39 109489.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Staplery a zásobníky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 180 124,00 180124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dojčenská výživa pri prevencii a liečbe alergie na bielkovinu kravského mlieka a špecifických metabolických situácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 825,40 8825.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 99 072,20 99072.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage" Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 650,00 13650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 959,53 14959.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cerebrálny somatický oximeter Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 465,40 37465.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kryoablačná sonda Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 850,00 24850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 886,85 27886.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 834 039,00 17834039.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 142 027,00 142027.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 598,00 17598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 105 593,00 105593.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 89 128,00 89128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 71 529,00 71529.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2.1. Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „C. Ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne operačné výkony, stereobiopsie a funkčnú neurochirurgiu“ Univerzitná nemocnica Bratislava 503 806,00 503806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém nízkoprofilového hrudného stentgraftu určený na endovaskulárnu liečbu lézií hrudnej aorty, aneuryziem, disekcií a tupých traumatických poranení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 705,52 206705.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dýchacie systémy pre deti a novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 227,85 14227.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 374 690,00 3374690.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Operačný mikroskop pre neurochirurgiu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 393 000,00 393000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servoventilátory najvyššej triedy - 6 ks Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 219 247,00 219247.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - monitoring Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 730,22 17730.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 568 290,00 1568290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 948 643,00 1948643.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 960,00 2960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Aerosolový ohrievač na teplú nebulizáciu s príslušenstvom SVETIELKO POMOCI n.o. 12 902,40 12902.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dojčenská výživa pri prevencii a liečbe alergie na bielkovinu kravského mlieka a špecifických metabolických situácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 349,70 14349.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 147,64 50147.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre oddelenie arytmií a kardiostimulácie určený predovšetkým pre diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 378 088,00 3378088.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 180 759,00 180759.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Koagulácie a odsávačky Fakultná nemocnica Nitra 751 835,00 751835.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Implantovateľné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 595 326,00 13595326.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Operačný mikroskop s dvoma binokulármi Univerzitná nemocnica Bratislava 189 100,00 189100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Staplery a zásobníky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 212 660,50 212660.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 395,00 17395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ľahké kontajnery časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 079,26 4079.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 586,80 171586.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 399 110,00 399110.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Náplasti časť č. 5 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 411,80 1411.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 99 627,00 99627.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 211 187,00 211187.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 175 989,00 175989.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aplikačne sady pre podávanie enterálnej výživy Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 686,00 3686.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 339 168,00 339168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 28 292,00 28292.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Kardioplegický prívodný systém Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 775,00 32775.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 611 829,00 1611829.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexný integrovaný neuronavigačný systém Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 517 062,00 1517062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ablačné katétre pre kardiochirurgiu a cievnu chirurgiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 627 166,00 627166.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 023 569,00 2023569.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Oxygenátory, hadicové sety a hlavy do centrifugálnej pumpy Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 223 090,00 2223090.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Disekčno – koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry – elektrochirurgická jednotka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 108 283,00 108283.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre zabezpečenie mimotelového obehu pre dospelých a detských pacientov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 406 343,00 4406343.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 740,00 2740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 304,40 15304.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kryoablačná sonda Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 850,00 24850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu a katétre pre intrakoronárne zobrazovanie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 421 507,00 1421507.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčné arytmologické a rádiologické výkony zamerané na diagnostiku a terapiu srdcovo-cievnych ochorení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 359 132,00 14359132.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 494,00 32494.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie skupiny 2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 336,00 48336.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dýchacie systémy a príslušenstvo pre deti a novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 16 004,86 16004.86 EUR 2021 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 195,00 26195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Systém stimulačný bezelektródový pre transkatétrovú implantáciu vrátane zavádzacieho púzdra s hydrofilnou vrstvou Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 101 432,76 101432.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a kardiochirurgiu so zreteľom na chlopne pre transkatétrovú implantáciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 701 200,00 18701200.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 700,00 35700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - monitoring Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 313,40 11313.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stabilizačný a fixačný systém na prednú stenu srdca Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 320,95 21320.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pediatrických pacientov a novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 980,15 10980.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 958,00 23958.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Mikroskop pre neurochirurgiu Univerzitná nemocnica Martin 425 000,00 425000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Staplery a zásobníky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 239 879,00 239879.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 965,00 15965.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 613 499,00 3613499.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Operačný mikroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 425 000,00 425000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 996 710,00 996710.0 EUR 2021 Tovary Nie 8

kylian@timed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 261 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mária Kylianová
Adresa:
Dvořákovo nábr. 7527 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Kylianová
Adresa:
Dvořákovo nábr. 7527 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Richard Kylian
Adresa:
Strážna 9F Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Adamcová
Adresa:
Bajkalská 9A Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Farkaš
Adresa:
Macharova 11 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Anna Bezáková
Adresa:
Zochova 20 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×