Dodávateľ

GGT a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GGT a. s.

IČO: 35791829

Adresa: Stará Vajnorská 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2019/8-PO-E1972

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. August 2019

Záznam platný do: 15. August 2022

Posledná zmena: 24. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 315 959,00 EUR 2 2
2014 642 553,00 EUR 5 5
2015 1 038 810,00 EUR 8 8
2016 551 432,00 EUR 11 11
2017 2 804 537,17 EUR 17 17
2018 3 296 286,00 EUR 11 12
2019 604 657,00 EUR 6 6
2020 1 272 543,00 EUR 9 9
2021 3 277 111,00 EUR 4 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 212 419,00 EUR 4 4
2015 1 593 523,00 EUR 9 9
2016 544 963,00 EUR 11 11
2017 2 559 999,17 EUR 17 17
2018 3 211 533,00 EUR 10 11
2019 833 027,00 EUR 7 7
2020 1 462 728,00 EUR 10 10
2021 3 385 696,00 EUR 5 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59 10 934 889,00 10934889.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 0,00 0.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 61 360,00 61360.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 1 668 000,00 1668000.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 030,00 1030.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 1 110 833,00 1110833.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 25 000,00 25000.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 380,00 380.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 120,00 120.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 155,00 155.00 EUR
Spišská katolícka charita 1 146,67 146.67 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 14,50 14.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 10,00 10.00 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 1 950,00 1950.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600 000,00 2600000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 266,00 9266.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 306 693,00 306693.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 946,00 125946.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 524,00 21524.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106 162,00 106162.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 827,00 4827.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 274,00 85274.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 156,00 16156.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 150,00 72150.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 136 572,00 136572.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 478 333,00 478333.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 865,00 42865.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 71 905,00 71905.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 605,00 45605.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 134,00 430134.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70 617,00 70617.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 434,00 65434.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103 970,00 103970.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 600,00 61600.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 731,00 27731.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 183,00 95183.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102 666,00 102666.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 239,00 72239.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 080,00 40080.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 332,00 61332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 832,00 54832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Provízni predajcovia Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 668 000,00 1668000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 196,00 19196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 795,00 51795.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 500 000,00 500000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 558,00 227558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 214 829,00 214829.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 437,00 53437.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 281 715,00 1281715.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 061,00 74061.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 61 360,00 61360.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 040 330,00 2040330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 315,00 4315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 187,32 187.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etikety samolepiace Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 666,00 666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samolepiace etikety 64x21 mm Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 15,00 15.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť Spišská katolícka charita 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier AGIRA plus, s.r.o. 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 879,00 49879.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 371,00 90371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 917,00 39917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 206 163,00 206163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 274 588,00 274588.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 121 974,00 121974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 340,00 24340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 389,00 46389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 894,00 98894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 679,00 60679.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 760,00 120760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178 010,00 178010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196 488,00 196488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 241 500,00 241500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 89 826,00 89826.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 451,00 48451.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 610,00 55610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160 092,00 160092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 236 382,00 236382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 609,00 135609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108 585,00 108585.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 821,00 45821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 307 500,00 1307500.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 291,00 19291.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 928 353,00 1928353.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

nemeth@ggtabak.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 99 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Antónia Džupinová
Adresa:
Konventná 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.
Adresa:
Miletičova 5B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 16.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×