Dodávateľ

Calmit, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Calmit, spol. s r.o.

IČO: 36172162

Adresa: Gaštanová 15, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3514

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Jún 2020

Záznam platný do: 23. Jún 2023

Posledná zmena: 14. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 681 666,00 EUR 6 8
2015 750 295,00 EUR 8 11
2016 13 659 078,00 EUR 32 32
2018 7 763,00 EUR 2 2
2019 6 992 365,00 EUR 10 10
2020 240 632,00 EUR 4 6
2021 109 474,00 EUR 2 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 341 337,00 EUR 4 5
2015 854 156,00 EUR 8 12
2016 10 870 651,00 EUR 10 10
2017 1 118 277,00 EUR 7 7
2018 912 979,00 EUR 9 9
2019 5 988 978,00 EUR 10 10
2020 1 199 280,00 EUR 9 11
2021 1 155 615,00 EUR 7 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 6 264 795,00 6264795.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 7 763,00 7763.00 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 31 16 168 715,00 16168715.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 278028.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 3 799 987,00 3799987.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 III. Kv 2014: Slovenské elektrárne, a.s. 200 616,00 200616.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 439309.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 II. Kv 2014: Slovenské elektrárne, a.s. 133 712,00 133712.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 358,00 289358.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 334141.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 III. Kv. 2015: Slovenské elektrárne, a.s. 193 992,00 193992.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 II. Kv. 2015: Slovenské elektrárne, a.s. 172 072,00 172072.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 292255.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 I. Kv. 2015: Slovenské elektrárne, a.s. 138 096,00 138096.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Vápenný hydrát, trieda č. 1 Ca(OH)2 
 Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 I. Kv 2016 Slovenské elektrárne, a.s. 688 616,00 688616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 IV. Kv. 2015 Slovenské elektrárne, a.s. 233 670,00 233670.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 379 984,00 379984.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 180 377,00 180377.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 249547.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 214674.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 IV. Kv 2014: Slovenské elektrárne, a.s. 333 725,00 333725.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 321492.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 189 992,00 189992.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 428 675,00 428675.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 496632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 493312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 200 000,00 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 207111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 618927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 520788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 4 745 849,00 4745849.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 265095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 239 411,00 239411.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 81 982,00 81982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 13 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 229 102,00 229102.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 709,00 210709.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 180 782,00 180782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 130,00 95130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 141 627,00 141627.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 321 368,00 321368.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 407 804,00 407804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 260 832,00 260832.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 152 193,00 152193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 199 625,00 199625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Slovenské elektrárne, a.s. 353 183,00 353183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

office@calmit.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 109 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mag. Robert Schmid
Adresa:
Elisabetstraße 83 Baden 2500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jon Santa Cruz Azcabide
Adresa:
C. Prim 3 P 03 B Donostia San Sebastián 20014
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Robert Schmid
Adresa:
Elisabetstraße 83 Baden 2500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
8. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jon Santa Cruz Azcabide
Adresa:
C. Prim 3 P 03 B Donostia San Sebastián 20014
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
8. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Amaia Azcabide Oyanguren
Adresa:
Trento 4, 3-A San Sebastian 20018
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Robert Schmid
Adresa:
Elisabetstraße 83 Baden 2500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Joan Santa Cruz Azcabide
Adresa:
Prim 3, 3-B- San Sebastian 20006
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maribel Azcabide Oyanguren
Adresa:
Prim 7, 2-dcha-dcha San Sebastian 20006
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Friedrich Schmidt
Adresa:
Friedrich-Schmid-Str. 272 Waldegg 2754
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Christian Derhaschnig
Adresa:
Krapfenwaldgasse 50 Wien 1090
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
bnt attorneys-at-law, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.09.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 8.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×