Obstarávanie

Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 982,00
Konečná suma(Bez DPH):
81 978,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44912000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Plnenie rámcových kúpnych zmlúv v lehote do 30.09.2019

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 8 17 779,00 Neuvedené EUR 27. Apríl 2018 259002
ROLTA, s.r.o. 8 5 212,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 259001
VÁHOSTAV - SK, a.s. 8 6 006,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 259000
Calmit, spol. s r.o. 8 2 763,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 258999
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 8 38 413,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 258998
SAND SK, s. r. o. 8 11 805,00 Neuvedené EUR 20. Apríl 2018 258997

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020368/content/905741/download","filename":"Správa o zákazke_Lomový kameň.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová kúpna zmluva - Lokalita č.1 a č. 2 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020438/content/905840/download","filename":"RKZ_682_2018-BB ft - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača SAND SK, s. r. o., Martin 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020425/content/905827/download","filename":"Ponuka_SAND SK.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020377/content/905746/download","filename":"ZAPISNICA 1 z vyhodnotenia ponúk_Lomový kameň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Calmit, spol. s r.o. 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020431/content/905834/download","filename":"Ponuka_Calmit.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti v Zákazke 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020376/content/905745/download","filename":"ZAPISNICA 2_Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti_Lomový kameň.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Máj 2018 18. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985227/content/743698/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Lomový kameň OZ BB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača PK Doprastav, a.s., Žilina 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020422/content/905825/download","filename":"Ponuka_PK Doprastav.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová kúpna zmluva - Lokalita č. 10 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020448/content/905849/download","filename":"RKZ_634_2018-BB ft - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača ROLTA, s.r.o. 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020432/content/905835/download","filename":"Ponuka_ROLTA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady - JED 1. December 2017 1. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907130/content/733774/download","filename":"Príloha 3_JED - Nákup lomoveho kamena pre OZ BB.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov 18. Máj 2018 18. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985203/content/743626/download","filename":"OPRAVA_Súťažné podklady záujemca_Nakup lomoveho kamena pre OZ BB.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová kúpna zmluva - Lokalita č. 3, č. 6 a č. 8 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020441/content/905843/download","filename":"RKZ_644_2018-BB ft - scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová kúpna zmluva - Lokalita č. 5, č. 7a č. 9 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020444/content/905846/download","filename":"RKZ_783_2018-BB ft - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača ROCK WORKS s.r.o. 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020430/content/905833/download","filename":"Ponuka_ROCK WORKS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020435/content/905837/download","filename":"Ponuka_KSR Kameňolomy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača VÁHOSTAV-SK a.s. 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020379/content/905747/download","filename":"Ponuka_VAHOSTAV SK.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. December 2017 1. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907124/content/733761/download","filename":"Súťažné podklady PLZ_Lomový kameň OZ BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907124/content/733763/download","filename":"Príloha 6 - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907124/content/733764/download","filename":"Príloha 2 - Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy pre nákup lomového kameňa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020429/content/905830/download","filename":"Ponuka_ALAS SLOVAKIA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová kúpna zmluva - Lokalita č. 11 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020450/content/905851/download","filename":"RKZ_677_2018-BB ft - scan.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020373/content/905743/download","filename":"Zapisnica z otvarania_lomovy kamen 20171220.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová kúpna zmluva - Lokalita č. 4 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020442/content/905844/download","filename":"689_2018-BB ft - scan.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×