Obstarávanie

Nákup kameniva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 898 173,00
Konečná suma(Bez DPH):
57 066,00
Zaplatené:
0.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14212000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup kameniva, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny: a) 14212000-0 (Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu) b) 44900000-9 (Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica), ktorý je rozdelený na dve časti: - časť A - Nákup kameniva BEZ dopravy - časť B - Nákup kameniva S dopravou Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody: 1) OZ Šaštín 2) OZ Smolenice 3) OZ Levice 4) OZ Topoľčianky 5) OZ Prievidza 6) OZ Trenčín 7) OZ Považská Bystrica 8) OZ Žilina 9) OZ Čadca 10) OZ Námestovo 11) OZ Liptovský Hrádok 12) OZ Beňuš 13) OZ Čierny Balog 14) OZ Slovenská Ľupča 15) OZ Žarnovica 16) OZ Kriváň 17) OZ Rimavská Sobota 18) OZ Revúca 19) OZ Rožňava 20) OZ Košice 21) OZ Prešov 22) OZ Vranov 23) OZ Sobrance 24) OZ Lesnej techniky 25) OZ Semenoles

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ROCK WORKS s.r.o. 2 750,00 Neuvedené EUR 18. November 2020 297107
VSK MINERAL s.r.o. 4 1 393,00 Neuvedené EUR 20. November 2020 297106
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 5 1 360,00 Neuvedené EUR 16. November 2020 297105
VSK MINERAL s.r.o. 4 1 400,00 Neuvedené EUR 4. November 2020 297104
Kameňolom Sokolec s.r.o. 5 5 940,00 Neuvedené EUR 16. November 2020 297103
EKOPRIM, s.r.o. 5 5 130,00 Neuvedené EUR 24. November 2020 297102
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 3 4 986,00 Neuvedené EUR 7. November 2020 297101
Miroslav Greško - BIELOSTAV 1 9 660,00 Neuvedené EUR 4. November 2020 297100
Miroslav Greško - BIELOSTAV 3 5 300,00 Neuvedené EUR 14. Október 2020 297099
Calmit, spol. s r.o. 3 19 772,00 Neuvedené EUR 21. Október 2020 297098
ROLTA, s.r.o. 1 1 375,00 Neuvedené EUR 14. Október 2020 297097

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Sutazne podklady - Informacia k zverejnovaniu dokumentov 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085891/content/1046710/download","filename":"VO - Kamenivo - DNS - Info o zverejnovani dokumentov.pdf"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady po aktualizacii 27. Apríl 2020 27. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089175/content/1053130/download","filename":"VO - Kamenivo - DNS - Sutazne podklady v2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Nákup kameniva pre OZ Levice časť A bez dopravy pre k.ú.Ladzany 28. Júl 2020 28. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102186/content/1079385/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk-Do_profilu_VO(hash).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia poúk OZLT - výzva č. 2 29. Jún 2020 29. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097893/content/1071408/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (na profil) 29.06.2020.pdf"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady 30. Marec 2020 1. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085734/content/1047233/download","filename":"VO - Kamenivo - DNS - Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085734/content/1047234/download","filename":"VO - Kamenivo - DNS - Sutazne podklady_docsubory.docx"}]
Súťažné podklady Ziadost o vysvetlenie - stanovisko k 17.04.2020 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087900/content/1050786/download","filename":"VO - Kamenivo - DNS - ZoV na web.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - OZLT - výzva č. 1 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097670/content/1070933/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (na profil) 26.06.2020.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×