Dodávateľ

SATUR TRAVEL a.s.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SATUR TRAVEL a.s.

IČO: 35787201

Adresa: Miletičova 1, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2377

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Február 2020

Záznam platný do: 26. Február 2023

Posledná zmena: 5. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 232 525,00 EUR 6 6
2014 1 907 544,00 EUR 15 15
2015 40 884,00 EUR 6 6
2016 357 378,00 EUR 11 11
2017 365 394,00 EUR 7 7
2018 5 774 845,00 EUR 10 10
2019 600 000,00 EUR 1 1
2020 2 234 583,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 759,00 EUR 1 1
2017 2 602 865,00 EUR 30 30
2018 5 879 620,00 EUR 11 11
2019 28 302,00 EUR 4 4
2020 2 995 262,00 EUR 10 11
2021 345,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 954 583,00 1954583.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 10 350 996,00 350996.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 245 734,00 245734.00 EUR
Dopravný úrad 6 40 884,00 40884.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 12 892,00 12892.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 1 574 998,00 1574998.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 109 476,00 109476.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 180 152,00 180152.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 5 957 008,00 5957008.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 19 020,00 19020.00 EUR
Slovenský olympijský výbor 2 880 000,00 880000.00 EUR
Hudobné centrum 1 2 410,00 2410.00 EUR
Slovenská asociácia univerzitného športu 1 185 000,00 185000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 041,00 10041.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 64 850,00 64850.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 133,00 6133.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb Slovenská asociácia univerzitného športu 185 000,00 185000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 8 599,00 8599.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 2 410,00 2410.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 501 371,00 501371.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 47 955,00 47955.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203 202,00 203202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 932,00 9932.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 107 748,00 107748.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 213 979,00 1213979.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 5 770,00 5770.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 51 181,00 51181.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 420,00 79420.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 712,00 4712.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 197 216,00 197216.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 40 719,00 40719.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 120 509,00 120509.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 6 867,00 6867.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 332 119,00 332119.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 178 421,00 178421.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 30 393,00 30393.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 758,00 5758.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 435,00 76435.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 183 290,00 183290.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 6 798,00 6798.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000,00 700000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 158 584,00 158584.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 403 827,00 403827.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 71 609,00 71609.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 3 927,00 3927.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 128 182,00 128182.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 419,00 27419.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 344 834,00 344834.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 152 501,00 152501.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 594 523,00 5594523.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 796,00 46796.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 8 923,00 8923.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 182 067,00 182067.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 177 874,00 177874.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 166,00 79166.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 37 361,00 37361.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 60 857,00 60857.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26 061,00 26061.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 136,00 6136.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, reportingu, kontrolno-analytického systému a ostatných súvisiacich služieb príslušníkov rezortu obrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 000,00 2000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 607,00 6607.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 603,00 603.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letecká preprava pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 880 000,00 880000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 880 000,00 880000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 847,00 20847.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 390 704,00 390704.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 437,00 28437.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 147 373,00 147373.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 173 882,00 173882.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 330 192,00 330192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 345,00 345.0 EUR 2018 Služby Áno 1

lenicka@ba.satur.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 8.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 8.07.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×