Osoba

JUDr. Ľudmila Masariková


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
47 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
222
Zmlúv:
232
V celkovej hodnote:
31,397,476 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. 31390315 Áno
MERK REALITY a.s. 35787198 Nie
SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 Áno
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Áno
PAN REAL a.s. 43813348 Nie
Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 35839228 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. 31390315 Áno
MERK REALITY a.s. 35787198 Nie
SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 Áno
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR 133,900 EUR 17. Jún 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 10,092 EUR 29. Október 2013
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 209,998 EUR 3. August 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 130,103 EUR 2. August 2013
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum I. kvartál 2015 1,411 EUR 22. Január 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia 15,881 EUR 31. Marec 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 225,525 EUR 8. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 93,004 EUR 8. Október 2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 8,796 EUR 29. Október 2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 64,973 EUR 2. August 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách. 1,028 EUR 29. Apríl 2011
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb s prepravou osôb do zahraničia 4,603 EUR 13. Február 2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 78,509 EUR 6. September 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 130,216 EUR 28. Apríl 2014
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Letecké dopravné služby. 210,000 EUR 14. Október 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 43,772 EUR 28. Apríl 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 7,138 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 14,636 EUR 2. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, reportingu, kontrolno-analytického systému a ostatných súvisiacich služieb príslušníkov rezortu obrany 1,954,583 EUR 3. Marec 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 129 EUR 2. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Autobusová doprava na prepravu zahraničných frekventantov 6,665 EUR 16. Máj 2017
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes Preprava osôb a krojov autobusom - Tatabánya, Maďarsko 366 EUR 13. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spiatočná letenka Viedeň – Zurich – Viedeň 118 EUR 14. Marec 2016
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes Preprava osôb a krojov autobusom Rožňava 890 EUR 10. November 2016
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty 24,410 EUR 19. Január 2017
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Prenájom autobusov s vodičom 7,667 EUR 7. Marec 2017
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 2x 440 EUR 1. Marec 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Medzinárodná osobná doprava 340 EUR 4. Apríl 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 24 EUR 23. Október 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Zabezpečovanie leteniek na zahraničné pracovné cesty 40,000 EUR 23. Marec 2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR 970,305 EUR 4. Február 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 5,045,524 EUR 28. Apríl 2014
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum 892 EUR 22. August 2016
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum 368 EUR 27. September 2016
Hudobné centrum abezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum 494 EUR 29. September 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 32,025 EUR 28. Apríl 2014
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum 1,460 EUR 26. Máj 2016
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum 1,686 EUR 10. Jún 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 295,028 EUR 8. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 279,645 EUR 8. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 76,827 EUR 28. Apríl 2014
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 3,927 EUR 26. Október 2015
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 2,852 EUR 23. Október 2017
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 8,811 EUR 26. Október 2015
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prepravy osôb autobusom - exkurzia 165 EUR 4. Október 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 1,270 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 17,935 EUR 2. Marec 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti 3,203,797 EUR 30. September 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 10,296 EUR 23. Október 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 603 EUR 17. September 2018
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Spiatočná letenka 42 EUR 9. Máj 2016
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes Preprava osôb a krojov autobusom Rožňava a okolie 1,162 EUR 8. Marec 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek 2,270 EUR 25. Jún 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 62,488 EUR 28. Apríl 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 21,102 EUR 29. Október 2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb 10,289 EUR 30. Jún 2014
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum II. kvartál 2015 348 EUR 10. Apríl 2015
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum II. kvartál 2015 642 EUR 7. Máj 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 24,682 EUR 28. Apríl 2014
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 4,990 EUR 3. August 2015
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 5,483 EUR 26. Október 2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 3,770 EUR 29. Október 2013
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 8,599 EUR 26. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 72,355 EUR 28. Apríl 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 17,891 EUR 2. Marec 2018
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Prenájom autobusov a mikróbusov s vodičom 8,333 EUR 25. Február 2019
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 60,857 EUR 17. September 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 27,634 EUR 2. Marec 2018
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes Preprava osôb a krojov autobusom Ľubá a Tekovské Lužany 558 EUR 13. Október 2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Poskytnutie slávnostnej večere dňa 11.02.2016 490 EUR 14. Január 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Prenájom autobusov s vodičom 22,190 EUR 6. Apríl 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 408 EUR 29. September 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Preprava osôb autobusom (adventné koncerty) 510 EUR 10. November 2016
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. 150,000 EUR 31. Júl 2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 10,601 EUR 29. Október 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 75,074 EUR 28. Apríl 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 21,125 EUR 29. Október 2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 6,089 EUR 29. Október 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 24,412 EUR 8. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 8,120 EUR 8. Október 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 76,435 EUR 6. September 2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 37,361 EUR 17. September 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 6,136 EUR 17. September 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 2,350 EUR 10. Október 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 345 EUR 17. September 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 17,159 EUR 17. September 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 71,546 EUR 2. August 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 40,622 EUR 28. Apríl 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 6,759 EUR 29. Október 2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 6,026 EUR 29. Október 2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia 60,857 EUR 30. Jún 2016
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 6,798 EUR 26. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 63,623 EUR 28. Apríl 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 5,594,523 EUR 2. Marec 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 28,656 EUR 2. Marec 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 9,474 EUR 17. September 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb 1,373 EUR 4. September 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na úradoch v zahraničí 3,237 EUR 28. Apríl 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 64,325 EUR 6. September 2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 33,709 EUR 2. August 2013
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 1,670 EUR 3. August 2015
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 8,923 EUR 26. Október 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 32,920 EUR 2. Marec 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 642 EUR 23. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti 1,717 EUR 25. Október 2019
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Autobusová preprava 918 EUR 8. Február 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 398 EUR 12. Máj 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Vnútroštátna osobná doprava 350 EUR 27. August 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 21,196 EUR 2. Marec 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Zabezpečenie leteckej prepravy osôb, cestovných lístkov a ostatných služieb 189,168 EUR 28. Október 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek 6,975 EUR 25. Jún 2013
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 54,910 EUR 28. Apríl 2014
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum 140 EUR 8. Apríl 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 26,024 EUR 28. Apríl 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 115,057 EUR 6. September 2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia 60,492 EUR 31. December 2016
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 5,770 EUR 26. Október 2015
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 6,867 EUR 26. Október 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 30,393 EUR 6. September 2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia 106,607 EUR 30. Jún 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 233,333 EUR 23. Október 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 3,315 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 12,868 EUR 28. Apríl 2014
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 3,897 EUR 26. Október 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Príležitostná autobusová preprava 92,072 EUR 8. August 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 1,898 EUR 23. Október 2017
Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 1,600 EUR 28. Február 2018
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 8,398 EUR 29. Október 2013
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek 10,886 EUR 25. Jún 2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 50,511 EUR 6. September 2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 90,590 EUR 6. September 2013
Dopravný úrad Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 4,446 EUR 26. Október 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 60,271 EUR 6. September 2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 64,850 EUR 6. September 2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zabezpečenie leteniek 6,133 EUR 29. Október 2013
Hudobné centrum Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum 2,410 EUR 5. Október 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb 47,955 EUR 6. September 2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia 13,053 EUR 31. Marec 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 8,441 EUR 28. Apríl 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v 35,640 EUR 28. Apríl 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 1,150,000 EUR 17. September 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 12,808 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 28,431 EUR 2. Marec 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 15,994 EUR 23. Október 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb 26,061 EUR 17. September 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Zájazd Francúzsko - Venaray les Laumes 12,010 EUR 26. Apríl 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Medzinárodná osobná doprava 264 EUR 27. Marec 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline 4,336 EUR 23. Október 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 38,521 EUR 8. September 2016
IUVENTA Autobusová doprava 140 EUR 20. Marec 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 12,368 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 7,935 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 968 EUR 8. September 2016
IUVENTA Autobusová doprava 1,050 EUR 27. Marec 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 3,800,000 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 1,322 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Nepravidelná preprava autobusom 24,996 EUR 4. Február 2020
IUVENTA Autobusová doprava 907 EUR 27. Február 2020
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Nepravidelná autobusová doprava - jednodňové zájazdy pre seniorov 4,400 EUR 26. Máj 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Nepravidelná preprava autobusom 12,917 EUR 5. Jún 2018
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia 89,700 EUR 5. Október 2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 11,082 EUR 8. September 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA 114,741 EUR 24. Júl 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 847 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 904 EUR 8. September 2016
Bratislavský samosprávny kraj Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách 0 EUR 11. November 2016
IUVENTA Autobusová doprava 167 EUR 7. Máj 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 2,967 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 1,923 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty 35,832 EUR 8. September 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Nepravidelná preprava autobusom 0 EUR 29. Máj 2019
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Zabezpečenie prepravy osôb 60,000 EUR 20. Apríl 2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Prepravné služby autobusmi, mikrobusmi a osobnými motorovými vozidlami vyššej strednej triedy 4,200 EUR 30. August 2016
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR 360,000 EUR 12. December 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín 71,609 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín 120,509 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín 128,182 EUR 7. Apríl 2014
Správa účelových zariadení Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3. 43,384 EUR 12. Júl 2017
Slovenská asociácia univerzitného športu Zabezpečenie leteckej prepravy osôb 185,000 EUR 5. December 2016
Slovenský hydrometeorologický ústav Autobusová preprava osôb 1,144 EUR 9. Máj 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín 1,213,979 EUR 7. Apríl 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín 40,719 EUR 7. Apríl 2014
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Catering na stretnutia jubilantov 3,800 EUR 1. Jún 2016
Správa účelových zariadení Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE 198,892 EUR 15. Október 2019
Správa účelových zariadení Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3. 44,900 EUR 12. Júl 2016
Slovenská filharmónia Ubytovanie SF v zahraničí 65,000 EUR 10. Máj 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 4,503 EUR 16. Máj 2014
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 3,366 EUR 16. Máj 2014
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 6,556 EUR 16. Máj 2014
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Bratislava Dúbravka - Senec centrum 124 EUR 4. Marec 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Malacky - 1xnástup Bratislava - Senec centrum, Senec centrum - Senec jazerá - Senec centrum - Bratislava 208 EUR 4. Marec 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Stupava - Svätý Jur a späť, Záhorská Ves-Svätý Jur a späť, Bratislava - Svätý Jur a späť, Malacky - Svätý Jur a späť, Zohor - Svätý jur a späť 747 EUR 11. Apríl 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Senec - Bratislava a späť, Rača - Bratislava a späť 180 EUR 21. Apríl 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 7,988 EUR 16. Máj 2014
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Autobusová preprava na burzu práce Chyť sa príležitosti a späť 9,325 EUR 5. Február 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: 2 x Bratislava - Plavecký Štvrtok a späť, Rusovce-Plavecký Štvrtok a späť, Veľké Leváre - Lozorno - Plavecký Štvrtok a späť 791 EUR 31. August 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 4,891 EUR 16. Máj 2014
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy) 95,667 EUR 6. Marec 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR 78,900 EUR 3. Apríl 2018
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 4,712 EUR 16. Máj 2014
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Doľany - Častá - Budmerice - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Budmerice -Častá - Doľany 188 EUR 3. Február 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Šenkvice - Modra - Pezinok - Limbach - Svätý Jur - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Svätý Jur - Limbach - Pezinok - Modra - Šenkvice 125 EUR 2. Február 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Senec jazerá -Senec centrum, Malacky - 1xnástup Bratislava - Senec centrum, Senec centrum - 1xvýstup Bratislava - Malacky 274 EUR 4. Marec 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Pezinok centrum - Senec centrum 125 EUR 7. Marec 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Studienka - Závod - Veľké Leváre - Malacky - Gajary, Gajary -Malacky - Veľké leváre - Závod - Studienka, Pezinok - Bratislava - Zohor – Gajary, Gajary - Zohor - Bratislava - Pezinok 417 EUR 21. Marec 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Lozorno - Stupava - Budmerice a späť, Bratislava Ružinov -Budmerice a späť, Bernolákovo - Senec - Budmerice a späť, Vysoká pri Morave - Zohor -Budmerice a späť 916 EUR 22. Jún 2016
Stredisko sociálnej starostlivosti Autobusová doprava pre denné centrá 12,090 EUR 25. November 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 2,636 EUR 16. Máj 2014
Slovenský olympijský výbor Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV 56,000 EUR 1. August 2014
Slovenský olympijský výbor Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV 183,333 EUR 12. August 2014
Slovenská ústredná hvezdáreň Ubytovanie pre účastníkov mládežníckej vedomostnej súťaže 416 EUR 15. Marec 2016
Športové centrum polície Preprava ženského hokejového družstva autobusom na domáce a zahraničné športové podujatia 8,692 EUR 14. Júl 2017
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Veľké Leváre-Bratislava IV.-Šenkvice a späť, Bratislava DNV-Bratislava V.-Šenkvice a späť, Modra-Šenkvice a späť 680 EUR 31. Marec 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 5,049 EUR 16. Máj 2014
Slovenská filharmónia Nepravidelná doprava pre potreby SF 154,500 EUR 24. Júl 2019
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Bratislava Dúbravka-Bratislava Vrakuňa - Senec centrum, Bratislava Rača - Senec centrum, Senec centrum - Bratislava Rača, Senec centrum - Bratislava Vrakuňa - Bratislava Dúbravka 292 EUR 8. Marec 2016
Športové centrum polície Preprava ženského hokejového družstva autobusom na domáce a zahraničné športové podujatia 6,497 EUR 9. Január 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 4,712 EUR 16. Máj 2014
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 9,450 EUR 16. Máj 2014
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 4,858 EUR 16. Máj 2014
Slovenský olympijský výbor Letecká preprava pre potreby SOV 600,000 EUR 16. Január 2019
Slovenský olympijský výbor Letecká preprava pre potreby SOV 280,000 EUR 16. Január 2020
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Nepravidelná autobusová doprava - SOČ 5,830 EUR 19. Február 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Modra - Šenkvice - Pezinok - Limbach - Svätý Jur - Bratislava a nazad, Gajary - Malacky - Stupava - Bratislava a nazad 429 EUR 14. Október 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie Devínska Nová ves - Čataj a nazad, Bratislava Vajnory - Čataj a nazad, Ivánka pri Dunaji - Čataj a nazad 417 EUR 17. Október 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 262 EUR 16. Máj 2014
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách 5,407 EUR 16. Máj 2014
Slovenská filharmónia Ubytovanie SF - tuzemské 65,000 EUR 7. Máj 2019
Slovenská filharmónia Ubytovanie SF - tuzemské 180,000 EUR 7. Máj 2019
Slovenská filharmónia Ubytovanie SF - tuzemské 55,000 EUR 7. Máj 2019
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Hrubá Borša - Ivánka pri Dunaji - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Ivánka pri Dunaji - Hrubá Borša 229 EUR 3. Február 2016
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre autobusová preprava na podujatie: Bernolákovo - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Bernolákovo 130 EUR 3. Február 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×