Dodávateľ

Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad

IČO: 31675859

Adresa: Rovná 594/5, Poprad

Registračné číslo: 2017/10-PO-E6445

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Október 2017

Záznam platný do: 10. Október 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 18 097,52 EUR 11 11
2017 13 088,62 EUR 10 10
2018 105 958,98 EUR 9 9
2019 107 493,09 EUR 14 14
2020 1 648,28 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 18 097,52 EUR 11 11
2017 13 088,62 EUR 10 10
2018 105 958,98 EUR 9 9
2019 107 493,09 EUR 14 14
2020 1 648,28 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 124,95 1124.95 EUR
Mesto Levoča 1 17 400,00 17400.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 3 734,20 3734.20 EUR
Slovak Business Agency 1 1 400,00 1400.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 69 499,17 69499.17 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 083,33 2083.33 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 184,17 184.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 458,33 458.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 83,33 83.33 EUR
Slovenské národné múzeum 8 5 049,00 5049.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3 10 088,99 10088.99 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 229,99 229.99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 081,67 2081.67 EUR
Mesto Kežmarok 1 7 263,64 7263.64 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 29 999,05 29999.05 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 4 71 254,93 71254.93 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 10 230,83 10230.83 EUR
Krajská prokuratúra 1 0,00 0.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 2 1 580,00 1580.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 691,67 691.67 EUR
Malá Fatra 2 4 743,33 4743.33 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 4 7 005,91 7005.91 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 100,00 100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačiarenské služby Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 68 500,00 68500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Múzeum mesta Bratislavy 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Reklamný leták - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 186,00 186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovak Business Agency 1 740,00 1740.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačoviny TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 12 340,00 12340.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22 159,50 22159.5 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač programového bulletinu a rollapu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" Kysucké múzeum v Čadci 3 163,60 3163.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 274,50 274.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač a dodávka magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Katolícka univerzita v Ružomberku 50 530,60 50530.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendára Slovenská ústredná hvezdáreň 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač ročenky Slovenská ústredná hvezdáreň 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 942,00 942.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - pracovný zošit Slovenské národné múzeum 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač mapy POI, Tlač propagačných materiálov, Malá Fatra 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač návštevných lístkov a žiadaniek ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 360,00 360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - kalendáriky, plagátový kalendár Slovenské národné múzeum 305,40 305.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 770,00 770.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodanie vizitiek na obdobie 48 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 6 600,00 6600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské, grafické, DTP a distribučné služby na 12 mesiacov (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 176 145,30 176145.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 208,00 208.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kolektívnej monografie "Kysuce 1938-1945" Kysucké múzeum v Čadci 4 141,50 4141.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta Mesto Levoča 20 880,00 20880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 14 520,00 14520.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry v 3 jazykových mutáciách Malá Fatra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a tlač kalendárov na kalendárny rok 2020 Trenčiansky samosprávny kraj 3 225,00 3225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie "Matej Bel: Liptovská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 2 557,50 2557.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kalendária podujatí na rok 2020 Kysucké múzeum v Čadci 484,00 484.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - kalendáriky, plagátový kalendár Slovenské národné múzeum 252,70 252.7 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby-propagačné letáky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Polygrafický materiál pre ofsetovú tlač – tlačové dosky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 124,95 1124.95 EUR 2020 Tovary Nie 1http://www.slza.sk


+421907919707


slza@slza.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 78 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Kováč
Adresa:
Dovalovo 599 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavel Kováč
Adresa:
Moyzesova 190/20 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEAGLE s. r. o.
Adresa:
Kuzmányho Liptovský Mikuláš 03101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×