Dodávateľ

Lucia Rošková R-interiér

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lucia Rošková R-INTERIÉR

IČO: 41192516

Adresa: M. R. Štefánika 2588/33, Zvolen

Registračné číslo: 2021/11-FO-F7906

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. November 2021

Záznam platný do: 12. November 2024

Posledná zmena: 17. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 241 791,70 EUR 147 147
2017 281 008,88 EUR 109 109
2018 576 863,02 EUR 73 75
2019 194 754,32 EUR 20 21
2020 86 919,19 EUR 24 24
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 241 791,70 EUR 147 147
2017 281 008,88 EUR 109 109
2018 436 537,02 EUR 72 74
2019 335 080,32 EUR 21 22
2020 86 919,19 EUR 24 24

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 50 935,11 50935.11 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 25 391,67 25391.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 88 332,33 88332.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 259,17 259.17 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 547,84 547.84 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 14 602,02 14602.02 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 23 309,58 23309.58 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 315,47 315.47 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41 12 411,96 12411.96 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 3 097,47 3097.47 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 20 508,99 20508.99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 7 457,99 7457.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 7 2 571,79 2571.79 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 1 405,99 1405.99 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 429,00 429.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 5 289,99 5289.99 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 749,00 1749.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 640,00 640.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 16 014,47 16014.47 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4 000,00 4000.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 1 024,15 1024.15 EUR
Slovenské národné múzeum 30 8 208,23 8208.23 EUR
Stredná odborná škola 2 1 136,41 1136.41 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 11 001,71 11001.71 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 15 8 611,99 8611.99 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 625,00 7625.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18 28 738,43 28738.43 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 11 829 399,17 829399.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 3 769,98 3769.98 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 5 461,36 5461.36 EUR
Slovenské národné divadlo 1 184,99 184.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 916,67 916.67 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 13 6 872,98 6872.98 EUR
Spišská katolícka charita 1 313,67 313.67 EUR
Zoologická záhrada 6 20 224,03 20224.03 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 458,00 458.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 7 20 422,48 20422.48 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 132,42 132.42 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 2 064,17 2064.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 840,92 4840.92 EUR
Obec Prašice 1 99,66 99.66 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 1 114,75 1114.75 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 53 062,39 53062.39 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 231,96 231.96 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 3 408,33 3408.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 12 8 828,90 8828.90 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 10 300,00 10300.00 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 3 7 814,66 7814.66 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 5 583,17 5583.17 EUR
Dopravná akadémia 1 166,66 166.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 15 737,16 15737.16 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 790,83 2790.83 EUR
Spojená škola 1 620,82 620.82 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 8 802,73 8802.73 EUR
Obecný technický podnik Staškov 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 749,17 1749.17 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 3 1 939,17 1939.17 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 208,00 208.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 082,50 1082.50 EUR
Domov dôchodcov 1 230,00 230.00 EUR
jai group s.r.o. 1 3 797,82 3797.82 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 10 626,00 10626.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 465,83 2465.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Keramická dlažba do priestorov chodby na OZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska fólia /Agro/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty, riedidlá , penetračné nátery a stierky Slovenské národné múzeum 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tovar na stavebné práce Obecný technický podnik Staškov 7 600,00 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náterové farby a riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, laky, potreby na maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarske potreby, stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, omietky, lepidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 115,42 2115.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSB dosky s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 058,00 1058.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 212,00 212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perlit Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26,00 26.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby a matreiál Ekonomická univerzita v Bratislave 334,00 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Slovenské národné múzeum 162,00 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poštové obálky Obec Prašice 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 547,13 8547.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, maliarske štetce, maliarske valce Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 124,62 3124.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Email, bandáž,l Dopravná akadémia 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Zoologická záhrada 5 882,40 5882.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Spojená škola 987,00 987.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný a spojovací materiál, náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 642,87 2642.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Základná škola s materskou školou Cinobaňa 330,88 330.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba a riedidlo na maľovanie vonkajších bazénov. Správa telovýchovných zariadeni 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 104,00 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlo DUVILAX Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 93,00 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá, maliarske štetce Technická univerzita v Košiciach 57,00 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Zoologická záhrada 9 376,20 9376.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 241,98 1241.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a moridlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 580,00 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
syntetický vrchný náter na kov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné a dielenské náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 774,00 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba chlór - kaučuková a príslušenstvo na maľovanie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134,70 134.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenský zverák Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálna príklepová vŕtačka 650W Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sada vrtákov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 72,50 72.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové farby, laky, tmely a maliarske potreby Spišská katolícka charita 397,20 397.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 2 148,00 2148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, štetce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 105,00 2105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemicko-technické výrobky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 11 510,00 11510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pletivo a príslušenstvo Zoologická záhrada 4 095,80 4095.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stavebného materiálu jai group s.r.o. 4 170,00 4170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre maliarov Stredná odborná škola 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba, penetrácia, silikón Ústav na výkon trestu odňatia slobody 373,00 373.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a obklady Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 588,70 588.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby na kov, tužidlá a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja EUR 2016 Tovary Áno 1
Maliarské a natieračské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Professional príklepová vŕtačka Krajská prokuratúra v Prešove 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Zoologická záhrada 2 820,25 2820.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a maliarske náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
STAVEBNÝ MATERIÁL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 536,29 536.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, tónovacie farby, savo proti plesni, penetrácia, farba protiplesňová, sádra Stredná odborná škola lesnícka 1 067,00 1067.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riedidlo, technický benzín, farby, lepidlo, štetce Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby pre interiérové použitie vrátane dopravy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 402,00 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 495,15 495.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarska farba Slovenské národné divadlo 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 330,00 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 654,34 654.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 154,20 154.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby Základná škola s materskou školou Babín 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a maliarske náradie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 998,21 998.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a materiál na povrchovú úpravu stien Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 12 408,82 12408.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie farieb a maliarskych potrieb MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 236,38 236.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slovakryl 0,75 kg - univerzálna vodou riediteľná farba Slovenské národné múzeum 97,66 97.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 485,00 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba syntetická základná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68,00 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 325,00 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náradie a spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 407,00 1407.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 467,51 1467.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby na kov, tužidlá a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 84 000,00 84000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne stavebné materiály Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 363,00 363.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na zváranie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 234,00 234.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Domov dôchodcov 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske štetce a valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 249,00 10249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špagát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 249,00 249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lak, moridlo, štetec, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40,82 40.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na bežnú údržbu a opravy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie pre správu a údržbu laboratórií Technická univerzita v Košiciach 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 583,00 1583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farba Slovenské národné múzeum 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pletivá, dvere, brány a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 719,00 5719.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 18,80 18.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada nastrčných hlavíc JONNESWAY/ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 742,00 1742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 012,00 3012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 002,94 5002.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 841,72 1841.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 940,00 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby, materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 823,84 823.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zváračka a príslušenstvo Technická univerzita v Košiciach 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protiplesňová interiérová farba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drôtená kefa s plastovou rukoväťou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 107,00 107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990,00 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 090,00 2090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál IV. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby,značkovacie fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 397,20 397.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 865,16 4865.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre maliarov Stredná odborná škola 1 436,00 1436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pojazdné lešenie, striekacia pištoľ Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné materiály TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 39 800,00 39800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND na krovinorezy a kosačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obklad na steny a lepiaca malta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenské náradie UNIVERZITA J. SELYEHO 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 345,25 2345.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, spojivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 616,20 2616.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 415,00 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska fólia /Agro/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 345,53 6345.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stierka lepiaca, doska tepelnoizolačná a cement špeciálny Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 34 753,00 34753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka náterových farieb, lakov a tmelov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 653,98 653.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, tmely a maliarske potreby (46_2017/1) Zoologická záhrada 1 754,51 1754.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a maliarske náradie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 887,20 2887.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15,20 15.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lak, moridlo, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 34,54 34.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 102,86 102.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarske potreby, stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 370,00 1370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 79 000,00 79000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba a riedidlo. Správa telovýchovných zariadeni 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál 02/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 8 100,00 8100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre maliarov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 174,40 2174.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
exteriérová farba, maliarske potreby Slovenské národné múzeum 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, maliarske štetce, maliarske valce Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 413,55 2413.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál, ložiská, hliníkové profily, farby, nábytkové kovanie Technická univerzita v Košiciach 352,00 352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby pre rekonštrukčné práce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 012,80 1012.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lak na drevo a riedidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 276,00 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
maliarske farby Slovenské národné múzeum 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby v spreji a lepidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38,12 38.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 184,00 17184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náterový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 490,80 490.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Slovenské národné múzeum 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 117,33 117.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný spotrebný materiál Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 150,00 9150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antigrafity náter, odstraňovač grafitových náterov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 009,50 1009.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál, ložiská, hliníkové profily, farby, nábytkové kovanie Technická univerzita v Košiciach 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polykarbonát Akyver číry a príslušenstvo k montáži polykarbonátových dosiek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 981,60 6981.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
netkaná geotextília Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 128,00 1128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a maliarske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 455,75 10455.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny stavebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600,72 3600.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sadrokartón a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gumaoasfalt SA12 / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 459,00 459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, maliarske potreby, stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 645,55 645.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 545,00 12545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olejová farba, riedidlo, štetec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 138,75 138.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dlažba, náter a dvere. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 32 600,00 32600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný nábytok a slnečníky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 135,49 2135.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo, piesok a stavebný materiál (37_2017) Zoologická záhrada 6 792,90 6792.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný a hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 896,00 4896.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Impregnácia dreva Slovenské národné múzeum 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, tónovacie farby, penetrácia, farba protiplesňová, sadra, náterová farba, savo proti plesni alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty a lepidlá Slovenské národné múzeum 76,16 76.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba, riedidlo, štetce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 580,61 580.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 115,05 115.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 030,00 2030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
palisander Slovenské národné múzeum 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 975,00 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB doska a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lazúra Belinka toplasur - hrubovrstvá lazúra na drevo PALISANDER Slovenské národné múzeum 92,50 92.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement a vápno Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 086,00 1086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 590,00 2590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Značkovací sprej Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 71,20 71.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartáč oceľový s rúčkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
maliarske náterové, natieračské potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 22 138,80 22138.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 141,00 141.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby antikorózna, farby na drevo Slovenské národné múzeum 253,00 253.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dočasná značkovacia farba v spreji Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 673,60 59673.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, tmel, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35,16 35.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
živicové produkty, lepidlá, sadra, jednorázové rukavice Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup lepidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby - farba v spreji Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá, penetrácia, tmely, štetce Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 589,20 5589.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pórobetónové tvárnice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné baliace fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 116,00 116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lak na drevo a riedidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 462,00 462.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 576,00 576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 752,72 752.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, maliarske potreby, stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 094,00 6094.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 700,00 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, maliarske potreby, stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, laky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137,00 137.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 708,34 1708.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25,00 25.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 98,70 98.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epoxidová živica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty a lepidlá Slovenské národné múzeum 236,33 236.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 271,00 271.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MDF dosky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 159,11 159.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 632,07 2632.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a maliarske náradie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 887,20 2887.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
exteriérová farba, maliarske potreby Slovenské národné múzeum 1 370,00 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba a riedidlo. Správa telovýchovných zariadeni 3 050,00 3050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 974,00 1974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby - laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon trestu odňatia slobody 612,00 612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 404,00 1404.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - priečkovka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610,00 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 315,80 3315.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 110,00 2110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovací sprej, značkovacia páska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 283,68 283.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 945,35 945.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové a celomosadzné kefy s rúčkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98,00 98.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 545,00 2545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 314,04 314.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
maliarske farby Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 385,00 385.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231,00 231.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protiplesňové prípravky a hmoty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 602,05 3602.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál a farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 187,00 187.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 853,00 853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, tónovacie farby, penetrácia, farba protiplesňová, náterová farba, Savo proti plesni alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 645,00 645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérová biela farba na steny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 369,16 369.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Murárske potreby a náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 860,00 3860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 396,74 27396.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál a farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarské potreby a brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protipožiarne nátery na drevo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 151,00 151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícke pomôcky- značkovací sprej, značkovacia páska, krieda, laminátové pásmo, oceľové pásmo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 332,15 332.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarska páska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,00 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 298,27 298.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNS1 - stavebné materiály 2018-2019 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 352 351,00 352351.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Farba na kov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
lepidlo novolep PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46,00 46.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
farba, malta, acetón, štetce Slovenské národné múzeum 970,00 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 187,61 1187.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálne farby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 548,60 548.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby - laky, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 015,39 1015.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby-laky a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 945,00 1945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 737,00 1737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 142,83 6142.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 681,25 681.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlá, špeciálne lepidlá na obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 010,00 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 849,20 2849.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál VI. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNS1 - stavebné materiály 2018-2019 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 140 326,00 140326.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 752,00 12752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 305,00 305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,80 75.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
palisander, izolácia, stierka, štetce Slovenské národné múzeum 1 721,00 1721.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 576,00 576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 716,00 1716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové schody a cement Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 166,00 1166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNS1 - stavebné materiály 2018-2019 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 103 325,00 103325.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lazúra na drevo, prostriedok na ošetrenie dreva a štetce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 208,00 208.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tekutej expanzívnej cementovej malty na kotvenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 016,00 14016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby-laky a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 984,00 984.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 980,00 2980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 741,50 3741.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 445,00 3445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 020,00 1020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzita Komenského v Bratislave 6 030,00 6030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 811,04 3811.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stavebných materiálov pre potreby TS Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 377,00 2377.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 9 535,47 9535.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Slovenské národné múzeum 405,00 405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 262,00 5262.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 168,50 168.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 865,00 2865.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
farby, lak Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové látky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 455,00 1455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DNS1 - stavebné materiály 2018-2019 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 119 748,00 119748.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 481 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Lucia Rošková
Adresa:
M. R. Štefánika 2588/33 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Kavulič, advokát
Adresa:
Tkáčska 2 Prešov 08001
Meno:
Mgr. Peter Kavulič Advokátska kancelária
Adresa:
Ul. 26. novembra 3 Humenné 06601
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.11.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 11.10.2018 do: 7.11.2018

StiahniZáznam platný od: 16.10.2017 do: 11.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×