Dodávateľ

GOTANA, s. r. o.

Nedanovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GOTANA, s. r. o.

IČO: 46279491

Adresa: 301, Nedanovce

Registračné číslo: 2019/7-PO-E1849

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2019

Záznam platný do: 28. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 914,18 EUR 18 18
2017 56 603,33 EUR 14 14
2018 34 113,34 EUR 10 10
2019 52 265,99 EUR 10 10
2020 4 027,50 EUR 2 2
2021 5 250,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 914,18 EUR 18 18
2017 56 603,33 EUR 14 14
2018 34 113,34 EUR 10 10
2019 52 265,99 EUR 10 10
2020 4 027,50 EUR 2 2
2021 5 250,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 2 320,00 2320.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 13 225,00 13225.00 EUR
Mesto Rožňava 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 2 7 255,00 7255.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 707,50 1707.50 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 5 250,00 5250.00 EUR
Mesto Komárno 2 4 560,00 4560.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 1 500,00 1500.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 725,00 725.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 5 333,33 5333.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 2 658,33 2658.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 240,00 1240.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 920,84 920.84 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 1 441,67 1441.67 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 3 616,00 3616.00 EUR
Spojená škola 1 1 310,00 1310.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 3 312,50 3312.50 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 17 412,50 17412.50 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 2 21 166,66 21166.66 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 1 316,67 1316.67 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 6 291,67 6291.67 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 2 900,00 2900.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 1 162,50 1162.50 EUR
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 3 20 583,34 20583.34 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 1 341,67 1341.67 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 1 033,33 1033.33 EUR
Základná škola - Alapiskola 2 13 458,33 13458.33 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 4 6 783,34 6783.34 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 3 17 920,00 17920.00 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 2 191,67 2191.67 EUR
Gymnázium Ivana Bellu 1 1 165,83 1165.83 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 2 100,00 2100.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1 700,00 1700.00 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 1 658,33 1658.33 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 0,00 0.00 EUR
ENVIRAL, a.s. 1 12 880,00 12880.00 EUR
Stredná odborná škola 1 733,33 733.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interaktívna tabuľa Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplet interaktívnej tabule, projektora a mobilného držiaka Kancelária verejného ochrancu práv 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava pre MŠ_109 Mesto Komárno 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch širokouhlá 78, projektor Acer S1283Hne , mobilný držiak tabule so zdvihom E4 Spojená škola 1 955,00 1955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 348,00 1348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívne učebné pomôcky Gymnázium Ivana Bellu EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplet pre interaktívne premietanie Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 17 870,00 17870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná otočná obojstranná magnetická tabuľa Metodicko-pedagogické centrum 1 756,00 1756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktický komplet - interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 1 819,65 1819.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktický komplet - interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 1 819,65 1819.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s krátkou projekciou - PRO-Board 78, Epson EB-520, notebook LENOVO B50-50, držiak na krátku projekciu, kabeláž Základná škola - Alapiskola 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola J. F. Rimavského 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetická tabula, sada k tabuliam a príslušenstvo. Katolícka univerzita v Ružomberku 497,38 497.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 485,61 1485.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna komplet. alebo ekvivalent Základná škola Slovenská Kajňa 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule s príslušenstvom Mesto Rožňava 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety a počítače s príslušenstvom Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 3 829,50 3829.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 290,00 1290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT 2 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo, počítače, monitory, interaktívne tabule, projektory a príslušenstvo Základná škola J. F. Rimavského 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 22 400,00 22400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa a notebook pre MŠ_120 Mesto Komárno 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 1 878,25 1878.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa KOMPLET A PRO-BOARD 78 Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 200,00 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 415,00 1415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplet pre interaktívnu výučbu na základných školách, prostredníctvom interaktívneho premietania na multidotykovú interaktívnu tabuľu. Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou EPSON EB-685W / Optoma, Hraddisk, Interné slim dvd napalovačky Základná škola s materskou školou Župkov 5 300,00 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety a počítače Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – Multidotyková interaktívna tabuľa s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 242,60 1242.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor na krátku projekciu, mobilný držiak tabule so zdvihom, notebook s programovým vybavením, reproduktor, príslušenstvo Turčianska knižnica v Martine 3 436,13 3436.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 398,40 3398.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa KOMPLET A PRO-BOARD 78 Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 750,00 5750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biele magnetické popisovacie tabule Stredná odborná škola 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - IKT technika Obec Trenčianska Teplá 2 446,40 2446.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
IT technika ENVIRAL, a.s. 14 337,26 14337.26 EUR 2018 Tovary Áno 1
Interaktívna tabuľa KOMPLET A PRO-BOARD 78 Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 750,00 5750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Otočná magnetická tabuľa Katolícka univerzita v Ružomberku 700,24 700.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s krátkou projekciou - PRO-Board 78, Epson EB-520, notebook, držiak na krátku projekciu, kabeláž Základná škola - Alapiskola 8 500,00 8500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 14 200,00 14200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ - IP a interaktívne komponenty Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 340,00 4340.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Interaktívne zostavy a notebooky Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 9 366,23 9366.23 EUR 2019 Tovary Áno 1
Interaktívna tabuľa KOMPLET A PRO-BOARD 78 Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 120,00 5120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 040,00 13040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo-klasická projekcia: projektor, tabuľa, držiak Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 213,74 1213.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom a tabletmi Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 2 625,00 2625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 323,00 2323.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multidotyková interaktívna tabuľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 333,00 2333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava Trenčiansky samosprávny kraj 8 817,12 8817.12 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 124 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Boris Gogola
Adresa:
140 Hrabovec 08611
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tatiana Gogolová
Adresa:
140 Hrabovec 08611
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
12. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Boris Gogola
Adresa:
140 Hrabovec 08611
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tatiana Gogolová
Adresa:
140 Hrabovec 08611
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Juraj Hamara
Adresa:
Dlhý rad 16 Bardejov 085 01
Meno:
JUDr. Ján Hamara
Adresa:
Hviezdoslavova 11 Námestovo 029 01
Meno:
JUDr. Ján Hamara
Adresa:
Dlhý rad 16 Bardejov 08501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 12.09.2018 do: 2.02.2021

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 12.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×