Dodávateľ

Solar 2009, a. s.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Solar 2009, a. s.

IČO: 50248685

Adresa: Piešťanská 3, Trnava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2359

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 30. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 212 141,33 EUR 3 3
2018 165 679,97 EUR 14 14
2019 224 826,90 EUR 20 20
2020 261 175,01 EUR 8 8
2021 1 594 802,00 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 212 141,33 EUR 3 3
2018 165 679,97 EUR 14 14
2019 224 826,90 EUR 20 20
2020 261 175,01 EUR 8 8
2021 1 594 802,00 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 380 843,00 380843.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 3 40 032,00 40032.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 19 771,66 19771.66 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 3 35 776,00 35776.00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 5 574,00 5574.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 9 66 952,00 66952.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 1 369 173,00 1369173.00 EUR
Obec Štiavnik 7 27 407,34 27407.34 EUR
EKOVER spol. s r.o. 1 157 622,00 157622.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3 29 864,00 29864.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 178 753,90 178753.90 EUR
Technické služby mesta Humenné 12 146 856,31 146856.31 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Slovenský hydrometeorologický ústav 193 000,00 193000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500,00 18500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 416,00 12416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700,00 15700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 417,00 18417.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 800,00 12800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 780,00 12780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 440,00 6440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 240,00 6240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100,00 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 902,00 14902.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140,00 12140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 765,00 14765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 21 800,00 21800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 200,00 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 260,00 12260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 050,00 10050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 400,00 20400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 800,00 20800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 412,00 15412.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 866,00 20866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500,00 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovarov prostredníctvom palivových kariet Slovenský hydrometeorologický ústav 187 845,00 187845.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 283,00 17283.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 587,00 12587.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 325,00 13325.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 800,00 8800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 9 400,00 9400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 157 622,00 157622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 369 173,00 1369173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 5100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500,00 14500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 500,00 6500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 950,00 5950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

compliance@solar2009.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Ján Sabol
Adresa:
Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Mikuláš Trstenský CSc.
Adresa:
Brusnicová 29 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr., CSc. Mikuláš Trstenský
Adresa:
Brusnicova 29 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ján Sabol
Adresa:
Zochova 14A Bratislava 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Mária Kollárová
Adresa:
Rajská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
COMALEX Consult, s.r.o.
Adresa:
Martina Granca 2 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.01.2018 do: 2.07.2020

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 17.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. (M.U.) 2 800 000,00 EUR Tovary 12. December 2017 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Solar 2009, a. s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×