Osoba

Ing. Robert Spišák PhD.


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Robert Spišák PhD.
Adresa:
Drotárska cesta 56 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
48 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
32
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
71
Zmlúv:
85
V celkovej hodnote:
44,296,765 EUR

Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Tatra Billing, a.s. 35810572 Nie
BUDIŠ a.s. 36396591 Nie
Slovenské pramene a žriedla, a.s. 36396591 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 47,638 EUR 20. Január 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 13. Október 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 631,903 EUR 10. Júl 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 2921 Lučenec št. hr. - Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. - Rapovce PZZ v km 102,989 394,770 EUR 6. September 2017
Slovenská správa ciest Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY 255,352 EUR 20. Apríl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 28. Máj 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 14,240 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 69,794 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 36,068 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 50,358 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach 240,000 EUR 21. Január 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach 42,780 EUR 19. Január 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach 256,592 EUR 21. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 63,075 EUR 25. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 76,201 EUR 25. Júl 2018
Hlavné mesto SR Bratislava Zabezpečenie distribúcie mesačníka 62,749 EUR 9. November 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2020 v roku 2021 140,105 EUR 17. December 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 120,198 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 34,894 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 2,888 EUR 31. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 8,699 EUR 31. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300 14,599,980 EUR 27. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 26,683 EUR 30. September 2021
Východoslovenská distribučná, a. s. Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 1,262,000 EUR 5. Máj 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 20. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 21. Február 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 43,878 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 11,598 EUR 31. Marec 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 12,536 EUR 5. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač prepravných dokladov 650,000 EUR 26. August 2021
Slovenská správa ciest Servis a údržba HS WIM systémov Measure-in-Motion 500,000 EUR 29. December 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 349,700 EUR 22. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 508,900 EUR 22. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 12. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,971 EUR 12. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 2,598,299 EUR 28. Február 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 34,800 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 36,640 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 230,126 EUR 30. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 24. Október 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020 150,929 EUR 2. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 44,150 EUR 21. Február 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 45,529 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 189,291 EUR 31. December 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 184,245 EUR 30. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 143,349 EUR 30. Jún 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba 99,215 EUR 26. November 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2015 206,100 EUR 27. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 19,950 EUR 10. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 49,725 EUR 8. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 28. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia 398,669 EUR 17. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,925 EUR 20. Jún 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 121,349 EUR 31. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 64,045 EUR 30. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel 2,541,720 EUR 10. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 10. Júl 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 ŽST Kysak - PPS. Plaveč št.hr., DÚ 12 Sabinov-Lipany,PZZ 43,902 440,269 EUR 10. Júl 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice, PZZ km 52,058 640,222 EUR 10. Júl 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 125,795 460,584 EUR 6. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,956 EUR 6. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 126 EUR 8. December 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 147,839 EUR 28. Február 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 270,000 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 525,000 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule 1,690,600 EUR 13. September 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 50,654 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Kontrola eDZ 7,588,800 EUR 29. Jún 2020
Slovenská konsolidačná, a.s. Poskytnutie služieb spracovania, hromadnej tlače, balenia a distribúcie zásielok. 65,074 EUR 22. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 54,096 EUR 6. November 2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016 206,022 EUR 16. Marec 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec, PZZ v km 1,391 a 1,710 629,460 EUR 10. Júl 2017
Slovenská správa ciest Servis a údržba predselektívnych systémov 380,440 EUR 25. Január 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 528,000 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 561,000 EUR 21. Marec 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 33,238 EUR 5. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 16,575 EUR 31. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 31. December 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Náhrada jednodrôtových mechanických závor, TÚ 3011 ŽST Šurany-ŽST Veľké Bielice, DÚ 04 Komjatice-Ivánka pri Nitre, PZZ km 16,293 538,232 EUR 10. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov I. úsek 230,448 EUR 17. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec 699,820 EUR 5. Október 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 56,568 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 155,627 EUR 30. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 1,756 EUR 9. September 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 33,385 EUR 5. September 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×