Dodávateľ

RIZNER s. r. o.

Lukavica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RIZNER s. r. o.

IČO: 46360379

Adresa: 95, Lukavica

Registračné číslo: 2020/9-PO-E6367

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. September 2020

Záznam platný do: 29. September 2023

Posledná zmena: 31. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 46 895,80 EUR 7 7
2018 147 997,19 EUR 86 86
2019 433 799,67 EUR 87 87
2020 530 342,74 EUR 133 133
2021 434 821,60 EUR 60 60
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 46 895,80 EUR 7 7
2018 147 997,19 EUR 86 86
2019 433 799,67 EUR 87 87
2020 530 342,74 EUR 133 133
2021 434 821,60 EUR 60 60

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 183 513 763,27 513763.27 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 73 040,83 73040.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 3 864,17 3864.17 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 119 082,49 119082.49 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 6 013,30 6013.30 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 16 499,00 16499.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 10 745,23 10745.23 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 865,00 865.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 3 234,50 3234.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 489,94 489.94 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 2 085,99 2085.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 3 056,64 3056.64 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 6 859,95 6859.95 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 20 762,00 20762.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 9 328,33 9328.33 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 24 669,99 24669.99 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 49 916,67 49916.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 666,66 666.66 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 244,17 244.17 EUR
Mesto Komárno 1 1 537,50 1537.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 263,31 2263.31 EUR
Mesto Svidník 1 8 891,67 8891.67 EUR
Mesto Nové Zámky 14 10 884,00 10884.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 49 983,99 49983.99 EUR
Slovenské národné múzeum 3 2 603,54 2603.54 EUR
Stredná odborná škola 1 4 500,00 4500.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 785,15 1785.15 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 4 189,93 4189.93 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 1 208,31 1208.31 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 20 829,12 20829.12 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 690,84 690.84 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 8 489,99 8489.99 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 8 397,00 8397.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 6 455,80 6455.80 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 2 740,83 2740.83 EUR
Slovenské národné divadlo 5 6 436,62 6436.62 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 3 42 689,92 42689.92 EUR
Obec Varín 1 8 040,82 8040.82 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 497,50 497.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 791,66 791.66 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 36 400,00 36400.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 230,00 230.00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 8 223,33 8223.33 EUR
Národný onkologický ústav 2 6 699,00 6699.00 EUR
Obec Prusy 1 428,33 428.33 EUR
Obec Pohorelá 1 7 320,99 7320.99 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 330,00 1330.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 808,33 2808.33 EUR
Centrum účelových zariadení 1 29 999,99 29999.99 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 291,66 291.66 EUR
Vojenský historický ústav 2 2 124,00 2124.00 EUR
Obec Nesluša 1 2 840,83 2840.83 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 44 339,98 44339.98 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 17 316,66 17316.66 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 441,66 441.66 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 3 300,00 3300.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 9 646,67 9646.67 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 2 494,99 2494.99 EUR
Dopravná akadémia 1 12 499,17 12499.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 858,33 858.33 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 883,33 883.33 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 380,00 1380.00 EUR
Stredná odborná škola 1 965,83 965.83 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 5 166,67 5166.67 EUR
Mestské služby mesta 1 660,00 660.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 7 000,00 7000.00 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 9 200,00 9200.00 EUR
Stredná odborná škola 2 5 543,33 5543.33 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 586,67 586.67 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 2 000,00 2000.00 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 2 3 589,99 3589.99 EUR
Stredná odborná škola 3 12 547,33 12547.33 EUR
Autopulz Lipany s.r.o. 2 128 620,00 128620.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 665,00 1665.00 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 1 190,82 190.82 EUR
RAMSTAV, s.r.o. 1 23 666,00 23666.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 2 650,00 2650.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 819,99 819.99 EUR
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 1 136 000,00 136000.00 EUR
Príspevková organizácia TES Čierne 2 2 032,49 2032.49 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Príves na prevoz techniky do 3,5 t Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 700,00 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup prístroja na meranie a nastavovanie podvozku automobilov - 3 D geometria Dopravná akadémia 15 700,00 15700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenské náradie a drobná stavebná mechanizácia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 421,00 29421.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, nástroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie pre autodielňu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračný pech Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 550,00 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna záhradná technika Mesto Nové Zámky 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kotúčová píla Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje a generátor Mesto Nové Zámky 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevoobrábacie náradie Slovenské národné divadlo 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez a dvojvalcový kompresor Mesto Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícke náradie , striekacia pištoľ, bezpečnostné pásy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Univerzálny sústruh Proma SPB-550/400 Stredná odborná škola 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová píla Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástroje na opracovanie materiálu Technická univerzita v Košiciach 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup prístroja na meranie a nastavovanie podvozku automibolov so zariadením Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 547,00 547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínové nožnice na živý plot Mesto Nové Zámky 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy, značkovacie spreje, brúsne a rezné kotúče Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paletový vozík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie a pomôcky do pracovných stolov strojného náradia Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický priemyselný ohrievač, priemyselný ventilátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 254,00 1254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie na opravu mechanizmov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 135,00 1135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia reťazová píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvárací a hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 994,00 994.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné náradie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 878,40 878.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové regály pozinkované so 6 drevotrieskovými policami Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 297,00 297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre krovinorezy a náhradné diely na motorové píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 843,00 843.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pásová píla na kov Stredná odborná škola 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícke náradie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenský materiál pre stredisko zámočníkov a stolárov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 831,45 2831.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rider so žacím zariadením Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 8 433,34 8433.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skrutkovač AKU s príslušenstvom, páska teflónová a príslušenstvo ku krovinorezu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 824,30 824.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy STIHL SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický zubový hydromotor UM 80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Obec Družstevná pri Hornáde 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne posuvné meradlá vrátane kalibrácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 490,34 490.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 036,40 1036.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez STIHL Mestské služby mesta 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínové nožnice na živý plot Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový vysávač a drvič Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690,84 690.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozík paletový, zdvíhacie a manipulačné prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 566,38 1566.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Stiga Combi 53 SB LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 135,00 2135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradná technika - motorový chrbtový fúkač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499,00 499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manipulačné zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna benzínová motorová píla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 834,00 1834.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paletové vozíky Národný onkologický ústav 2 928,00 2928.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez motorový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 313,00 313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjačka a štartovací vozík pre olovené akumulátory a batérie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 924,00 924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPOTREBNÝ DIELENSKÝ MATERIÁL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 694,00 1694.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrocentrála Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 319,00 319.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorové skrutkovače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 450,80 1450.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
manipulačný pracovný vozík (rudla) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 549,00 549.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Ekonomická univerzita v Bratislave 667,00 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrešok pre fajčiarov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 340,00 2340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kosačka na trávu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manipulačný vozík policový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 871,00 1871.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vyzúvačka pneumatík s prídavným montážnym ramenom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 079,00 2079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez motorový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
motorový benzínový rosič/fúkač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 714,00 714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjací štartovací zdroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 769,00 769.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia píla STIHL HT 133 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Silný profesionálny benzínový krovinorez so žacou hlavou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 100,00 9100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Husqarna LC 353V Vojenský historický ústav 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Obec Nesluša 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky, zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručne nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 795,00 1795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie spotrebného charakteru Slovenské národné divadlo 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 782,00 782.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 010,00 7010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snehová fréza Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
manometre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 508,00 44508.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145,00 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie a akumulátory Slovenské národné divadlo 980,00 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 664,00 664.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vyzúvačka pneumatík automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Orlik SKS 28/250 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojanová vŕtačka, pásová brúska, lis s račňou, hydraulický lis, bodovacie kliešte, pásová píla na kov, odchýlkomer, kovácka kovadlina, laserová vodováha, montážny vozík s ručným náradím Stredná odborná škola 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez, motorové záhradné nožnice, malotraktor dvojkolesový s vlečkou a príslušenstvom kultivátor a kosa lištová Mesto Nové Zámky 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebné pracovné náradie pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 515,00 515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický štiepač SCHEPPACH HL 1500 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 685,00 685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváračka KITin 190 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradná technika na údržbu trávnatých porastov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 157 575,72 157575.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štiepkovač drevenej hmoty Obec Pohorelá 8 785,28 8785.28 EUR 2019 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 657,00 4657.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručná Kosa Rakušanka Fux Flower , Vidly na seno, Hrable drevené na seno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zavlažovacia technika pre potreby mesta. Mesto Komárno 1 849,60 1849.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 190,00 1190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Karosáreň III. Autopulz Lipany s.r.o. 26 098,18 26098.18 EUR 2019 Tovary Áno 1
Miešacie zariadenie a striekacia kabína Autopulz Lipany s.r.o. 103 910,50 103910.5 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náradie do dielne Obec Varín 13 554,42 13554.42 EUR 2019 Tovary Áno 1
náhradné diely na technologické vozidlá Slovenské národné múzeum 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plošinové vozíky Národný onkologický ústav 6 580,00 6580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka, mulčovacia kosačka, mulčovače, krovinorezy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 972,00 8972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
akumulátorové kombinované kladivo+príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 644,24 1644.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
vybavenie autodielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 980,00 1980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Husqarna LC 347V alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrábacie stroje a rôzne náradie do dielne Spojená škola internátna Prakovce 3 802,00 3802.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie ručné, elektrické a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 079,95 1079.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlakový čistič Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 472,20 2472.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 520,00 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kliešte na vyvažovacie závažia, sada GOLA, sada na opravu závitov, kliešte nitovacie pneumatické, stlačovač brzdových piestov, sada Torx Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 292,00 292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sprej silikónový, čistič bŕzd, mazivo WD-40, pasta Loctite (ekvivalent), montážny gél, vulkanizačný cement-lepidlo, sekundové lepidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 918,00 918.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čiapočky ventilu, páska samovulkanizačná na opravu defektov pneumatík, záplaty vulkanizačné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128,00 128.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Závažie vyvažovacie na disky kolies, ventil bezdušový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 734,00 734.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Ručné elektromechanické náradie a nástroje Slovenské národné divadlo 1 370,00 1370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie do dielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 705,00 2705.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradný vysávač s drviacim zariadením Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 720,00 33720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozbrusovačka benzínová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na mokré a suché čistenie (vysávanie) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 255,00 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Party stany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 795,00 1795.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka, záhradné bambusové fakle pre astronomický kabinet a záhradné náradie pre denné centrum seniorov Mesto Nové Zámky 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvič - štiepkovač drevnej hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 558,00 14558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová reťazová píla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné odsávacie zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kanálový zdvihák Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 320,00 4320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obojsmerná vibračná doska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 019,00 1019.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vertikálny nosič sudov a rebrík hliníkový Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 354,00 354.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Športové vybavenie komunitného centra Kompas (III. časť) Mesto Nové Zámky 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Športové vybavenie komunitného centra Kompas Mesto Nové Zámky 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava a údržba hudobných nástrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Štartovací vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 584,00 584.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom - rudle a vozíky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 509,00 1509.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tester akumulátorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 439,00 439.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 114,00 1114.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdvíhacie stĺpové hydraulické zariadenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 800,00 28800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom, Brúska elektrická uhlová , Elektrické nožnice na plech, Vŕtačka akumulátorový, Spájkovačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 626,00 1626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vybavenie autodielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 195,00 1195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Trenčiansky samosprávny kraj 459,90 459.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 498,13 1498.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka BDR-583 vario Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 388,00 1388.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 096,00 1096.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 891,21 1891.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrolné prístroje a pomôcky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,00 99.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ručné náradie, elektrické náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 612,64 612.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie dielni na obrábanie kovov Stredná odborná škola - Szakközépiskola 9 667,00 9667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie elektrické Ekonomická univerzita v Bratislave 721,94 721.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerpadlo kalové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 214,00 2214.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 187,00 1187.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobná mechanizácia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 13 219,26 13219.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 442,00 442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 142,00 1142.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné obrábanie kovov Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 969,00 2969.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - štvorcestný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 627,00 627.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 074,75 1074.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 911,00 6911.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pásová a kefová brúska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada náradia typu Gola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109,00 109.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 280,00 6280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Piesok na pieskovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 971,33 971.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy motorových píl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čerpadlá a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 343,20 2343.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny odvlhčovač vzduchu Güde GBT 50 alebo ekvivalentný Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 417,25 417.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací element /Konfirmát 5x50/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 912,00 912.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojhoráková súprava Mesto Nové Zámky 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fréza snežná benzínová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 380,00 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TRAKTOROVÁ KOSAČKA SO ZBEROM Mesto Svidník 11 120,00 11120.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Profesionálna píla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 907,00 907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - upínacie pásy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup dielenského náradia - projekt Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií, 304011C887 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 6 932,60 6932.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdvíhacie stĺpové hydraulické zariadenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 000,00 29000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strojové zariadenie drevárskej dielne Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 20 780,00 20780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Detektor kovov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mulčovacia kosačka Ekonomická univerzita v Bratislave 2 299,00 2299.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Regály Spojená škola internátna Prakovce 653,00 653.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické náradie a nástroje Slovenské národné divadlo 2 540,00 2540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Miešadlo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 620,00 1620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kompresor Mgr.art. Martin Rosenberger 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Materiálové vybavenie pre praktické maturity Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 040,00 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny hrotový sústruh Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 30 579,60 30579.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Valcová skúšobňa bŕzd na diagnostiku nákladných vozidiel Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 24 450,00 24450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 990,93 990.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby - postrekovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snehová fréza dvojstupňová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 833,00 833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hriadeľový krovinorez VeGA BC525PRO alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Postrekovač chrbtový, tlakový, ručný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143,94 143.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez, silón na kosenie, žací list Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 020,00 19020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorový zametací stroj Stiga SWS 800 G alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada elektrického náradia v kufríku 108 ks Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 293,07 1293.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
minibager, minirýpadlo, prepravný vozík RAMSTAV, s.r.o. 23 666,67 23666.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súprava (kufrík) revízneho technika tlakových zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Požiarny prenosný rebrík jednohákový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 974,21 974.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie ma meranie 3-D geometrie kolies Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 823,19 7823.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nabíjačka akumulátorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,94 416.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenský vozík a náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 530,00 2530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 267,00 1267.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysokotlakové čistiace zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 573,00 3573.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 321,00 321.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 033,00 1033.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné elektrické nástroje Stredná odborná škola 5 935,00 5935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumerač na osobné a nákladné vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 704,78 704.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenský vozík so zásuvkami a s náradím Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 811,00 1811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 130,24 1130.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne náhradné diely na opravy krovinorezov stihl a motorových píl husqvarna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 330,30 1330.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ručného náradia s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 493,37 1493.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 428,66 1428.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 843,12 843.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 915,00 915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 104,92 10104.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručný vysokozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 419,46 1419.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorezy, kosačky a náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 625,31 2625.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 812,00 812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 598,00 1598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 949,20 2949.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Stihl FS 460 C-EM alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 812,00 812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 676,54 676.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autodiagnostika pre osobné a úžitkové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 073,78 3073.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselný piestový kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 987,00 987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 074,59 1074.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 714,33 714.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorez, kosačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 980,99 980.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 914,40 1914.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 790,53 2790.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na mokré a suché čistenie (vysávanie) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 521,00 521.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
elektro-hydraulický dvojstĺpový zdvihák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 812,16 2812.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dvojstĺpový elektrohydraulický zdvihák - 2ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 140,00 4140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 833,33 833.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 740,28 2740.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stany malé Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131 722,20 131722.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 962,00 962.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štartovacia stanica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 335,67 335.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 200,84 11200.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ručného páskovača na oceľovú pásku, oceľových kief a hliníkových lopát (odhŕňačov na sneh). Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 533,34 1533.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 841,51 1841.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez STIHL FS 70 C-E alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720,36 720.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Kärcher K 5 Premium Full Control Plus alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 290,00 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 877,17 877.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 702,00 1702.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171,89 171.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektro-hydraulický zdvihák s pohonom s dvoma pracovnými valcami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 427,00 3427.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická vyvažovačka kolies, s laserovým ukazovateľom umiestnenia závažia 230V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 364,00 2364.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 652,02 2652.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava a údržba hudobných nástrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Drevoobrábacie stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 222,39 28222.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 201,00 11201.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
motorový fukár, krovinorez Slovenské národné múzeum 775,00 775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 426,00 2426.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 699,00 1699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mesto je krajšie s kvetmi - participatívny projekt Mesto Nové Zámky 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Líniový laser + prijímač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 590,78 590.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Participatívny projekt - Lesík - záhradnícke potreby Mesto Nové Zámky 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Brúska excentrická s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 853,00 853.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Participatívny projekt - Lesík - nádrž na vodu Mesto Nové Zámky 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Termovízna kamera Pulsar KEY XM 30 S Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 416,00 1416.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kompresor stacionárny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 028,95 2028.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 432,00 432.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup generátorov a elektrocentrál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 759,00 19759.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná zváračka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 938,00 938.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
elektrické vykurovacie teleso s ventilátorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 644,00 1644.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 553,91 2553.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 344,00 344.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváračka MIG/MAG Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 725,46 725.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatické nástroje, ich časti, vŕtačky a vŕtacie zariadenie Slovenské národné múzeum 1 264,54 1264.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez, silón na kosenie, žací list Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 919,00 69919.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvárací stroj KIT 309 STANDARD SET IV alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 120,00 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup zváracích elektród Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,80 340.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361,03 361.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,55 416.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 544,19 544.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ručných pneumatických a motorových prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 751,00 751.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínová Kosačka STIHL RM 545 VM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámočnícke náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 975,00 975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 487,00 3487.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snehová fréza CUB CADET XS3 76 TDE (730 HD TDE) - 31AY7EVZ603 Vojenský historický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324,34 324.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 490,70 490.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselný kompresor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 440,00 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záhradný traktor - kosačka Gymnázium Dubnica nad Váhom 2 750,00 2750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom, Brúska elektrická pásová, ostrička na vrtáky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné zariadenie pre kontrolu podvozkov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváracie zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 453,00 453.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 705,04 705.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 966,00 966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 983,00 983.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 964,00 4964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada akumulačného náradia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 225,00 1225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 688,00 688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 521,00 1521.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné elektrické a akumulátorové náradie 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 752,00 1752.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Píla motorová Stihl MS 881 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 230,00 1230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová kosačka a vysávač/fúkač Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 020,00 1020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvárací zdroj pre metódu 135 (1 ks) Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 3 671,00 3671.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zvárací zdroj pre metódu 141 (7 ks) Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 24 673,43 24673.43 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stroje na brúsenie a leštenie podláh Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 720,00 6720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie dielne pre CNC stroje Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 136 008,50 136008.5 EUR 2021 Tovary Áno 1
Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pojazdný kontajner s mrežovými stenami Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 220,00 2220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaný stroj na opracovanie dreva Stredná odborná škola 6 000,00 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Univerzálna frézka na opracovanie kovov Stredná odborná škola 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu – I. časť dodanie zdvíhacieho zariadenia s prízdvihom Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 39 800,00 39800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 352,00 9352.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 640,53 25640.53 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová píla STIHL MS 462 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 163,33 3163.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu – I. časť dodanie lisovacieho zariadenia s doplnkami Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 5 400,00 5400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 705,47 9705.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
zametací stroj a príslušenstvo Príspevková organizácia TES Čierne 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Brúsna stanica s odsávaním Trenčiansky samosprávny kraj 6 536,05 6536.05 EUR 2021 Tovary Áno 1
Automatická vyvažovačka kolies Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 828,43 5828.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
Samochodná komunálna kosačka s centrálnym zberom trávy s pohonom 4x4 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 37 000,00 37000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 105,36 5105.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 196,92 2196.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvárací invertor PERUN 200 T HF PULSE s príslušenstvom alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 430,00 1430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 159,97 4159.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistička potrubia Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 4 700,00 4700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zváračka KIT 245 STANDARD Ústav na výkon väzby 985,00 985.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krovinorez STIHL FS 460 C-EM, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 874,17 874.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 998,74 3998.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324,58 324.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odstraňovač machu Príspevková organizácia TES Čierne 740,00 740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyzúvačka pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 866,00 1866.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 926,36 926.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 996,33 4996.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krovinorez benzínový STIHL FS 240 Obec Prusy 649,00 649.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie nových dielní-stacionárne stroje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 10 310,27 10310.27 EUR 2021 Tovary Nie 1
Píla motorová Stihl MS 261 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050,00 1050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krovinorez benzínový STIHL FS 410 C-EM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 680,00 680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie- Inšpekčná kamera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 530,00 1530.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálny nivelačný prístroj , hliníkový statív na niveláciu a 2x digitálna nivelačná lata Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 436,24 1436.24 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie autodielní Trenčiansky samosprávny kraj 30 768,30 30768.3 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kombinovaný stroj na opracovanie dreva Stredná odborná škola 6 500,00 6500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 816,19 816.19 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 248,75 1248.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompresory a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 859,00 859.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyzúvačka pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 685,00 1685.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 412,17 1412.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač na mokré a suché vysávanie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 525,00 525.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krovinorez, kosačka a karbobrúska Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdvihák dvojstĺpový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 766,34 2766.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 913,70 2913.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdvižné a manipulačné zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 995,00 995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náradie-2021 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vibračný valec ručne vedený - nový Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 25 000,00 25000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 245,00 1245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 477,88 1477.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 409,00 409.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 57 000,00 57000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 745,81 745.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stroj na odburiňovanie a odstraňovanie žuvačiek Hlavné mesto SR Bratislava 24 995,00 24995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 436 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Rizner
Adresa:
Lukavica 95 Lukavica 08621
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Svätoslav Vaško
Adresa:
Baštová 5A Bardejov 08501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×