Dodávateľ

PharmaComp s.r.o.

Žarnovica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PharmaComp s.r.o.

IČO: 47358203

Adresa: Bystrická 901, Žarnovica

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3013

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2020

Záznam platný do: 11. Máj 2023

Posledná zmena: 12. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 14 144,18 EUR 5 5
2019 98 911,49 EUR 7 7
2020 647 717,76 EUR 54 54
2021 462 016,17 EUR 14 16
2022 100 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 14 144,18 EUR 5 5
2019 98 911,49 EUR 7 7
2020 647 717,76 EUR 54 54
2021 341 316,17 EUR 13 15
2022 220 700,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 484,49 1484.49 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 27 150,00 27150.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 547 100,00 547100.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 88,33 88.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 4 119,17 4119.17 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 425,00 1425.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 117,30 117.30 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 7 629,00 7629.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 78 216,50 78216.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 13 986,00 13986.00 EUR
Obec Beluša 1 397,50 397.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 96 847,50 96847.50 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 680,00 1680.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 36 424,17 36424.17 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 26 500,00 26500.00 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 1 107,50 1107.50 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 7 999,15 7999.15 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 21 409,00 21409.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 2 750,00 2750.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 100,00 100.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 298,00 298.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 33 169,99 33169.99 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 92 300,00 92300.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 0,00 0.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 483,33 1483.33 EUR
Záchranná služba 1 1 366,67 1366.67 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 138 100,00 138100.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 120,83 1120.83 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 9 799,00 9799.00 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 2 13 683,33 13683.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 825,00 825.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 7 923,00 7923.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 12 416,67 12416.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 1 075,00 1075.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 7 250,00 7250.00 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 78,33 78.33 EUR
Teresa Benedicta 2 880,50 880.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 658,33 658.33 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 105 000,00 105000.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 8 3 318,34 3318.34 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 141,67 141.67 EUR
Svet zdravia, a.s. 1 15 371,00 15371.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
diosmín, hesperidín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 240,00 9240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť M Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 264,46 264.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 635,89 4635.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 857,85 2857.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky pre dospelých, Nohavičky plienkové pre dospelých, Ochranný kožný krém, Čistiaca pena Psychiatrická nemocnica Hronovce 11 739,80 11739.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 635,89 4635.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 917,25 7917.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prípravky na ošetrenie inkontinentných pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 170,68 1170.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J05AB01 - aciklovir Národný onkologický ústav 3 923,00 3923.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na malé plochy Fakultná nemocnica Trnava 77 448,20 77448.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
diosmín, hesperidín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 100,00 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky pre dospelých, Nohavičky plienkové pre dospelých, Ochranný kožný krém, Čistiaca pena Psychiatrická nemocnica Hronovce 10 284,92 10284.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezkontaktný teplomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezkontaktný infračervený teplomer CLOCK´SK-T008 alebo ekvivalent K13-Košické kultúrne centrá 152,40 152.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 300,00 9300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer bezkontaktný infračervený na meranie telesnej teploty pacienta v presne stanovenej vzdialenosti. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - chirurgické rúška, respirátory, overaly Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 185 880,00 185880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 37 500,00 37500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rúška Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska s gumičkami Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 875,00 10875.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové Obec Beluša 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická ochranná maska na tvár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 500,40 500.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
diosmín, hesperidín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 660,00 9660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 010,00 1010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitril "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 14 938,56 14938.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitril - vytvorenie rezervy pre druhú vlnu Covid-19 "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 2 470,61 2470.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné rúško Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 278,00 278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový ochranný oblek s kapucňou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348,00 348.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberový kit na odber a uchovanie vzoriek pre RNA analýzu COVID 19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 39 440,00 39440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 556,00 556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 580,00 2580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165,00 165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 a FFP2 Záchranná zdravotná služba Bratislava 193 740,00 193740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 480 931,00 480931.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 45 600,00 45600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 Fakultná nemocnica Trenčín 133 500,00 133500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomery, hustomery a vlhkomery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 357,00 357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - jednorazový operačný chirurgický plášť Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 145,00 4145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 950,00 19950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Certifikované rýchlotesty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 727,00 727.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 000,00 49000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 626,00 1626.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP-respirátory NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 32 235,00 32235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 380,00 3380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP- Respirátory FFP2, KN 95,FFP3 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 220,00 23220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Národný onkologický ústav 19 500,00 19500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgické ochranné rúško trojvrstvové Národné rehabilitačné centrum 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 447,53 4447.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 220 986,00 220986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 600,00 12600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 996,00 3996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Záchranná služba 6 699,60 6699.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný overal (kombinéza) CAT III typ 5/6 s normou EN14126 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 18 883,20 18883.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 460 337,00 460337.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
respirátory OOPP, overal ochranný jednorazový, ochranný návlek na obuv Národný ústav reumatických chorôb 42 600,00 42600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 19 909,00 19909.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátory, rúška Slovenské národné múzeum 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátory FFP2 bez ventilu - PRK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151 600,00 151600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 139 200,00 139200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Trenčiansky samosprávny kraj 12 565,90 12565.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 52 966,00 52966.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Antigénové testy na Covid 19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 455,00 31455.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 114 566,00 114566.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom Svet zdravia, a.s. 1 537 112,00 1537112.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871 533,00 871533.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne ochranné prostriedky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 282 158,00 282158.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

oslanec@pharmacomp.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 92 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mária Bačová
Adresa:
Na Gremenici 50 Žarnovica 96681
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Kabinová
Adresa:
Hronská 9A Lovča 96621
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Oslanec
Adresa:
Horné Hámre 21 Horné Hámre 96671
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zuzana Oravcová, advokát
Adresa:
Skuteckého 12 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.08.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 27.06.2017 do: 23.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×