Dodávateľ

K&M MEDIA s. r. o.

Čierne
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: K&M MEDIA s. r. o.

IČO: 44879806

Adresa: Podzávoz 2303, Čadca

Registračné číslo: 2021/3-PO-E7595

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Marec 2021

Záznam platný do: 19. Marec 2024

Posledná zmena: 20. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 233,00 EUR 1 1
2016 114 668,71 EUR 43 43
2017 377 370,98 EUR 39 39
2018 755 035,24 EUR 24 26
2019 653 780,10 EUR 33 33
2020 2 027 724,84 EUR 19 28
2021 1 250 763,99 EUR 30 33
2022 842 362,00 EUR 15 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 233,00 EUR 1 1
2016 115 465,71 EUR 44 44
2017 376 573,98 EUR 38 38
2018 580 883,24 EUR 21 23
2019 801 932,10 EUR 35 35
2020 1 958 724,84 EUR 19 27
2021 1 220 710,99 EUR 29 31
2022 967 415,00 EUR 17 23

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 71 215,00 71215.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 108 083,00 108083.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 124 457,49 124457.49 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 6 233,00 6233.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 48 900,00 48900.00 EUR
Obec Zemianska Olča 1 22 750,00 22750.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 382,29 382.29 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 11 429 357,00 429357.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 59 404,90 59404.90 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 1 391,00 1391.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 300,00 300.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 120 200,00 120200.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 7 500,00 7500.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 0,00 0.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 153 940,00 153940.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 511 518,18 511518.18 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 10 973,00 10973.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 100,00 100.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 55 400,00 55400.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 5 500,00 5500.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 500,00 2500.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 61 593,00 61593.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 26 2 077 355,21 2077355.21 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 23 333,33 23333.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 78 990,00 78990.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 3 500,00 3500.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 117 650,00 117650.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 4 130,00 4130.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 33 900,00 33900.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 36 043,24 36043.24 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 7 040,00 7040.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 15 620,00 15620.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 691,67 691.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 32 880,00 32880.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 575,00 575.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 111 929,00 111929.00 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 11 200,00 11200.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 290,00 290.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 14 999,00 14999.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 355,30 355.30 EUR
Záchranná služba 6 69 603,25 69603.25 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 4 70 300,00 70300.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 37 666,00 37666.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 27 700,00 27700.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 420 862,00 420862.00 EUR
Spišská katolícka charita 1 205,00 205.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 76 650,00 76650.00 EUR
Horská záchranná služba 1 20 750,00 20750.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 5 134,55 5134.55 EUR
Národný onkologický ústav 1 74 100,00 74100.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 3 494,60 3494.60 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 362,50 362.50 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 44 839,00 44839.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 21 500,00 21500.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 473,33 473.33 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 4 314,00 4314.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 10 500,00 10500.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 283,33 283.33 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 48 000,00 48000.00 EUR
Zdravé regióny 1 39 232,00 39232.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 483,33 483.33 EUR
Spojená škola 1 64,17 64.17 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 5 216 000,00 216000.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 7 150,00 7150.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 336,36 336.36 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 37,50 37.50 EUR
Obec Plešivec 1 583,33 583.33 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 600,00 600.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 2 68 000,00 68000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 3 90 332,00 90332.00 EUR
Svet zdravia, a.s. 2 54 833,00 54833.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 2 33 100,00 33100.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 2 76 000,00 76000.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 1 24 000,00 24000.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 2 27 220,00 27220.00 EUR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 1 14 400,00 14400.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 1 5 350,00 5350.00 EUR
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 1 59 400,00 59400.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 1 900,00 1900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 160 670,00 160670.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 206 301,00 206301.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 58,50 58.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 141,60 9141.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
bezpečnostná kanyla s portom, kanyla bez portu, striekačka, bezihlový ventil, trojprvková rampa odolná voči poškodeniu a tukovými emulziami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávače a hadice na odsávanie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 370,00 3370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka sterilná 30 ml Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata - zdravotnícky spotrebný materiál Spojená škola 142,00 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka, sedimentácia, citrát sodný 3,2% , čierna, 1,5ml, VACUETTE® 729073 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy, sádrový obväz, ihly, kompresy, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 009,37 1009.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka sterilná 30 ml na moč, skúmavka nesterilná 30 ml na odber stolice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 138,60 138.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM striekačky, ihly alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 242,70 1242.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kelímok na odber moču a spúta Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky na cholesterol a spotrebný materiál Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 880,00 11880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberová ihly pre odber krvi do viacerých skúmaviek, zelená 21G 0,8x38 mm, VACUETTE®450076 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka, sedimentácia, citrát sodný 3,2% , čierna, 1,5ml, VACUETTE® 729073 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka, biochémia, sérum + gel, červená, 5ml, VACUETTE® 456073 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka, hematológia, K3EDTA, fialová, 3ml, VACUETTE® 454217 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčná technika Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24 681,60 24681.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky na cholesterol, glukose a triglicerides Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 460,00 9460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresy gázové nesterilné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22,30 22.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál do prístroja Reflotron, priebežná objednávka 2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kelímok na odber moču a spúta Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka, sedimentácia, citrát sodný 3,2% , čierna, 1,5ml, VACUETTE® 729073 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter antimikrobiálny -1. dvojlúmenový 20 cm, 2. trojlumenový 20 cm, 3. trojlúmenový 30 cm Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8 593,00 8593.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Urologický katéter s balónikom Foley Nelaton 2-cestný Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 392,00 392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inzulínová striekačka s ihlou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9,96 9.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka sterilná 30 ml na moč, skúmavka nesterilná 30 ml na odber stolice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 193,37 193.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 224,00 3224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanyla endotracheálna Fakultná nemocnica Nitra 6 290,00 6290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Močové balónikové katétre dvojcestné Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 773,28 9773.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
autokáble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál do prístroja Reflotron, priebežná objednávka 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 827,00 3827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotný materiál pre lekáreň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 850,00 33850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 554,00 1554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor - Autokláv Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 904,00 29904.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optimalizácia a výmena osvetlenia garáží, skladu sezónnej techniky a skladov 2, 3, 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 797,52 797.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky na cholesterol, glukose, Urid acid a triglicerides Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 808,00 11808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená-tampóny, vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 146,40 146.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 88 104,06 88104.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilácia pacienta Záchranná zdravotná služba Bratislava 52 831,61 52831.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ošetrenie poranení Záchranná zdravotná služba Bratislava 56 671,00 56671.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intravenózny prístup Záchranná zdravotná služba Bratislava 215 142,55 215142.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 188,54 188.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 109,00 109.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 505,29 1505.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotný materiál a pomôcky Horská záchranná služba 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - gáza hydrofilná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 214,20 214.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
skúmavka, sedimentácia, citrát sodný 3,2% , čierna, 1,5ml, VACUETTE® 729073 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tampón prešívaný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 722,00 20722.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 189,00 189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záchranárske batohy Záchranná zdravotná služba Bratislava 42 123,60 42123.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - balíčky Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 499,20 9499.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plachta prenášacia Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 520,00 8520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 191,60 191.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 98,00 98.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
skúmavka, sedimentácia, citrát sodný 3,2% , čierna, 1,5ml, VACUETTE® 729073 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
buničitá vata Fakultná nemocnica Trenčín 9 480,00 9480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 198,00 198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110,00 5110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 070,00 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný a fixačný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 277,00 1277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový spotrebný materiál - buničitá vata, membránové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HEMOSKY H-02 PRE HD Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovínadlá Fakultná nemocnica Trenčín 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 383,00 383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 840,00 33840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 840,00 33840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 664,67 664.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX G M55W/SPH 01M SP alebo ekvivalent Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 879,54 3879.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hadica PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 108,84 108.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endotracheálne kanyly, Pomôcka na fixáciu intubačnej kanyly Záchranná služba 1 780,80 1780.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a ambulantný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vákuové fixačné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 20 079,00 20079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inzulínové striekačky, rúška, rukavice chirurgické, gázové štvorce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 414,00 414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové, nitrilové nepudrované Spišská katolícka charita 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 417,00 1417.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy + EKG Príslušenstvo Záchranná služba 57 723,99 57723.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endotracheálne kanyly a príslušenstvo Záchranná služba 19 526,01 19526.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný sterilizačný prístroj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 45 995,00 45995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plazmový sterilizátor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 51 000,00 51000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompresy z gázy, NT Fakultná nemocnica Trnava 37 798,18 37798.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glukomery a reagenčné prúžky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 231,00 231.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 56 000,00 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta zakrývacia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 728,93 6728.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pôrodné lôžko Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 66 700,00 66700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 580,00 27580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Figuríny Záchranná zdravotná služba Bratislava 63 062,87 63062.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 45 031,00 45031.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 255 768,00 255768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tvarovacia fixačná dlaha na okamžitú fixáciu zlomenín Záchranná zdravotná služba Bratislava 13 346,66 13346.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 92 778,00 92778.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčná umývačka s príslúšenstvom Fakultná nemocnica Trnava 28 985,00 28985.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plazmový sterilizátor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 61 333,00 61333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 560,00 27560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072,00 147072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 292 733,00 292733.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Injekčná technika 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plazmový sterilizátor, 1ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 79 950,00 79950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záchranárske univerzálne nožnice Spencer Match 3 Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 492,16 7492.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 7 750,00 7750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre, cievky 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Resuscitačné lôžka Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 60 100,00 60100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ampulárium Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 660,80 1660.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transportná plachta Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 535,38 5535.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál Záchranná služba 29 193,86 29193.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM -Hygienické pomôcky Záchranná služba 10 805,03 10805.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 684,88 684.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna technika Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky batoh bez výbavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 520,00 29520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nosidlá zdravotnícke skladacie na polovicu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 950,00 19950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nosidlá skladacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 155,00 25155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plazmový sterilizátor Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 66 552,00 66552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie 2 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 865,67 865.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - tubus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 47,00 47.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34,00 34.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka pre JIS a OAIM Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 66 665,00 66665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - Infúzne súpravy, transfúzne súpravy, spojovacie hadičky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 28 343,40 28343.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Resuscitačné lôžka Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 56 500,00 56500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor s vyvíjačom pary Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 61 536,00 61536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava infúzna a tranfúzna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 562,20 15562.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 649,16 649.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pulzné oxymetre Záchranná zdravotná služba Bratislava 15 192,62 15192.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ambuvaky a magillove kliešte Záchranná zdravotná služba Bratislava 15 406,25 15406.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia, a.s. 861 057,00 861057.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Lôžka, resuscitačná technika a monitoring Nemocnica Zvolen a. s. 100 400,00 100400.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 712 068,00 1712068.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 296 833,00 296833.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
1. Pulzný oxymeter 2. Bezkontaktný teplomer Trenčiansky samosprávny kraj 5 491,30 5491.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 72 000,00 72000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie LED svietidlo zdravotnícke. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 397,08 18397.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pôrodná posteľ Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 807,00 7807.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 184,60 14184.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 480 931,00 480931.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 45 600,00 45600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODANIE DIAGNOSTICKÝCH PRÍSTROJOV PRE PROJEKT CIZS V MESTE VYSOKÉ TATRY Mesto Vysoké Tatry 140 990,00 140990.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Monitoring, Lôžka, EKG a defibrilátor, Infúzna technika, Vybavenie operačných sál, Sterilizátor Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 146 531,00 146531.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 304 834,00 1304834.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Parný sterilizátor 2 ks Univerzitná nemocnica Bratislava 116 843,00 116843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizátory a RTG prístroj Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 339 390,00 339390.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 739 530,00 739530.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 33 182,00 33182.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 33 900,00 33900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka respirátorov FFP 2 na ochranu pred COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 139 000,00 139000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, a ochranné prostriedky na biologickú a chemickú ochranu (4) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička veľkoobjemová so záznamníkom dát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 562,20 9562.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM -Hygienické pomôcky Záchranná služba 11 442,24 11442.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - Automatické zariadenie pre aeroslovú dezinfekciu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 630,00 3630.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 335 000,00 335000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prstový pulzný oximeter Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 472,80 3472.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Trnavský samosprávny kraj 37 664,90 37664.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Trnavský samosprávny kraj 64 590,00 64590.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2021 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 31 300,00 31300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 132 250,00 132250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Resuscitačný set Obec Plešivec 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
OOPP - rukavice vyšetrovacie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 21 780,00 21780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové, sterilné, latexové Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17 775,00 17775.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Patologické vaky na prepravu tiel Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 280,00 5280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Ružinov počas pandémie COVID - 19 Mestská časť Bratislava - Ružinov 117 650,00 117650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
COVID 19 - Ochranné pomôcky a potreby Hlavné mesto SR Bratislava 700 000,00 700000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a Celotelový USG Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 238 600,00 238600.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča Obec Zemianska Olča 248 889,00 248889.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dezinfekčná umývačka (3 ks) Národný onkologický ústav 100 371,00 100371.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 20 100,00 20100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 114 566,00 114566.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pyrotechnické vybavenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 158 000,00 1158000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 25 650 254,00 25650254.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 14 867,00 14867.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Set zdravotníckeho materiálu Zdravé regióny 41 160,00 41160.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 335 000,00 335000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 3 978 446,00 3978446.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické vybavenie Fakultná nemocnica Trnava 353 574,00 353574.0 EUR 2022 Tovary Áno 3
Základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 124 158,00 124158.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV) Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 43 975,00 43975.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia č. 2 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 88 429,00 88429.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia č. 2 Vranovská nemocnica, a.s. 107 830,00 107830.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
USG prístroj a infúzna technika Svet zdravia, a.s. 97 256,00 97256.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia č. 2 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 114 835,00 114835.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV) Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 43 975,00 43975.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Nákup zdravotníckeho vybavenia za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci Slovenskej republiky pre Ukrajinu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 420 862,00 420862.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV) Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 88 000,00 88000.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 677 800,00 1677800.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Mobilný RTG prístroj a infúzna technika (CoV) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 77 100,00 77100.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Rádiologické a základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 131 770,00 131770.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 335 000,00 335000.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 22 855,00 22855.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 295 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Roman Kráľ
Adresa:
94 Čierne 023 13
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária VARMUS s. r. o.
Adresa:
Palárikova Čadca 02201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×