Dodávateľ

IGGY-TRADE s.r.o.

Čajkov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IGGY-TRADE s.r.o.

IČO: 46729445

Adresa: 126, Čajkov

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1520

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. November 2019

Záznam platný do: 4. November 2022

Posledná zmena: 26. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 19 794,82 EUR 2 2
2020 47 470,38 EUR 20 20
2021 407 798,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 19 794,82 EUR 2 2
2020 47 470,38 EUR 20 20
2021 407 798,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 6 128,32 6128.32 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 5 199,98 5199.98 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 405 000,00 405000.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 2 304,00 2304.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 13 998,99 13998.99 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 420,00 420.00 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 1 407,22 1407.22 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 180,00 180.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 2 798,00 2798.00 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 16 599,83 16599.83 EUR
Záchranná služba 1 4 383,00 4383.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 13 082,50 13082.50 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 1 411,67 1411.67 EUR
Základná škola 1 750,00 750.00 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 1 399,69 1399.69 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pneumatiky Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 18 465,60 18465.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerpacie stanice PHM - vyčistenie, odstránenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 828,00 28828.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 406,00 2406.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agrochemikálie k projektu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 644,28 3644.28 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 5 264,77 5264.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 504,00 504.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Postrekový herbicídny prípravok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 681,00 1681.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veniec pohrebný,umelý a svieca oltárová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,00 996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky - vrece do vysavača Karcher , NT561ECO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51,00 51.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veniec pohrebný,umelý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498,00 498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové čističe - vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192,00 192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veniec pohrebný,umelý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 149,00 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kytice a vence Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165,83 165.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
balená pitná voda neochutzená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 032,00 5032.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hry a hračky do učební základnej školy Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 679,63 1679.63 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hry a hračky do učební základnej školy Základná škola J. F. Rimavského 1 688,66 1688.66 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektrické akumulačné kachle Trenčianske múzeum v Trenčíne 24 999,60 24999.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný hĺbkomer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 217,00 217.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chloraminu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Liturgické predmety a pomôcky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 163,17 163.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie kancelárie Základná škola 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytkové dovybavenie pracovného stola Rozhlas a televízia Slovenska 2 800,00 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Preprava materiálu v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 405 000,00 405000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

ignac.uhnak@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ignác Uhnák MBA
Adresa:
Čajkov Čajkov 935 24
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Uhnák
Adresa:
Čajkov Čajkov 935 24
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.04.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Preprava materiálu v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 405 000,00 EUR Služby 19. Marec 2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IGGY-TRADE s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×