Obstarávanie

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
149 997 450,00
Konečná suma(Bez DPH):
149 997 450,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Komplexná inovácia a modernizácia technologického vybavenia zhlaví plavebných komôr (hlavné horné vráta, dolné vráta, klapky), využiteľného priestoru plavebných komôr (plávajúce bitvy, dynamická ochrana, skládka provizórneho hradenia) a súvisiacich súčastí technologického vybavenia a súvisiacich stavebných častí. Komplexná inovácia a modernizácia hydraulického systému plnenia aprázdnenia plavebných komôr (uzávery plniacich a prázdniacich kanálov, kanály, priebeh plnenia a prázdnenia plavebných komôr). Utesnenie podložia a dilatačných škár plavebných komôr. Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom ("Žltá kniha", Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 149 997 450,00 Neuvedené EUR 31. Január 2019 239846

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 27. September 2017 27. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879641/content/589844/download","filename":"VV_VRATA_Oznamenie o predlzeni LPP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (29-33) 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844650/content/678961/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (29-33).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028203/content/924770/download","filename":"VV_Vrata_Ponuka TODINI_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028203/content/924771/download","filename":"VV_Vrata_Ponuka TODINI_kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Október 2017 26. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894130/content/650505/download","filename":"VV_Vrata_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045003/content/815946/download","filename":"VV_Vrata_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia PU 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028200/content/924764/download","filename":"VV_Vrata_Zapisnica z vyhodnotenia PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028200/content/924765/download","filename":"VV_Vrata_Hodnotiaci harok_Ostatne.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013852/content/893461/download","filename":"VV_Vrata_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia a SP 16. Október 2017 16. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889146/content/628950/download","filename":"VV_VRATA_Oznamenie o predlzeni LPP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823332/content/565741/download","filename":"ZVAZOK_1_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823332/content/565745/download","filename":"ZVAZOK 2 OBCHODNE PODMIENKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823332/content/565747/download","filename":"ZVAZOK 3 OPIS PREDMETU ZAKAZKY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (86-87) 25. August 2017 25. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867993/content/650738/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (86-87).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (4-28) 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840418/content/671223/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (4-28).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (103) 16. Október 2017 16. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889144/content/628948/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (103).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (1-3) 16. Jún 2017 16. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834396/content/631264/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (1-3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (51-85) 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865566/content/636412/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (51-85).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865566/content/636413/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie 51_Priloha.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (34-50) 4. August 2017 4. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860337/content/604783/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (34-50).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (88-100) 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877653/content/581451/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (88-100).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877653/content/581452/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie 89_Priloha2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave SP 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877655/content/581454/download","filename":"VV_Vrata_Oprava SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028198/content/924759/download","filename":"VV_Vrata_Zapisnica z otvarania_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028198/content/924760/download","filename":"VV_Vrata_Zapisnica z otvarania_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028209/content/924786/download","filename":"VV_Vrata_ponuka Zublin_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028209/content/924787/download","filename":"VV_Vrata_ponuka Zublin_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia a SP 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844655/content/678963/download","filename":"VV_Vrata_Oznamenie TPP_Oprava Oznamenia a SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia a SP 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865570/content/636425/download","filename":"VV_Vrata_Oznamenie TPP_Oprava Oznamenia a SP_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865570/content/636426/download","filename":"VV_Vrata_Zvazok 2_Obchodne podmienky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o elektronickej komunikacii a zmene SP 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002248/content/841989/download","filename":"VV_Vrata_Oznamienie o elektronickej komunikacii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002248/content/841990/download","filename":"VV_VRATA_Oprava SP - elektronicka komunikacia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP (101-102) 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883968/content/607518/download","filename":"VV_VRATA_Vysvetlenie SP (101-102).pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028199/content/924761/download","filename":"VV_Vrata_Zapisnica z vyhodnotenia_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028199/content/924762/download","filename":"VV_Vrata_Zapisnica z vyhodnotenia_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028199/content/924763/download","filename":"VV_Vrata_Hodnotiaci harok_Kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 6. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023834/content/922054/download","filename":"VV_Vrata_zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028201/content/924766/download","filename":"VV_Vrata_Ponuka Metrostav_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028201/content/924767/download","filename":"VV_Vrata_ponuka Metrostav_kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Február 2019 21. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026179/content/920815/download","filename":"VV_Vrata_Správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×