Obstarávanie

ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 991 570,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 991 570,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia železničného spodku a zvršku, hlavne výhybiek v ŽST Rimavská Sobota, ktoré sú z prevažnej miery zastaraného stupňového tvaru prestavované mechanickými prestavníkmi. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 12 991 570,00 Neuvedené EUR 31. Január 2019 240285

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia (zmeny) SP č. 1 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995916/content/784148/download","filename":"Súťažné podklady_po doplnení č. 1 - profil pdf.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Investičné zadanie 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981179/content/727286/download","filename":"3.Súťažné podklady_Investičné zadanie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED-formulár (vyplnená časť I.) 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981181/content/727289/download","filename":"5. JED-formular (vyplnená časť I. - ŽST Rim Sobota).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie (zmena) SP č. 1 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995914/content/784145/download","filename":"Doplnenie (zmena) SP č. 1 - pdf na profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť "Kritériá" 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023359/content/910513/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Kritéria" 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023357/content/910512/download","filename":"4_Zápisnica_otváranie kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006776/content/833600/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady v zmysle Vysvetlenie SP č. 1 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006777/content/833601/download","filename":"Súťažné podklady_po vysvetlení 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - DSPRS a ďalšie dokumenty 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981180/content/727288/download","filename":"4.Súťažné podklady_DSPRS a ďalšie dokumenty.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Kapitola B.3 Obchodné podmienky 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981178/content/727274/download","filename":"2.Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obch podm uskutoč predmetu zákazky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981177/content/727273/download","filename":"1. Súťažné podklady.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie (zmena) SP č. 2 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013252/content/833603/download","filename":"Doplnenie (zmena) SP č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016299/content/833605/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady (Kapitola B.3 Obchodné podmienky) v zmysle Vysvetlenia SP č. 1 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006780/content/833602/download","filename":"SP_Kap B.3 Obch podm uskutoča PZ_po vysvetlení 1.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie (zmena) Sutaznych podkladov_komunikacia prostrednictvom el. prostriedkov 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002176/content/841878/download","filename":"Doplnenie (zmena) Sutaznych podkladov_komunikacia prostrednictvom el. prostriedkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002176/content/841880/download","filename":"Sutazne podklady_uplne znenie 23.10.2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. September 2018 25. September 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023368/content/910538/download","filename":"Správa § 24 - 191-18 NZ Rim Sobota.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023362/content/910523/download","filename":"Cast Ostatne - zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023362/content/910524/download","filename":"Cast - Krit. - zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023360/content/910516/download","filename":"Cast ponuky - Ostatne - zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023360/content/910518/download","filename":"1. Cast ponuky Kriteria 1-80.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023360/content/910520/download","filename":"2. Cast ponuky Kriteria -81-170.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023360/content/910521/download","filename":"3. Cast ponuky Kriteria-171-254.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 4884/2018/5400/025 („Združenie Rimavská Sobota") 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023328/content/910485/download","filename":"Pr. č. 2 - Výkaz výmer ZST_Rimavska_Sob pre CRZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023328/content/910486/download","filename":"ZoD - pre CRZ - Rim. Sobota.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica zvyhodnotenie ponúk časť "Ostatné" 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023355/content/910511/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia (zmeny) SP č. 2 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013257/content/833604/download","filename":"Súťažné podklady_po doplnení (zmene) č. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časti ponúk "Ostatné" 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023351/content/910507/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023354/content/910510/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo č. 4884/2018/5400/025 ("Združenie Rimavská Sobota") 4. Február 2019 4. Február 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023367/content/910528/download","filename":"Cast Ostatne - zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023367/content/910529/download","filename":"Cast Krit. - zverejnenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 15. November 2018 15. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007659/content/880468/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. September 2018 25. September 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×