Obstarávanie

Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 162,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 081,00
Zaplatené:
50.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradenéch technických zariadení tlakových podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v zmysle prílohy č. 1 - IV. časť a prílohy č. 10 písm. c) uvedenej vyhlášky.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Kotol - Typ Suprastar KN 117, Výkon 117 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Kotol - Typ Suprastar KN 117, Výkon 117 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Kotol - Typ Buderus G324, Výkon 116 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Kotol - Typ Suprastar KN 117, Výkon 117 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Kotol - Typ Vitoplex 100, Výkon 285 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Kotol - Typ Vitoplex 100, Výkon 460 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Kotol - Typ Suprastar KN 117, Výkon 117 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Kotol - Typ Suprastar KN 117, Výkon 117 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Kotol - Typ Euroline, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Kotol - Typ Euroline, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Kotol - Typ Euroline, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Kotol - Typ Euroline, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Kotol - Typ Euroline, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Kotol - Typ PGV 100, Výkon 1150 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 15. Kotol - Typ PGV 100, Výkon 1150 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 16. Kotol - Typ PGV 100, Výkon 1150 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 17. Kotol - Typ PGV 100, Výkon 1150 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 18. Kotol + horák - Typ KDVE 40 + BG 450 M, Výkon 400 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Kotol + horák - Typ KDVE 40 + BG 450 M, Výkon 400 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Kotol + horák - Typ KDVE 40 + BG 450 M, Výkon 400 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Kotol - Typ ATTACK ECO 25, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Kotol - Typ ATTACK ECO 25, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 23. Kotol - Typ ATTACK ECO 25, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Kotol - Typ Buderus G324, Výkon 440 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Kotol - Typ ATTACK 45 EZ, Výkon 450 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Kotol - Typ ATTACK 45 EZ, Výkon 450 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Kotol - Typ PKM 25S, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Kotol - Typ PKM 25S, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. Kotol - Typ PKM 25S, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 30. Kotol - Typ TERMOGAS KLV 35, Výkon 35 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 31. Kotol - Typ TERMOGAS KLV 35, Výkon 35 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 32. Kotol - Typ TERMOGAS KLV 35, Výkon 35 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Kotol - Typ Junkers 23, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Reg. stanica - Typ RS 500, Regulácia 90/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 800 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Regulátor - Typ Tartaríni F-FAG-10606, Regulácia 90/2, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 20 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 20 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 18 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 55 m, Tlak rozvodu plynu 20 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 30 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 17 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 235 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Reg. stanica - Typ RS 1200, Regulácia 2310/305 kPa, Skupina VTZ - Af, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 500 m, Tlak rozvodu plynu 20 kPa, Skupina VTZ - Ag, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 30 m, Tlak rozvodu plynu 20 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 30 m, Tlak rozvodu plynu 20 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 30 m, Tlak rozvodu plynu 20 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 30 m, Tlak rozvodu plynu 20 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 235 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 28 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 19 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 23. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 4 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 555 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 130 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 30. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 10 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 31. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 32. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 108 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 34. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 247 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 35. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 36. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 27 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 37. Regulátor - Regulácia 830/190, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 38. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 13 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 39. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 10 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 40. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 16 m, Tlak rozvodu plynu 190 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Prietokový ohrievač - Typ Mora, Výkon 2 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Varič - 2 horáky - Typ Mora, Výkon 1 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Ohrievač - Typ LB 20, Výkon 2,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Ohrievač - Typ Beta 3, Výkon 4,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Ohrievač - Typ Karma, Výkon 2,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Ohrievač - Typ Karma, Výkon 2,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: 13. Ohrievač vody - Typ Quadriga, Výkon 8 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: 15. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 16. Ohrievač vody - Typ ATTACK, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: 18. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: 19. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 20. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 21. Ohrievač vody - Typ Quantum, Výkon 10 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53; Technické vlastnosti: 23. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: 24. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: 25. Ohrievač vody - Typ Duna 90 K, Výkon 3 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Ohrievač vody - Typ Quantum, Výkon 52 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Ohrievač vody - Typ Quadriga Q8 80GF, Výkon 51 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Ohrievač vody - Typ Quadriga 80 V CA, Výkon 52 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 48,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 30. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 4 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23; Technické vlastnosti: 31. Ohrievač - Typ Mora, Výkon 2,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 32. Ohrievač vody - Typ Attack PZ 80, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Ohrievač vody - Typ Attack, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 2 081,00 0% EUR 7. Jún 2017 139524

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×