Obstarávanie

Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 808,00
Konečná suma(Bez DPH):
904,00
Zaplatené:
50.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradenéch technických zariadení tlakových podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v zmysle prílohy č. 1 - IV. časť a prílohy č. 10 písm. c) uvedenej vyhlášky.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. NT Kotol K1 - Typ PGV 250, Výkon 250 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2. NT Kotol K2 - Typ PGV 250, Výkon 2650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3. NT Kotol K3 - Typ PGV 250, Výkon 2650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. ST kotol K1 + horák - Typ OB 6 + PHZ 420, Výkon 4880 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 5. ST kotol K2 + horák - Typ OB 4 + PHZ 280, Výkon 3250 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 6. kotol K1 + horák - Typ KDVE 160 + APH 25 PZ, Výkon 2600 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. kotol K1 + horák - Typ KDVE 160 + APH 25 PZ, Výkon 2600 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. kotol K1 + horák - Typ KDVE 160 + APH 25 PZ, Výkon 2600 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 9. Horák - Typ G5/1-D ZD WEISHAUPT, Výkon 200 - 1000 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10. Horák - Typ G5/1-D ZD WEISHAUPT, Výkon 100 - 1000 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 11. Horák - Typ VIESSMANN VG III-3, Výkon 127 - 228 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Horák - Typ VIESSMANN VG III-4, Výkon 43 - 177 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Horák - Typ FERROMAT FG44ZM 810 T1, Výkon 105 - 440 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Horák - Typ FERROMAT GND3.11/420, Výkon 194 - 420 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Reg. stanica - Typ RS 1200/2/1, Regulácia 90/20 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Reg. stanica - Typ RS 1200/2/1, Regulácia 90/20 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Reg. stanica - Typ RS 1200/2/1, Regulácia 90/20 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Reg. stanica - Regulácia 80/20 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 12 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Reg. stanica - Regulácia 80/20 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 25 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Reg. stanica - Regulácia 80/30 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 5 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Ohrievač vody, č. 1, 2, 3 - Typ Q7E80-140C / 309 lit., Výkon 379 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 904,00 0% EUR 7. Jún 2017 139527

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×