Obstarávanie

Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 034,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 016,00
Zaplatené:
49.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradenéch technických zariadení tlakových podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v zmysle prílohy č. 1 - IV. časť a prílohy č. 10 písm. c) uvedenej vyhlášky.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Horák č. 1 - Typ PHZ 280, Výkon 3 200 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2. Horák č. 2 - Typ PHZ 280, Výkon 3 200 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3. Horák č. 3 - Typ Weishaupt G 40 N/ 2-A, Výkon 3 450 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. Horák č. 4 - Typ PHZ 880, Výkon 10 500 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 5. Horák č. 1 - Typ WG 40 N/1-A-ZM-LN, Výkon 550 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 6. Horák č. 2 - Typ PHD 50PZ, Výkon 550 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. Horák č. 3 - Typ WG 40 N/1-A-ZM-LN, Výkon 550 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. Kotol č. 1 - Typ VIESMANN, Výkon 120 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Kotol č. 2 - Typ VIESMANN, Výkon 120 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Horák č. 1- Typ GEISCH MG 350, Výkon 350 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Horák č. 2 - Typ GEISCH MG 350, Výkon 350 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Kotol - Typ PROTHERM 28, Výkon 28 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Horák č. 1- Typ Weishaupt G7/1-D, Výkon 1 750 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 14. Horák č. 2 - Typ Weishaupt G7/1-D, Výkon 1 750 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 15. Horák č. 3 - Typ PHD 3 PZ, Výkon 260 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Horák č. 1 - Typ PHD 200 PZ, Výkon 2 200 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 17. Horák č. 2 - Typ PHD 18 PZ, Výkon 1 300 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 18. Kotol č. 1 - Typ Nefit Ecomline, Výkon 42 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Kotol č. 2 - Typ Nefit Ecomline, Výkon 42 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Reg. stanica - Typ RS 1200, Regulácia 100/15 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 33 m, Tlak rozvodu plynu 15 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Reg. stanica - Typ RS-2000, Regulácia 100/20 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 75 m, Tlak rozvodu plynu 20 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Reg. stanica - Typ DRS - ZP, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 25 m, Tlak rozvodu plynu 15 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Reg. stanica - Typ DRS ZP-100/2, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 27 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Reg. stanica - Typ RSP-ZP, Regulácia 2200/300/2 kPa, Skupina VTZ - Af, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 127 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Reg. stanica - Typ RS-500 1/1-416, Regulácia 2200/300/2100/15 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 50 m, Tlak rozvodu plynu 15 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Reg. stanica - Typ RS-703/2/1/416, Regulácia 300/15 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 60 m, Tlak rozvodu plynu 15 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Regulátor - Typ DRS, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 100 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Regulátor - Typ DRS-1/1, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 15 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 4 1 016,00 0% EUR 7. Jún 2017 139536

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×