Obstarávanie

Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 678,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 330,00
Zaplatené:
49.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradenéch technických zariadení tlakových podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v zmysle prílohy č. 1 - IV. časť a prílohy č. 10 písm. c) uvedenej vyhlášky.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Kotol č. 1 + horák č. 1 - Typ ČKD Slatina VSP4 č.1 + APH 45 PZ, Výkon 2 500 kW, Skupina VTZ - Ag,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2. Kotol č. 2 + horák č. 2 - Typ ČKD Slatina VSP4 č.2 + APH 45 PZ, Výkon 2 500 kW, Skupina VTZ - Ag,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3. Kotol č. 3 + horák č. 3 - Typ ČKD Slatina VSP4 č.3 + APH 45 PZ, Výkon 2 500 kW, Skupina VTZ - Ag,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. Kotol č. 4 + horák č. 4 - Typ ČKD Slatina VSP4 č.4 + APH 45 PZ, Výkon 2 500 kW, Skupina VTZ - Ag,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 5. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Kotol + horák - Typ Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Kotol + horák, Typ - KT 2 + turbo automatický, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Kotol + horák, Typ - KT 2 + turbo automatický, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Kotol + horák, Typ NEFITCOMLINE HR 430 + turbo automatický, Výkon 43 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Kotol + horák - Typ NEFITCOMLINE HR 430 + turbo automatický, Výkon 43 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Kotol + horák - Typ NEFITCOMLINE HR 430 + turbo automatický, Výkon 43 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Kotol + horák - Typ NEFITCOMLINE HR 430 + turbo automatický, Výkon 43 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Kotol + horák, Typ - Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Kotol + horák, Typ - Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 23. Kotol + horák, Typ - Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 44 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Kotol + horák, Typ - RAPIDO GA/121 E + turbo automatický, Výkon 121 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Kotol + horák, Typ - RAPIDO GA/121 E + turbo automatický, Výkon 121 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Kotol + horák, Typ - RAPIDO GA/121 E + turbo automatický, Výkon 121 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Kotol + horák, Typ - KDVE 65 + D900, Výkon 65 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Kotol + horák, Typ - KDVE 65 + D900, Výkon 65 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. Kotol + horák, Typ - KDVE 115B + KHD418P, Výkon 115 kW, Skupina VTZ - Ag,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 30. Kotol + horák, Typ - KDVE 186B + KHD 232P, Výkon 186 kW, Skupina VTZ - Ag,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 31. Kotol + horák, Typ - Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 32. Kotol + horák, Typ - Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Kotol + horák, Typ - Ferrokondenz WK245 + turbo automatický, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 34. Kotol + horák, Typ - Destila DPL-50 + turbo automatický, Výkon 132 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 35. Kotol + horák, Typ - VIESMAN VITOGAS 100GS1B + turbo automatický, Výkon 132 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 36. Kotol + horák, Typ - VIESMAN VITOGAS 100GS1B + turbo automatický, Výkon 132 kW, Skupina VTZ - Bg,h , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 37. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 60 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 38. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 60 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 39. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 40. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 41. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 42. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 43. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 44. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 45. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 46. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 47. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 60 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 48. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 60 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 49. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 50. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 96 - 104 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 51. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 86 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 52. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 85 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 53. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 85 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 54. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 84 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 55. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 84 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 56. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 84 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 57. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 84 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 58. Kotol, Typ - Wiesmann GS 1, Výkon 84 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 59. Kotol, Typ - Wiesmann Vitoplex 100, Výkon 225 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 60. Kotol, Typ - Protherm 50 KLO15, Výkon 50 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 61. Kotol, Typ - Protherm 50 KLO15, Výkon 50 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 62. Kotol, Typ - ČKD KDV 25, Výkon 260 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 63. Kotol, Typ - ČKD KDV 25, Výkon 260 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 64. Kotol, Typ - Viadrus G 100 L80, Výkon 105 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 65. Kotol, Typ - Viadrus G 100 L80, Výkon 105 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 66. Kotol, Typ - PGVE 40, Výkon 430 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 67. Kotol, Typ - PGVE 40, Výkon 439 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 68. Kotol, Typ - VIESMAN VITOCROSAL 300, Výkon 225 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 69. Kotol, Typ - VIESMAN VITOCROSAL 300, Výkon 225 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 70. Kotol, Typ - VIESSMAN, Výkon 49 kW, Skupina VTZ - Bg,h, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 71. Kotol, Typ - VIESSMAN, Výkon 49 kW, Skupina VTZ - Bg,h, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 72. Kotol, Typ - VIESSMAN, Výkon 49 kW, Skupina VTZ - Bg,h, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 73. Kotol, Typ - PGVE 160, Výkon 1 700 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 74. Kotol, Typ - KDVE 160, Výkon 1 700 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 75. Kotol, Typ - VIESSMAN, Výkon 49 kW, Skupina VTZ - Bg,h, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 76. Kotol, Typ - FERROKONDENS WK 2.45, Výkon 45 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 77. Kotol, Typ - PROTHERM 50 KLO-ZP, Výkon 50 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 78. Kotol, Typ - PROTHERM 24 KLO-ZP, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 79. Kotol, Typ - PROTHERM 24 KLO-ZP, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 80. Kotol, Typ - PROTHERM 24 KLO-ZP, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 81. Kotol, Typ - PROTHERM 24 KLO-ZP, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 82. Kotol, Typ - PROTHERM 24 KLO-ZP, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 83. Kotol, Typ - PROTHERM 24 KLO-ZP, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 2 050 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Reg. stanica - Typ C26535516, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Regulátor - Typ RTP25 - 02, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Regulátor - Typ RTP25 - 02, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Regulátor - Typ RTP25 - 02, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Regulátor - Typ RTP25 - 02, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Regulátor - Typ AL.z G4/AB, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Regulátor - Typ RTP25 - 02, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Reg. stanica - Typ AL.z G4/AB, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Reg. stanica - Typ 12TP - 25 - 02, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Reg. stanica - Typ C26535516, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Reg. stanica - Typ C26535516, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Reg. stanica - Typ RTP10 - c1, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Reg. stanica - Typ RTP10-D2-P, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Reg. stanica - Typ RTP10 - c1, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Regulátor - Typ AL.z -6-U/BD, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 941 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Ag, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 23. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Reg. stanica - Typ STL-Križik, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 393 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Ag, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. Reg. stanica - Typ Križik-BAP, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 30. Reg. stanica - Typ Regal - 2, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 31. Reg. stanica - Typ Regal - 2, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 32. Reg. stanica - Typ RTP 40 PZ Alz/BD, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Reg. stanica - Typ Alz-6/AB, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 34. Reg. stanica - Typ C26-535516, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 35. Reg. stanica - Typ C26-535516, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 36. Reg. stanica - Typ Francel 25, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 37. Reg. stanica - Typ Francel 26, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 38. Reg. stanica - Typ C26-535516, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 39. Reg. stanica - Typ Francel 25, Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 40. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 1 732 m, Tlak rozvodu plynu 90 kPa, Skupina VTZ - Ag, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Ohrievač vody - Typ QUANTUM, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Ohrievač vody - Typ QUANTUM, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Ohrievač vody - Typ QUANTUM, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Ohrievač vody - Typ QUANTUM, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Ohrievač vody - Typ QUANTUM, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Ohrievač vody - Typ QUANTUM, Výkon 75 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. Ohrievač vody - Typ QUANTUM, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Ohrievač vody - Typ QUADROFLEX, Výkon 40 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 9. Sahara - Typ G 4931.70, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 10. Sahara - Typ G 6636.20, Výkon 42 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 11. Teplovzdušný agregát - Typ MTP 175, Výkon 180 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Ohrievač vody - Typ JUNKERS, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Gamat - Typ Mora, Výkon 3 kW, Skupina VTZ - Ca, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 4 2 330,00 0% EUR 7. Jún 2017 139539

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×