Obstarávanie

Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 494,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 240,00
Zaplatené:
49.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradenéch technických zariadení tlakových podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v zmysle prílohy č. 1 - IV. časť a prílohy č. 10 písm. c) uvedenej vyhlášky.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Kotol - Typ Grizly KLO EKO, Výkon 85 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Kotol - Typ Grizly KLO EKO, Výkon 85 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Kotol - Typ Feromat ZM-LN SCHUTZARD, Výkon 560 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: op, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. Kotol - Typ Feromat ZM-LN SCHUTZARD, Výkon 360 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 5. Kotol - Typ Viadrus F 42 ECO, Výkon 49 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 6. Kotol - Typ Viadrus F 42 ECO, Výkon 49 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. Kotol - Typ Viadrus F 42 ECO, Výkon 49 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. Kotol - Typ Feromat GND, Výkon 250 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 9. Kotol - Typ Feromat GND, Výkon 250 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10. Kotol - Typ Wolf MK, Výkon 530 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 11. Kotol - Typ Wolf MK, Výkon 440 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 12. Kotol - Typ Ortas, Výkon 125 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 13. Kotol - Typ Ortas, Výkon 125 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 14. Kotol - Typ Ortas, Výkon 125 kW, Skupina VTZ - Ba , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 15. Kotol - Typ Lieber RXT 2OS, Výkon 24,5 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Kotol - Typ Panther 12 KTO, Výkon 12 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Kotol - Typ Panther 24 KTO, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Kotol - Typ Lieber RXT 2OS, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Tmavé žiariče - Typ ZENIT IGT 18/E, Výkon 108 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Horák - Typ PHD 120 PZ, Výkon 1 070 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 21. Horák - Typ PHD 120 PZ, Výkon 1 070 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 22. Horák - Typ PHD 120 PZ, Výkon 1 070 kW, Skupina VTZ - Ah , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 23. Horák - Typ PHD 200 PZ, Výkon 108 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Horák - Typ PHD 200 PZ, Výkon 108 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Kotol - Typ ORK 300, Výkon 108 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Kotol - Typ ORK 300, Výkon 300 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Kotol - Typ ORK 300, Výkon 300 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Kotol - Typ KN 30, Výkon 30 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. Kotol - Typ Vitopend 100, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 30. Kotol - Typ Therm DUO, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 31. Kotol - Typ Therm DUO, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 32. Kotol - Typ Therm DUO, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Kotol - Typ Vitocrosal, Výkon 200 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 34. Kotol - Typ Vitocrosal, Výkon 660 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 35. Horák - Typ PHD 80 PZ, Výkon 660 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 36. Horák - Typ PHD 80 PZ, Výkon 660 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 37. Kotol - Typ Junkers, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 38. Kotol - Typ Vailant, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 39. Kotol - Typ Buderus, Výkon 29 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 40. Kotol - Typ Buderus, Výkon 29 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 41. Horák - Typ APH 02 PZ, Výkon 110 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 42. Horák - Typ APH 02 PZ, Výkon 110 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 43. Horák - Typ Weishaupt VG 30, Výkon 98 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 44. Horák - Typ Weishaupt VG 30, Výkon 98 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 45. Kotol - Typ Vailant, Výkon 32 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 46. Kotol - Typ Vailant, Výkon 32 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 47. Kotol - Typ Protherm, Výkon 29 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 48. 6 x infražiarič - Typ BIP, Výkon 54 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 49. 6 x infražiarič - Typ BIP, Výkon 54 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 14 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 85 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 130 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 55 m, Tlak rozvodu plynu 100 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Reg. stanica - Regulácia 100/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Ohrievač vody - Typ Vailaut, Výkon 8,9 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Ohrievač vody - Typ Kvantum, Výkon 22 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 1 240,00 0% EUR 7. Jún 2017 139540

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×